ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2020. évi ülések
2020. július 16.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 07. 10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 10.
Letöltés
 1. Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2020. évi várható gazdálkodási adatairól, valamint a Prémium Zóna kiviteli szerződésének módosításáról.
 2. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának új tagjára.
 3. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításához érkezett igényekről.
 4. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről (2019. évről).
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolója elfogadására.
 6. Előterjesztés TdH rendezvényhez kapcsolódó költségátcsoportosításról.
 7. Előterjesztés a 7/2020 (I.23.) Képviselő-testületi határozat módosítására.
 8. Előterjesztés a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatokról.
 9. Előterjesztés pályázati alapok további felosztására.
 10. Előterjesztés alapítványi pályázatok elbírálására.
 11. Előterjesztés ovi sportpálya járda megépítésére.
 12. Előterjesztés gasztro-kulturális fesztiválokhoz sörpadok és asztalok beszerzésére.
 13. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére.
 14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pótelőirányzat biztosításáról.
 15. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására.
 16. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására.
 17. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról.
 18. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 19. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására - fakivágási keret megemelése céljából.
 20. Előterjesztés támogatás odaítélésével kapcsolatosan – Társasházak felújítása.
 21. Előterjesztés Ráday utcai járda felújításáról.
 22. Előterjesztés Kádár u. felújításának pályázatáról.
 23. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásról.
 24. Előterjesztés Szabadidő Parkban található játszótér bővítéséről.
 25. Előterjesztés játszó,- szórakoztató tevékenység végzésére vonatkozó kérelemről.
 26. Előterjesztés utcapiknik fesztivál rendezéséhez kapcsolódóan.
 27. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 28. Válasz interpellációra a Hamvas utca csapadékvíz elvezető rendszer felújításával kapcsolatban.
 29.  Válasz kérdésre a Szent István parki közterület hasznosítási pályázatok eredményeiről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 30. Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében.
 31. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 08. 07.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2020. június 25.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 06. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 19.
Letöltés
 1. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről.
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. IV. negyedévi és 2020. I. negyedévi működéséről.
 3. Előterjesztés az Autóbusz állomás – TESCO Áruház közötti helyi autóbusz járat beindításának feltételeiről.
 4. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 6. Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására.
 7. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására.
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének és marketingkommunikációs tervének elfogadására.
 9. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására.
 10. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására.
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolója elfogadására.
 12. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra.
 13. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosítására.
 14. Előterjesztés bérleti díj módosítás iránti kérelemről.
 15. Előterjesztés Jókai sor 9. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására.
 16. Előterjesztés rendelet módosításra - közterület hasznosítás.
 17. Előterjesztés külterületi utak felújítása pályázattal kapcsolatosan.
 18. Előterjesztés pályázati lehetőségről.
 19. Előterjesztés Társasház-felújítási pályázat 2020. évi pályázati felhívásának módosítására.
 20. Előterjesztés a Gönczy Pál u. 7. szám alatti konyha előtető felújításával kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés a Bocskai Rendezvényközpont beázással kapcsolatos helyreállításáról.
 22. Előterjesztés közterület használati kérelemről - street gokart.
 23. Előterjesztés közterület használati kérelemről – spray festés.
 24. Előterjesztés a Bocskai Múzeum fejlesztéshez kapcsolódó többletforrás igényről.
 25. Tájékoztatás a Mátyás Király sétány rekonstrukcióhoz kapcsolódó növénytelepítési tervről.
 26. Tájékoztatás együttműködésről Debrecen környéke zónacsoport terület levegőminőségi terv felülvizsgálatában.
 27. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 28. Válasz interpellációra ingatlanok kaszálása, gondozása tárgyában.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 07. 22.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2020. május 21.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi tevékenységeiről:
  a)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Beszámoló a gyermekétkeztetési feladatok 2019. évi ellátásáról.
 3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó értékeléséről.
 4. Beszámoló a 2019. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK) végzett tevékenységéről.
 5. Előterjesztés a III. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására, praxisjog elidegenítésére.
 6. Előterjesztés 2020. évi nyári szünidei étkeztetés lebonyolításáról.
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Városi Televízió fejlesztési pótelőirányzatáról.
 8. Előterjesztés Magyar Telecom Nyrt. bérleti szerződés meghosszabbítására.
 9. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a T-11 számú csatornából öntözés vízjogi engedély kiadásához.
 10. Előterjesztés Széchenyi- Semmelweis utca közötti terület bérbeadására.
 11. Előterjesztés rendelet módosítására – társasházak felújításának támogatása.
 12. Előterjesztés rendelet módosításáról - fizető parkolási rendszer.
 13. Előterjesztés a Manókert Óvoda vezeték kiváltásával illetve csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés a Szent István parkban játszó-, szórakoztató tevékenység végzésével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a bringó-hintót üzemeltető cég kérelméről.
 16. Előterjesztés a Bethlen 98 Kft. előkert létesítési kérelméről.
 17. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum jelenleg zajló kivitelezésével kapcsolatosan.
 18. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr HVTV működését érintő interpellációjára.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 06. 22.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2020. április 23.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 04. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 04. 17.
Letöltés
 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi tevékenységeiről: Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
 2. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2019. évi tevékenységéről.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2019-es működéséről.
 4. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésének – koronavírus-járvány miatt - felülvizsgálatára.
 5. Előterjesztés a közfoglalkoztatási költségek önrészének a biztosítására.
 6. Előterjesztés Az M-3 jelű településrendezési terv módosításáról - véleményezési szakasz lezárása.
 7. Előterjesztés multifunkciós rendezvénycsarnok tervezési programjának elfogadására és tervpályázatának kiírására.
 8. Előterjesztés alapítványi pályázatok elbírálására.
 9. Javaslat a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szociális ellátásokkal kapcsolatos eltérő eljárási szabályokról.
 10. Előterjesztés rendelet módosításra - közterület hasznosítás
 11. Előterjesztés Társasházak felújításának támogatására vonatkozó rendelet megalkotására, pályázati konstrukció elfogadására
 12. Előterjesztés bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelmek ügyében.
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan
 14. Előterjesztés a Szent István parkban árusító pavilonok telepítésével kapcsolatosan.
 15. Tájékoztatás a helyi autóbusz-közlekedésben buszjáratok járványügyi helyzet miatti időszakos szüneteltetésről és egyéb intézkedésről
 16. Tájékoztatás Mátyás Király sétány fejlesztéséhez kapcsolódóan tervezett növénytelepítési tervvel kapcsolatosan.
 17. Válasz kérdésre egyirányú forgalmú utakon történő kétirányú kerékpáros közlekedés lehetőségeiről a tehergépjármű forgalom célforgalomban történő kitiltása mellett
 18. Válasz interpellációra a Szent István parkban végzett fakivágásokkal kapcsolatosan.
 19. Válasz Árpád-Keleti-Hőforrás utcai nagytelek ügyében.
 20. Sürgősségi előterjesztés a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatokról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 21. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjére.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 05. 12.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.

Letöltés

 1. 12/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Részvénytársaság beszámolójának elfogadására
 2. 13/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a polgármesteri hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 3. 14/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a mezei őrszolgálat 2019-es működéséről szóló beszámoló elfogadására
 4. 15/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésének – koronavírus-járvány miatt - felülvizsgálatára
 5. 16/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a közfoglalkoztatási költségek önrészének a biztosítására
 6. 17/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Az M-3 jelű településrendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételekre
  véleményezési szakasz lezárása
 7. 18/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Az M-3 jelű településrendezési terv módosítás véleményezési szakaszának lezárására
 8. 19/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat környezeti vizsgálat készíttetés indokolatlanságáról.
 9. 20/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat multifunkciós rendezvénycsarnok tervezési programjának elfogadására és tervpályázatának kiírására
 10. 7/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szociális ellátásokkal kapcsolatos eltérő eljárási szabályokról
 11. 21/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat társasházak felújításának támogatására vonatkozó rendelet megalkotására, pályázati konstrukció elfogadására
 12. 22/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelmek ügyében
 13. 23/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan
 14. 24/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Szent István parkban árusító pavilonok telepítésével kapcsolatosan
 15. 25/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a helyi autóbusz-közlekedésben buszjáratok járványügyi helyzet miatti időszakos szüneteltetésről és egyéb intézkedésről
 16. 26/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Mátyás Király sétány fejlesztéséhez kapcsolódóan tervezett növénytelepítési tervvel kapcsolatosan
 17. 27/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Majoros Petronella Alpolgármester Asszony kérdésére a Hajdúszoboszlói Városi Televízió működésével kapcsolatban
 18. 28/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatokhoz kapcsolódóan
2020. március 26.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 03. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 03. 20.
Letöltés
 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2019. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Helyi Szervezetének és Területi Irodájának működéséről.
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2019-2024 közötti évek gazdasági programjának elfogadására.
 5. Előterjesztés Támogatási szerződés (ügyiratszám HSZ/651-15/2019) fel nem használt összegének átcsoportosítása.
 6. Előterjesztés a multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervpályázatához.
 7. Előterjesztés a Szent István parkra kiírt ötletpályázat javaslatairól.
 8. Előterjesztés Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezésről.
 9. Előterjesztés a Kulturális és Közművelődési keretből történő felhasználásra.
 10. Előterjesztés a Városi Sport és Utánpótlás keretből történő felhasználásra.
 11. Előterjesztés a Turisztikai célkeretből történő felhasználásra
 12. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 13. Előterjesztés alapítványok támogatására.
 14. Előterjesztés az óvodai továbbképzési program végrehajtásáról.
 15. Előterjesztés óvodai továbbképzési program elfogadására.
 16. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási terve elfogadására
 17. Előterjesztés iskolai fenntartói jog átadásának véleményezésére
 18. Előterjesztés a Gönczy P. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlására.
 19. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére.
 20. Előterjesztés Kőrösi Gergő kérelméről.
 21. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához.
 22. Előterjesztés közterület hasznosítással kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról.
 24. Előterjesztés az Aprónép Óvoda csőtörésével kapcsolatosan.
 25. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről.
 26. Előterjesztés a Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz való csatlakozásról.
 27. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 28. Válasz interpellációra egyirányú forgalmú utakon történő kétirányú kerékpáros közlekedés lehetőségeiről.
 29. Válasz interpellációra Kovács Máté utcán megépített folyóka működésével kapcsolatban.
 30. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet fanyesésekkel kapcsolatosan.
 31. Válasz Árpád-Keleti-Hőforrás utcai nagytelek ügyében.
 32. Válasz volt Fütesz székház és környékének ügyében.
 33. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr interpellációjára.
 34. Válasz Dr. Kovács Gergely alpolgármester úr interpellációjára.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 35. Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 04. 20.
Letöltés

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
Közzétéve: 2020. 04. 20.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. 50/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 51/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul vételéről
 3. 52/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul vételéről
 4. 53/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Helyi Szervezetének és Területi Irodájának működéséről szóló beszámolót tudomásul vételéről
 5. 54/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2019-2024 évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadására
 6. 55/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Támogatási szerződés (ügyiratszám HSZ/651-15/2019) fel nem használt összegének átcsoportosítása
 7. 56/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  a multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervpályázatához
 8. 57/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Szent István parkra kiírt ötletpályázat javaslatairól
 9. 58/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezés támogatásáról
 10. 59/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Kulturális és Közművelődési keretből történő felhasználásra
 11. 60/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Városi Sport és Utánpótlás keretből történő felhasználásra
 12. 61/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Turisztikai célkeretből történő felhasználásra
 13. 62/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra.
 14. 63/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat alapítványok támogatására
 15. 64/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat az óvodai továbbképzési program végrehajtásáról
 16. 65/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat óvodai továbbképzési program elfogadására
 17. 66/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási terve elfogadására
 18. 67/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat iskolai fenntartói jog átadásának véleményezésére
 19. 68/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy P. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlására
 20. 69/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére
 21. 70/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához
 22. 71/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat közterület hasznosítással kapcsolatosan
 23. 72/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat közterületi parkolóhelyek megváltásáról
 24. 73/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat az Aprónép Óvoda csőtörésével kapcsolatosan
 25. 74/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 2020. évi közbeszerzési terv elfogadására
 26. 75/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz való csatlakozásról
 27. 76/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 28. 77/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat interpellációra Kovács Máté utcán megépített folyóka működésével kapcsolatosan
 29. 78/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel kapcsolatosan
 30. 79/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Dr. Kovács Gergely alpolgármester úr interpellációjára
 31. 80/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat gasztrokulturális fesztiválokhoz árusító pultok beszerzésére járvány elleni védekezéshez előirányzat biztosítására
 32. 81/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat járvány elleni védekezéshez előirányzat biztosítására.
2020. február 20.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 02. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 02. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
 2. Előterjesztés és kérelem a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósítására.
 3. Előterjesztés igazgatósági tag megválasztására.
 4. Előterjesztés együttműködési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyására.
 5. Előterjesztés a településképi rendelet módosítására.
 6. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 7. Előterjesztés magasabb vezetői pótlék meghatározására.
 8. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére.
 9. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására.
 10. Előterjesztés I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására.
 11. Előterjesztés I. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására.
 12. Előterjesztés paintball pálya kialakítására.
 13. Előterjesztés a Tokay u. 84. alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 14. Előterjesztés a Földesi u. 37. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására.
 15. Előterjesztés a 6973/39 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés meghosszabbítására.
 16. Előterjesztés a 4439/2 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására.
 17. Előterjesztés a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére.
 18. Előterjesztés a Gábor Áron utcán lévő 2496/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.
 19. Előterjesztés a Szép E. u. 16. szám alatti ún. Zenepavilont érintő bérleti szerződés meghosszabbítására.
 20. Előterjesztés a Hajdúszoboszló, Hermann O. u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi előszerződésének meghosszabbításáról.
 21. Előterjesztés a Surányi János u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 22. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 23. Előterjesztés a 2020. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról.
 24. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban.
 25. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására.
 26. Előterjesztés társasházak energetikai felújításhoz igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan.
 27. Előterjesztés a Szent István park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan.
 28. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 29. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2019-es turisztikai adatairól.
 30. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 31. Válasz interpellációra Ady Endre utca kerékpárúttal és a Rákóczi utca Sportház előtti szakasz vízelvezetésével kapcsolatban.
 32. Válasz interpellációra a városi bölcsőde parkolási problémáival kapcsolatban.
Válasz interpellációra a városi bölcsőde parkolási problémáival kapcsolatban.

ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről.
 2. Válasz interpellációra Török Péter Endre összeférhetetlenségével kapcsolatban.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 10.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. 17/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 18/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt 2020. évi üzleti tervének elfogadására
 3. 19/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadására
 4. 20/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének elfogadására
 5. 21/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat igazgatósági tag megválasztására
 6. 22/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat együttműködési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyására
 7. 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. 23/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 9. 24/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat pályázati felhívás elkészítésére
 10. 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 11. 25/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására
 12. 26/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat paintball pálya kialakítására
 13. 27/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Tokay u. 84. alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére
 14. 28/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Földesi u. 37. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására
 15. 29/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a 6973/39 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés meghosszabbítására
 16. 30/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a 4439/2 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására
 17. 31/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére
 18. 32/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron utcán lévő 2496/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
 19. 33/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Marosi György Csongor képviselő személyes érintettségének tudomásul vételéről
 20. 34/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Szép E. u. 16. szám alatti
  ún. Zenepavilont érintő bérleti szerződés meghosszabbítására
 21. 35/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló, Hermann O. u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi előszerződésének meghosszabbításáról
 22. 36/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Surányi János u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére
 23. 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 24. 37/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításáról
 25. 38/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a 2020. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról
 26. 39/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 27. 40/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására.
 28. 41/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat társasházak energetikai felújításhoz igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan
 29. 42/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Szent István park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan.
 30. 43/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester szabadságolási ütemtervéről
 31. 44/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat 123/2019. (VII. 04.) Kt. határozat kiegészítésére.
 32. 45/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város 2019-es turisztikai adatairól szóló tájékoztatót tudomásul vételéről
 33. 46/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul kvételéről
 34. 47/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat interpellációra a városi bölcsőde parkolási problémáival kapcsolatban
2020. január 23.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 01. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 01. 17.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésére.
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak újraalkotására.
 3. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról.
 4. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum működési struktúrájának átalakítását célzó, plusz támogatás felhasználásáról.
 5. Előterjesztés szándéknyilatkozat adásáról.
 6. Előterjesztés pályázati felhívások elkészítésére.
 7. Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére.
 8. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű felújítására.
 9. Előterjesztés Trianoni emlékmű állítására.
 10. Előterjesztés rendeletek módosításáról (közterület-használat, fizető parkolási rendszer).
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan.
 12. Válasz kérdésre Bányász utcán mentő részére parkolóhely kijelölésével kapcsolatban.
 13. Válasz kérdésre Bányász utca – Luther utca úttorkolatban az útfelbontás utáni helyreállítással kapcsolatban.
 14. Válasz kérdésre útfelbontás utáni helyreállítással kapcsolatban.
 15. Válasz kérdésre Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon parkolási problémáival kapcsolatban.
 16. Válasz kérdésre alapítványi óvoda étkeztetési térítési díjával kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 17. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. cégvezető vezérigazgatójának kinevezéséről.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. 1/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről Mellékletek
 3. 2/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak újraalkotására
 4. 3/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról.
 5. 4/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum működési struktúrájának átalakítását célzó, plusz támogatás felhasználásáról
 6. 5/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat szándéknyilatkozat adásáról.
 7. 6/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat pályázati felhívások elkészítésére
 8. 7/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat  emlékoszlop áthelyezésére.
 9. 8/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a II. világháborús emlékmű felújítására
 10. 9/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat Trianoni emlékmű állítására
 11. 2/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi  szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) számú rendelet módosításáról
 12. 3/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 13. 10/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan.
 14. 11/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat alapítványi óvoda étkeztetési térítési díjával kapcsolatban
 15. 12/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat alapszabály módosítás elfogadására
 16. 13/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat az egységes szerkezetbe foglalt Módosító okirat és a Társulási Megállapodás elfogadására
 17. 14/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat építéshatósági feladatok átadásával kapcsolatban.