ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Bizottságok > Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság
Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi Szociális Bizottság

Elnök:

Kocsis Róbert , tel: +36 52 557-300, +36 52 363-162, +36 30 992-2100 , email: kocsis.robert(kukac)freemail.hu

Tagok:

Jónás Kálmán , tel: +36 30 325-7856 , e-mail: jonas.kalman(kukac)jobbik.hu
Németi Attila Sándor , tel: +36 20 970-4388 , e-mail: nemetiattila1(kukac)gmail.com
Antalné Tardi Irén , tel: +36 30 554-2744 , e-mail: antalgyula2(kukac)t-online.hu

Külső tagok:

Szőllősi Kálmánné , tel: +36 70 362-2223 , e-mail:szollosiklara55(kukac)freemail.hu
Kiss Gábor , tel: +36 30 488-9004 , e-mail:gaborkiss(kukac)netform.hu
Haller Lászlóné , tel: +36 20 555-5453 , e-mail:judit1952(kukac)freemail.hu

Feladatai:

Ügyrendi, igazgatási, jogi feladatok:

 1. Elkészíti és előterjeszti a szervezeti, működési szabályzat tervezetét, folyamatosan vizsgálja érvényesülését, ciklusonként legalább egyszer felülvizsgálja, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, értelmezi az egyes rendelkezéseket vita esetén.
 2. Jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét, kezdeményezi hatályos rendelet jogszabálysértő rendelkezésének módosítását, hatályon kívül helyezését.
 3. Figyelemmel kíséri a képviselő-testület, a bizottságok, valamint a polgármesteri hivatal jogszerű működését, javaslatot tesz a jogsértő tevékenység (vagy mulasztás) megszüntetésére.
 4. Állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén.
 5. Ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 
 6. Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat működését érintő jogszabályokat, önkormányzati ügyekben jogi véleményt nyilvánít.
 7. Segíti és koordinálja a közbiztonsággal (a tűzvédelmet is beleértve) kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását, együttműködik:
  a)  a rendőrkapitánysággal;
  b)  a katasztrófavédelemmel;
  c)  a polgárőrséggel;
  d)  más e területen működő szervekkel
  valamint ellenőrzi a közterület-felügyelet tevékenységét.
 8. A polgármesteri hivatal hatósági, igazgatási tevékenységéről beszámoltatja a jegyzőt, illetve a szervezeti egységek vezetőit.
 9. Véleményezi a polgármesteri hivatal fejlesztési, korszerűsítési tervét, ellenőrzi megvalósítását, valamint az ügyvitel korszerűsítésének menetét.

Egészségügyi, szociális feladatok:

 1. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a város egészségügyi ellátottságát, közegészségügyi helyzetét, az egészségügyi és szociális intézmények tevékenységét, szükség esetén jelzéssel él, vagy javaslatot tesz a jogkörök gyakorlójának.
 2. Ellenőrzi az egészségügyi és szociális intézmények működését, véleményezi szervezeti és működési rendjüket, javaslatot tesz fejlesztésükre, átszervezésükre.
 3. Javaslatot tesz az egészségügyi és szociális ágazat költségvetési előirányzatára, ellenőrzi felhasználását.
 4. Kapcsolatot tart és együttműködik a népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálattal.
 5. Figyelemmel kíséri a munkanélküliség helyzetét, javaslatot tesz a munkanélküliek szociális helyzetének javítására.
 6. Figyelemmel kíséri az egészségkárosodottak helyzetét, javaslatot tesz helyzetük javítására.
 7. Közreműködik az egészségvédelmi tanácsadás és propaganda szervezésében.
 8. Dönt a képviselő-testület által reá ruházott szociális gondoskodási önkormányzati hatósági ügyekben.
 9. Figyelemmel kíséri a város szociális helyzetét, véleményezi, illetőleg javaslatot tesz a nem bizottsági döntési hatáskörbe tartozó egészségügyi és szociális ügyekben