ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2020. évi ülések
2020. május 21.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi tevékenységeiről:
  a)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Beszámoló a gyermekétkeztetési feladatok 2019. évi ellátásáról.
 3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó értékeléséről.
 4. Beszámoló a 2019. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK) végzett tevékenységéről.
 5. Előterjesztés a III. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására, praxisjog elidegenítésére.
 6. Előterjesztés 2020. évi nyári szünidei étkeztetés lebonyolításáról.
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Városi Televízió fejlesztési pótelőirányzatáról.
 8. Előterjesztés Magyar Telecom Nyrt. bérleti szerződés meghosszabbítására.
 9. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a T-11 számú csatornából öntözés vízjogi engedély kiadásához.
 10. Előterjesztés Széchenyi- Semmelweis utca közötti terület bérbeadására.
 11. Előterjesztés rendelet módosítására – társasházak felújításának támogatása.
 12. Előterjesztés rendelet módosításáról - fizető parkolási rendszer.
 13. Előterjesztés a Manókert Óvoda vezeték kiváltásával illetve csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés a Szent István parkban játszó-, szórakoztató tevékenység végzésével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a bringó-hintót üzemeltető cég kérelméről.
 16. Előterjesztés a Bethlen 98 Kft. előkert létesítési kérelméről.
 17. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum jelenleg zajló kivitelezésével kapcsolatosan.
 18. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr HVTV működését érintő interpellációjára.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2020. április 23.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 04. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 04. 17.
Letöltés
 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi tevékenységeiről: Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
 2. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2019. évi tevékenységéről.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2019-es működéséről.
 4. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésének – koronavírus-járvány miatt - felülvizsgálatára.
 5. Előterjesztés a közfoglalkoztatási költségek önrészének a biztosítására.
 6. Előterjesztés Az M-3 jelű településrendezési terv módosításáról - véleményezési szakasz lezárása.
 7. Előterjesztés multifunkciós rendezvénycsarnok tervezési programjának elfogadására és tervpályázatának kiírására.
 8. Előterjesztés alapítványi pályázatok elbírálására.
 9. Javaslat a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szociális ellátásokkal kapcsolatos eltérő eljárási szabályokról.
 10. Előterjesztés rendelet módosításra - közterület hasznosítás
 11. Előterjesztés Társasházak felújításának támogatására vonatkozó rendelet megalkotására, pályázati konstrukció elfogadására
 12. Előterjesztés bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelmek ügyében.
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan
 14. Előterjesztés a Szent István parkban árusító pavilonok telepítésével kapcsolatosan.
 15. Tájékoztatás a helyi autóbusz-közlekedésben buszjáratok járványügyi helyzet miatti időszakos szüneteltetésről és egyéb intézkedésről
 16. Tájékoztatás Mátyás Király sétány fejlesztéséhez kapcsolódóan tervezett növénytelepítési tervvel kapcsolatosan.
 17. Válasz kérdésre egyirányú forgalmú utakon történő kétirányú kerékpáros közlekedés lehetőségeiről a tehergépjármű forgalom célforgalomban történő kitiltása mellett
 18. Válasz interpellációra a Szent István parkban végzett fakivágásokkal kapcsolatosan.
 19. Válasz Árpád-Keleti-Hőforrás utcai nagytelek ügyében.
 20. Sürgősségi előterjesztés a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatokról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 21. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjére.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 05. 12.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.

Letöltés


2020. március 26.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 03. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 03. 20.
Letöltés
 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2019. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Helyi Szervezetének és Területi Irodájának működéséről.
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2019-2024 közötti évek gazdasági programjának elfogadására.
 5. Előterjesztés Támogatási szerződés (ügyiratszám HSZ/651-15/2019) fel nem használt összegének átcsoportosítása.
 6. Előterjesztés a multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervpályázatához.
 7. Előterjesztés a Szent István parkra kiírt ötletpályázat javaslatairól.
 8. Előterjesztés Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezésről.
 9. Előterjesztés a Kulturális és Közművelődési keretből történő felhasználásra.
 10. Előterjesztés a Városi Sport és Utánpótlás keretből történő felhasználásra.
 11. Előterjesztés a Turisztikai célkeretből történő felhasználásra
 12. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 13. Előterjesztés alapítványok támogatására.
 14. Előterjesztés az óvodai továbbképzési program végrehajtásáról.
 15. Előterjesztés óvodai továbbképzési program elfogadására.
 16. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási terve elfogadására
 17. Előterjesztés iskolai fenntartói jog átadásának véleményezésére
 18. Előterjesztés a Gönczy P. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlására.
 19. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére.
 20. Előterjesztés Kőrösi Gergő kérelméről.
 21. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához.
 22. Előterjesztés közterület hasznosítással kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról.
 24. Előterjesztés az Aprónép Óvoda csőtörésével kapcsolatosan.
 25. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről.
 26. Előterjesztés a Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz való csatlakozásról.
 27. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 28. Válasz interpellációra egyirányú forgalmú utakon történő kétirányú kerékpáros közlekedés lehetőségeiről.
 29. Válasz interpellációra Kovács Máté utcán megépített folyóka működésével kapcsolatban.
 30. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet fanyesésekkel kapcsolatosan.
 31. Válasz Árpád-Keleti-Hőforrás utcai nagytelek ügyében.
 32. Válasz volt Fütesz székház és környékének ügyében.
 33. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr interpellációjára.
 34. Válasz Dr. Kovács Gergely alpolgármester úr interpellációjára.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 35. Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 04. 20.
Letöltés

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
Közzétéve: 2020. 04. 20.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés

2020. február 20.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 02. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 02. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
 2. Előterjesztés és kérelem a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósítására.
 3. Előterjesztés igazgatósági tag megválasztására.
 4. Előterjesztés együttműködési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyására.
 5. Előterjesztés a településképi rendelet módosítására.
 6. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 7. Előterjesztés magasabb vezetői pótlék meghatározására.
 8. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére.
 9. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására.
 10. Előterjesztés I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására.
 11. Előterjesztés I. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására.
 12. Előterjesztés paintball pálya kialakítására.
 13. Előterjesztés a Tokay u. 84. alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 14. Előterjesztés a Földesi u. 37. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására.
 15. Előterjesztés a 6973/39 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés meghosszabbítására.
 16. Előterjesztés a 4439/2 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására.
 17. Előterjesztés a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére.
 18. Előterjesztés a Gábor Áron utcán lévő 2496/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.
 19. Előterjesztés a Szép E. u. 16. szám alatti ún. Zenepavilont érintő bérleti szerződés meghosszabbítására.
 20. Előterjesztés a Hajdúszoboszló, Hermann O. u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi előszerződésének meghosszabbításáról.
 21. Előterjesztés a Surányi János u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 22. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 23. Előterjesztés a 2020. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról.
 24. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban.
 25. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására.
 26. Előterjesztés társasházak energetikai felújításhoz igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan.
 27. Előterjesztés a Szent István park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan.
 28. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 29. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2019-es turisztikai adatairól.
 30. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 31. Válasz interpellációra Ady Endre utca kerékpárúttal és a Rákóczi utca Sportház előtti szakasz vízelvezetésével kapcsolatban.
 32. Válasz interpellációra a városi bölcsőde parkolási problémáival kapcsolatban.
Válasz interpellációra a városi bölcsőde parkolási problémáival kapcsolatban.

ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről.
 2. Válasz interpellációra Török Péter Endre összeférhetetlenségével kapcsolatban.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 10.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés

2020. január 23.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 01. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 01. 17.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésére.
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak újraalkotására.
 3. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról.
 4. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum működési struktúrájának átalakítását célzó, plusz támogatás felhasználásáról.
 5. Előterjesztés szándéknyilatkozat adásáról.
 6. Előterjesztés pályázati felhívások elkészítésére.
 7. Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére.
 8. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű felújítására.
 9. Előterjesztés Trianoni emlékmű állítására.
 10. Előterjesztés rendeletek módosításáról (közterület-használat, fizető parkolási rendszer).
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan.
 12. Válasz kérdésre Bányász utcán mentő részére parkolóhely kijelölésével kapcsolatban.
 13. Válasz kérdésre Bányász utca – Luther utca úttorkolatban az útfelbontás utáni helyreállítással kapcsolatban.
 14. Válasz kérdésre útfelbontás utáni helyreállítással kapcsolatban.
 15. Válasz kérdésre Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon parkolási problémáival kapcsolatban.
 16. Válasz kérdésre alapítványi óvoda étkeztetési térítési díjával kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 17. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. cégvezető vezérigazgatójának kinevezéséről.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés