ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
A projekt bemutatása


Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évben sikeres pályázatot nyújtott be  a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra, melynek köszönhetően a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című projekt 427.913.475,- Ft összegű elszámolható költséggel támogatásban részesült. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, melyhez Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  31 Millió Ft saját forrást biztosít.

A projekt fő célja egy élhető városi és települési környezet kialakítása, az éghajlatváltozás mérséklése és a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, továbbá a közösségi és környezetbarát közlekedés fejlesztése, és a balesetvédelem.

A teljes hálózat megteremtéséhez a település meglévő kerékpárútjainak összeköttetése még nem valósult meg, szakaszok hiányoznak, a projekt azonban mind a belterületi, mind a külterületi szakaszok megépítésével lehetőséget teremt a kerékpáros hálózat kialakulásához, és a települések összeköttetésével hozzájárul a megyei hálózat fejlesztéséhez is.

Hajdúszoboszló a pályázat megvalósítás során Hajdúszoboszló-Ebes között a belterületi Fürdő utcától a közigazgatási terület határáig, a Dózsa György úton a Hősök terétől a Bajcsy Zs. - Nádudvari út kereszteződéséig, valamint az Ady E. u. – Kenézy u. - Gönczy Pál u. és a Kálvin tér - Hősök tere közötti szakaszokon kíván kerékpárutat építeni, illetve kijelölni mindösszesen 4,431 km hosszban. A fejlesztés érinti a Hősök tere-Dózsa Gy. utcai közlekedési csomópontot is.  A tervezett kerékpárutak megvalósításával biztonságosan, kényelmesen és közvetlenül kerékpározhatóvá, azaz kerékpárosbaráttá válik a beavatkozási terület valamennyi közlekedési útvonala.
A projektben tervezett tevékenységek továbbá a kerékpárforgalmi hálózati terv készítése, kiviteli tervkészítés, forgalomszámlálás, környezeti állapotfelmérés, ingatlanszerzés, engedélyezési eljárás lefolytatatása, közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki ellenőrzés, kommunikációs tevékenység megvalósítása, szemléletformálás lebonyolítása. A támogatási szerződés 2017. június 6. napján került aláírásra; a tervezettek szerint a pályázat megvalósításának fizikai befejezési határideje 2019. július 31.

 
A projektben megvalósítandó kerékpárút építések az alábbi műszaki tartalommal valósulnak meg:

  1. Dózsa György úti kerékpárút építés és közlekedési csomópont fejlesztés projektelem a Dózsa György út – Nádudvari út - Rákóczi utca közötti szakaszon valósul meg, egyesített rendszerű gyalog és kerékpárút építéssel 337,68 m hosszúságban, valamint járulékos beruházásként közvilágítási oszlopok áthelyezése, távközlési kábel védelembe helyezése, a Rákóczi utca - Puskin u. - Hősök tere csomópontban közlekedési lámpák, gyalogátkelőhely áthelyezése, illetve a fejlesztéssel érintett szakaszon növénytelepítés, közúti sávok átépítése is tervezett.
  2. Gönczy Pál utca-Erzsébet utca-Ady Endre utca közötti szakaszon elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút építés valósul meg, 143 m hosszban, valamint gyalogátkelőhelyhez közvilágítási oszlop elhelyezése tervezett, és távközlési kábel védelembe helyezése is szükséges tevékenység
  3. Kossuth utca - Hősök tere – Kálvin tér közötti szakaszon kerékpárút kijelölés projektelem esetében meglévő térkövön történő felfestés, és gyalogátkelőhelyen történő átvezetés kialakítása tervezett,77,4 m hosszban
  4. Hajdúszoboszló – Ebes közötti kerékpárút megépítése a belterületi Fürdő utcától az ebesi közigazgatási határig tart, 3570,69 m hosszúságban. 

A projektelemben elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Tessedik utcától a külterületen egyoldali, kétirányú kerékpárút kiépítése tervezett, távközlési kábel védőcső elhelyezéssel, belterületen zárt csapadékcsatorna építéssel, külterületen vízelvezető árok kialakítással, pihenőhelynél napelemes megvilágítással.

A csatolt térkép a projektben tervezett szakaszokat mutatja be, valamint a meglévő hálózati elemeket.

A projekt megvalósítása jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatásának és a fejlesztéssel érintett, nem önkormányzati tulajdonú területek megszerzésének tevékenységénél tart.