ma:
holnap:
Üdvözöljük Hajdúszoboszló város közigazgatási portálján
2019. évi ülések
2018. március 21.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
  Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2018. évi munkájáról.
  Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről.
  Tájékoztató a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról.
  Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi működéséről szóló beszámolóhoz
  Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi tevékenységéről.
  Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elfogadásáról.
  Előterjesztés a Településrendezési tervek módosítására a 0261/1 és a 0334 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.
  Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
  Előterjesztés alapítványok támogatására.
  Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján történő ellátásáról.
  Előterjesztés MoLaRi mérőpontos létesítésére.
  Előterjesztés a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére.
  Előterjesztés a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésére.
  Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre beérkezett pályázatokról.
  Előterjesztés játszótér telepítésével kapcsolatosan a Semmelweis utcán.
  Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosítására.
  Előterjesztés az Aranykapu Óvoda pályázatáról.
  Előterjesztés jégpálya üzemeltetésről.
  Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről.
  Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
  Válasz interpellációra Dózsa György út – Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca csomópont biztonságosabbá tételével kapcsolatban.
  Válasz interpellációra lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban.
  Válasz interpellációra gazdátlan galambokkal kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2019. február 28.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 02. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 02. 22.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről.
 2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására.
 3. Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére marketingtevékenységük támogatására.
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására.
 5. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 6. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.
 7. Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére.
 8. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására.
 9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és szociális alapellátások 2019. évi térítési díjairól).
 10. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára.
 11. Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék.
 12. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 13. Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről.
 14. Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett ajánlatokról.
 15. Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadására.
 16. Előterjesztés 2019. évi fásításról.
 17. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 18. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól.
 19. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2019. január 24.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 01. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 17.
Letöltés

AJÁNLATOK (Street Food pályázatra -7. napirend melléklete)
Közzétéve: 2019. 01. 14.

Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakmai Programjának módosítására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
 6. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára.
 7. Előterjesztés a Street Food pályázat eredményéről.
 8. Előterjesztés óriáskerék telepítéséről.
 9. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban.
 10. Előterjesztés az 1 jelű helyi menetrendszerinti autóbusz járat útvonalával kapcsolatosan.
 11. Előterjesztés a II. Világháborús emlékmű állapotfelméréséről.
 12. Előterjesztés a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról.
 13. Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati felhívásról.
 14. Előterjesztés „Hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása” alap létrehozására.
 15. Tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky u. – Nádudvari út – Dózsa György út útkereszteződésben kialakítandó közlekedési lámpás irányítással kapcsolatban.
 16. Válasz interpellációra a Szabadidő Park és a Szabadtéri Színpad kivitelezési munkálataival kapcsolatosan.
 17. Válasz interpellációra lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 18. Előterjesztés rendkívüli települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 03. 05.
Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
 még nem áll rendelkezésre