ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2020
2020. március 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 05. 06.

Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 06.

Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2019-2024 közötti évek gazdasági programjának elfogadására. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 2. Előterjesztés Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezésről. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 3. Előterjesztés alapítványok támogatására. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 4. Előterjesztés a Gönczy P. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlására. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 5. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 6. Előterjesztés Kőrösi Gergő kérelméről. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 8. Előterjesztés közterület hasznosítással kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 9. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 10. Előterjesztés az Aprónép Óvoda csőtörésével kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 24. napirend.)
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről. (képviselő-testületi ülés 25. napirend)

Tájékoztatók, bejelentések

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.
még nem áll rendelkezésre

2020. február 19.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 02. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveiről (képviselő-testületi ülés 01./a.-b. napirend):
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
 2. Előterjesztés és kérelem a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósítására. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés együttműködési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyására. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 4. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 5. Előterjesztés I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 6. Előterjesztés I. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 7. Előterjesztés paintball pálya kialakítására. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 8. Előterjesztés a Tokay u. 84. alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 9. Előterjesztés a Földesi u. 37. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 10. Előterjesztés a 6973/39 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés meghosszabbítására. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 11. Előterjesztés a 4439/2 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 12. Előterjesztés a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 13. Előterjesztés a Gábor Áron utcán lévő 2496/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 14. Előterjesztés a Szép E. u. 16. szám alatti ún. Zenepavilont érintő bérleti szerződés meghosszabbítására. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 15. Előterjesztés a Hajdúszoboszló, Hermann O. u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi előszerződésének meghosszabbításáról. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 16. Előterjesztés a Surányi János u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 17. Előterjesztés közterületek felújításáról. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 18. Előterjesztés a 2020. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 19. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 20. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására. (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 21. Előterjesztés társasházak energetikai felújításhoz igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 22. Előterjesztés a Szent István park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 23. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde rendszerellenőrzése
 24. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény rendszerellenőrzése
 25. Előterjesztés az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálata

Tájékoztatók, bejelentések

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.
még nem áll rendelkezésre

2020. január 22.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 01. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 01. 23.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésére. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak újraalkotására. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum működési struktúrájának átalakítását célzó, plusz támogatás felhasználásáról. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 4. Előterjesztés pályázati felhívások elkészítésére. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 5. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű felújítására. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 6. Előterjesztés Trianoni emlékmű állítására. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 7. Előterjesztés rendeletek módosításáról (közterület-használat, fizető parkolási rendszer). (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.
még nem áll rendelkezésre