ma:
holnap:
Üdvözöljük Hajdúszoboszló város közigazgatási portálján
2019. évi ülések
2019. május 30.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 05. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 05. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységeiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről.
 3. Beszámoló a 2018. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK) végzett tevékenységéről és a Hajdúszoboszlói Kábítószer Egyeztető Fórum munkájáról.
 4. Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésének újabb módosítására.
 5. Előterjesztés múzeumi pályázat beadására.
 6. Előterjesztés a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól.
 7. Előterjesztés közterület elnevezéséről.
 8. Előterjesztés garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlására
 9. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására.
 10. Előterjesztés Jókai sor 1. sz. pavilon elővásárlási jog gyakorlására.
 11. Előterjesztés Liget utcai ingatlanok hasznosítására.
 12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás Fürdő utcai peron megépítésére.
 13. Előterjesztés hozzájárulás öntözőcső fektetésére.
 14. Előterjesztés helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályázati eljárással kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés pályázat megvalósításához többletforrás biztosításáról.
 16. Előterjesztés pályázat benyújtásáról.
 17. Tájékoztató a lakótelepi parkolási problémák kezelésével kapcsolatos lehetőségekről.
 18. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről.
 19. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 20. Válasz Majoros Petronella önkormányzati képviselő asszony interpellációjára.
 21. Válasz a Kenézy-Gönzy Pál utcák sarkán lévő volt FÜTESZ-ingatlannal kapcsolatos kérdésre.
 22. Válasz kérdésre lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban.
 23. Válasz a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos kérdésre.
 24. Válasz Interpellációra Erzsébet utcai gyalogoshíd állapotával kapcsolatban.
 25. Válasz Interpellációra vadkamerák felszerelésével kapcsolatban.
 26. Válasz a volt kertmozi hasznosításával kapcsolatos kérdésre.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
 még nem áll rendelkezésre

2019. április 25.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 04. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 04. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról.
 2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 4. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására.
 5. Előterjesztés Hungarian Travels Reiseagentur Salamon e.K. támogatására.
 6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum 2019. évi munkatervének elfogadására.
 7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására.
 8. Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Program keretében pályázat benyújtására.
 9. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésre.
 11. Előterjesztés a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésre.
 12. Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására.
 13. Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésére és egészségügyi rendelet függelékének módosítására.
 14. Előterjesztés a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlására.
 15. Előterjesztés a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempontok szerinti értékesítésre kijelöléséről.
 16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás Hajdúszoboszló állomás vízépítési tervéhez.
 17. Előterjesztés a csónakázótó környékének rendbetételére.
 18. Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról (közterület hasznosítás).
 19. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde tetőfelújításával kapcsolatban.
 20. Előterjesztés Országos Görpark Programban történő részvételi lehetőségről.
 21. Előterjesztés pályázati lehetőségről.
 22. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan.
 23. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására.
 24. Előterjesztés a Notre Dame újjáépítéséhez nyújtandó támogatásról.
 25. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 26. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 27. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt pályázat elbírálására.
 28. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2019. március 21.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2018. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről.
 4. Tájékoztató a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról.
 5. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi működéséről szóló beszámolóhoz
 6. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi tevékenységéről.
 7. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elfogadásáról.
 8. Előterjesztés a Településrendezési tervek módosítására a 0261/1 és a 0334 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.
 9. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
 10. Előterjesztés alapítványok támogatására.
 11. Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján történő ellátásáról.
 12. Előterjesztés MoLaRi mérőpontos létesítésére.
 13. Előterjesztés a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére.
 14. Előterjesztés a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésére.
 15. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre beérkezett pályázatokról.
 16. Előterjesztés játszótér telepítésével kapcsolatosan a Semmelweis utcán.
 17. Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosítására.
 18. Előterjesztés az Aranykapu Óvoda pályázatáról.
 19. Előterjesztés jégpálya üzemeltetésről.
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről.
 21. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 22. Válasz interpellációra Dózsa György út – Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca csomópont biztonságosabbá tételével kapcsolatban.
 23. Válasz interpellációra lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban.
 24. Válasz interpellációra gazdátlan galambokkal kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2019. február 28.
Letöltés
  
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 02. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 02. 22.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről.
 2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására.
 3. Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére marketingtevékenységük támogatására.
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására.
 5. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 6. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.
 7. Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére.
 8. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására.
 9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és szociális alapellátások 2019. évi térítési díjairól).
 10. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára.
 11. Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék.
 12. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 13. Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről.
 14. Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett ajánlatokról.
 15. Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadására.
 16. Előterjesztés 2019. évi fásításról.
 17. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 18. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól.
 19. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 05. 08.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2019. január 24.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 01. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 17.
Letöltés

AJÁNLATOK (Street Food pályázatra -7. napirend melléklete)
Közzétéve: 2019. 01. 14.

Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakmai Programjának módosítására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
 6. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára.
 7. Előterjesztés a Street Food pályázat eredményéről.
 8. Előterjesztés óriáskerék telepítéséről.
 9. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban.
 10. Előterjesztés az 1 jelű helyi menetrendszerinti autóbusz járat útvonalával kapcsolatosan.
 11. Előterjesztés a II. Világháborús emlékmű állapotfelméréséről.
 12. Előterjesztés a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról.
 13. Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati felhívásról.
 14. Előterjesztés „Hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása” alap létrehozására.
 15. Tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky u. – Nádudvari út – Dózsa György út útkereszteződésben kialakítandó közlekedési lámpás irányítással kapcsolatban.
 16. Válasz interpellációra a Szabadidő Park és a Szabadtéri Színpad kivitelezési munkálataival kapcsolatosan.
 17. Válasz interpellációra lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 18. Előterjesztés rendkívüli települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 03. 05.
Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 05. 08.
Letöltés 
 1. 1/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2019. évi üzleti és beruházási tervével kapcsolatosan
 2. 2/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. erre az évre vonatkozó nagyberuházásaival kapcsolatos teendőinek támogatására
 3. 3/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2019. évi üzleti és beruházási tervével kapcsolatosan (újraszavazás)
 4. 4/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 5. 5/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti és beruhá-zási tervének elfogadásáról
 6. 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Mellékletek
 7. 6/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat az általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 8. 7/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakmai Programjának módosítására
 9. 8/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 10. 9/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 11. 10/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Street Food pályázat eredményéről
 12. 11/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat óriáskerék telepítéséről
 13. 12/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban
 14. 13/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat az 1 jelű helyi menetrendszerinti autóbusz járat útvonalával kapcsolatosan
 15. 14/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a II. Világháborús emlékmű állapotfelméréséről
 16. 15/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról
 17. 16/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati felhívásról
 18. 17/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat „Hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása” alap létrehozására
 19. 18/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Építési Szabályzat módosítása a 6973/39 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
 20. 19/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a köztisztviselői állami alapból nyújtható támogatás igényléséről
 21. 20/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Szent István parki pavilonok hasznosításáról