ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Közbiztonsági Egyesület

Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület

Tevékenysége: A város polgárainak, idelátogató vendégeinek személyi és anyagi nyugalma megteremtése érdekében a helyi rendőri és önkormányzati szervek munkájának segítése A közbiztonság megteremtése.

Elnök: Nemes Gyula nyugalmazott rendőr
Telefon: 30/621-2146
Elnök-helyettes: Gajdos Pál
Telefon: 30/249-1480
Email: polgarorsegszoboszlo(kukac)postafiok.hu
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 110.
Honlap: http://hajduszoboszlopolgarorseg.freeweb.hu
Adószám: 19126748-1-09

Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület

Tevékenysége: érdekképviselet, érdekvédelem, önkéntes alapon tűzvédelemre való felkészülés, abban való közreműködés, sportolás, kulturált szabadidő eltöltéshez való hozzájárulás, tűzoltó tevékenységre való felkészítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, a tűzoltósági tevékenységet középpontba állító sport, kulturális és hagyományőrző rendezvények szervezése, helyi, országos és nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való részvétel, az ifjúság körében a tűzoltóság hagyományainak megismertetése, terjesztése, ápolása, hagyományőrző tevékenységének szervezése.

Elnök: Nagy Imre
Telefon 52/361-015
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 7.
Email: nagy.tuszob(kukac)freemail.hu
Honlap: www.szoboszlootke.hu
Adószám: 18020498-1-09


Hajdúszoboszlói Polgárőrség

Az állampolgárok önszerveződésének eredményeként alakult meg a polgárőrség. A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el, amelyben méltányolja tevékenységét, valamint, hogy a polgárőrség támogatja a helyi önkormányzatokat és a helyi, területi rendvédelmi szerveket a közbiztonság helyi feladatainak végrehajtásában. A polgárőrség az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésében, a határőrizetben, a környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvételben, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítésében, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme érdekében a lakosok közösségei által meghatározott feladatok ellátásában közreműködő, az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezet, illetve ilyen szervezetek szövetsége. A polgárőrt jogszerű szolgálata ellátása során büntetőjogi védelem illeti meg,így közfeladatot ellátó személynek minősül. Bántalmazója elköveti a „Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak" (Btk.230.§) bűncselekményét.

Hajdúszoboszlón a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság által tpk.60878-92 szám alatt nyilvántartásba vett Hajdúszoboszló Polgárőr Egyesület az 1997 évi CLVI. tv. biztosítottak alapján az 1992. március 6-án alakult meg önkéntes alapon. Jelenleg 38 önkéntes tevékenykedik a soraiban. Vezetőjük Nemes Gyula nyugalmazott rendőr , helyettes Gajdos Pál polgárőr.

A civil szervezet jelenlegi pontos neve:Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület.

A tárgyi feltételeket illetően a polgárőrök rendelkeznek szolgálati autóval,jól láthatósági mellénnyel valamint a jogszabályban előírt szükséges védő felszerelésekkel. A polgárőrré válás egyik alapvető személyi feltétele pedig a büntetlen előélet. Az új tagokat megszavazással választják be az egyesületbe. Polgárőrség tevékenysége során kölcsönösen együttműködik a rendőrséggel, az önkormányzattal,mezőőrséggel, közterület-felügyelettel valamint a postával. Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenység segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását jelenti. A polgárőrségek fő feladata lapvetően a bűnmegelőzés, és főleg a közterületi, illetve a közterületről elkövetethető bűncselekmények megelőzése. A polgárőrségek rendszeres és demonstratív járőrtevékenysége komoly visszatartó erő. A magyar közbiztonság és bűnmegelőzés már nem képzelhető el a Polgárőrség nélkül.

A polgárőrség Szolgálati Kézikönyvének rendeltetése

A Szolgálati Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) azzal a rendeltetéssel készült, hogy a polgárőr szervezetek tevékenységi körébe tartozó, az állampolgárok közös ségei által vállalt feladatok ellátásának egységes rendjét meghatározza annak érdekében, hogy a polgárőrök szolgálat közbeni tevékenysége megfeleljen a törvényességnek, a vonatkozó jogszabályok előírásainak, az emberi jogok tiszteletben tartásának és a polgárőr mozgalom alapvető céljainak. Továbbá útmutatást adjon az önálló jogi személyiségű polgárőr tagszervezeteknek tevékenységük és szolgálatellátásuk zavartalan végzéséhez.

A Kézikönyvet a szervezeti és működési kérdéseket illetően az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályával és Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint Etikai (Fegyelmi) Eljárási Szabályzatával együtt kell alkalmazni és kezelni.