ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2020
2020. július 14.
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
 1. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére.(13.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról. (17.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan. (18.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására - fakivágási keret megemelése céljából. (19.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés támogatás odaítélésével kapcsolatosan – Társasházak felújítása. (20.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés Ráday utcai járda felújításáról. (21.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásról. (23.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés Szabadidő Parkban található játszótér bővítéséről. (24.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés játszó,- szórakoztató tevékenység végzésére vonatkozó kérelemről. (25.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés utcapiknik fesztivál rendezéséhez kapcsolódóan. (26.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés Bölcsődei parkolásról
Bejelentések, tájékoztatások.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 07. 30.
 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
 Letöltés
 1. 48/2020. (VII.14.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 49/2020. (VII.14.) VMB határozat a Leier Hungária Kft. és a Nagyhegyes Hús Kft. TRT módosításhoz
 3. 50/2020. (VII.14.) VMB határozat önkormányzati rendeletek módosításával kapcsolatosan
 4. 51/2020. (VII.14.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény elektromos hálózat átépítéséhez, a Szabadtéri Színpad szakértői vélemény készítéséhez és az Egyesített Óvoda Liget Óvoda felújítási munkáihoz intézményfelújítási kerete terhére történő keretösszeg biztosításával kapcsolatosan
 5. 52/2020. (VII.14.) VMB határozat az Olajos Társasház támogatásával kapcsolatosan
 6. 53/2020. (VII.14.) VMB határozat a Ráday utca páros oldalán járda felújításával kapcsolatosan
 7. 54/2020. (VII.14.) VMB határozat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázati pályázat benyújtásával kapcsolatban
 8. 55/2020. (VII.14.) VMB határozat játszótéri eszközök beszerzésével kapcsolatban
 9. 56/2020. (VII.14.) VMB határozat játszótéri eszközök beszerzésével kapcsolatban
 10. 57/2020. (VII.14.) VMB határozat az Extrém Vidámpark Kft. eurojumping és nagyméretű ugrálóvár, mint játszó-, szórakoztató tevékenység végzésével kapcsolatban
 11. 58/2020. (VII.14.) VMB határozat Czeglédi László felfújható légvár, mint játszó-, szórakoztató tevékenység helyszínével kapcsolatosan
 12. 59/2020. (VII.14.) VMB határozat Utcapiknik fesztivál helyszínének használatával kapcsolatosan
 13. 60/2020. (VII.14.) VMB határozat a Városi Bölcsőde előtti szakaszon 5 db parkolóhely parkolóhely kijelölésével kapcsolatosan
2020. június 24.
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 23.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. IV. negyedévi és 2020. I. negyedévi működéséről. (2. KT napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés az Autóbusz állomás – TESCO Áruház közötti helyi autóbusz járat beindításának feltételeiről. (3. KT napirendi javaslat)
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról. (5. KT napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés bérleti díj módosítás iránti kérelemről. (14. KT napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés Jókai sor 9. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására. (15. KT napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés rendelet módosításra - közterület hasznosítás. (16. KT napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés külterületi utak felújítása pályázattal kapcsolatosan. (17. KT napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés pályázati lehetőségről. (18. KT napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés Társasház-felújítási pályázat 2020. évi pályázati felhívásának módosítására. (19. KT napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés a Gönczy Pál u. 7. szám alatti konyha előtető felújításával kapcsolatosan. (20. KT napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés a Bocskai Rendezvényközpont beázással kapcsolatos helyreállításáról. (21. KT napirendi javaslat)
 12. Előterjesztés közterület használati kérelemről - street gokart. (22. KT napirendi javaslat)
 13. Előterjesztés közterület használati kérelemről – spray festés. (23. KT napirendi javaslat)
 14. Előterjesztés a Bocskai Múzeum fejlesztéshez kapcsolódó többletforrás igényről. (24. KT napirendi javaslat)
 15. Tájékoztatás a Mátyás Király sétány rekonstrukcióhoz kapcsolódó növénytelepítési tervről. (25. KT napirendi javaslat)
 16. Előterjesztés a Gönczy Pál utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
 17. Előterjesztés rakodóhely kijelöléséről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 07. 30.
 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
 Letöltés
 1. 29/2020. (VI. 24.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 30/2020. (VI. 24.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. IV. negyedévi és 2020. I. negyedévi működéséről szóló beszámolóval kapcsolatban
 3. 31/2020. (VI. 24.) VMB határozat az Autóbusz állomás – TESCO Áruház közötti helyi autóbusz járat beindításával kapcsolatosan
 4. 32/2020. (VI. 24.) VMB határozat Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 5. 33/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Paintball pálya bérleti díj módosítás iránti kérelemmel kapcsolatosan
 6. 34/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Jókai soron található pavilonok önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban
 7. 35/2020. (VI. 24.) VMB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló rendelettervezet elfogadásával kapcsolatosan
 8. 36/2020. (VI. 24.) VMB határozat a külterületi utak felújítása pályázatra hozott 10/2020. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításával kapcsolatosan
 9. 37/2020. (VI. 24.) VMB határozat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű felhívásra javasolt közterülettel kapcsolatosan
 10. 38/2020. (VI. 24.) VMB határozat a 9/2020. (IV. 23.) a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló rendelethez kapcsolódó Pályázati felhívás módosításával kapcsolatosan
 11. 39/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Gönczy Pál u. 7. szám alatti konyha előtető felújításával kapcsolatosan
 12. 40/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Bocskai Rendezvényközpont beázásával kapcsolatos helyreállítási költségeinek biztosításával kapcsolatosan
 13. 41/2020. (VI. 24.) VMB határozat terület bérbeadásával kapcsolatosan Szőke József egyéni vállalkozó részére Street Gokart szolgáltatás céljából
 14. 42/2020. (VI. 24.) VMB határozat Hlásznyik Attila sprayfestő hely használati kérelmével kapcsolatosan
 15. 43/2020. (VI. 24.) VMB határozat a „Bocskai István Múzeum bővítése és felújítása” építési beruházás megvalósításhoz szükséges összeg biztosításával
 16. 44/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Mátyás király sétány tervezett növénytelepítésével kapcsolatosan
 17. 45/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Gönczy Pál utcán kialakult forgalmi rend tudomásul veételéről
 18. 46/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Sport utca 16/B. és 16/C. lépcsőházak előtti meglévő két kapubejáró rakodóhely céljára történő kijelöléséről
 19. 47/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum rámpa építése kapcsán felmerült nagyfeszültségű vezetékek áthelyezésével járó pótmunka költségeivel kapcsolatosan

2020. május 19.
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 10.
Letöltés
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 10.
Letöltés
 1. 30/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat  forgalomtechnikai javaslatokra
 2. 31/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat Szent Erzsébet utcai járdaburkolat építéssel kapcsolatosan
 3. 33/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat Önkormányzati tulajdonban lévő hidak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tudomásul vételéről
2020. április 21.
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 10.
Letöltés
 1. 8/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a városi bölcsőde parkolási problémájának kivizsgálásáról
 2. 9/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Magyar Posta kérelmére
 3. 10/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat forgalomtechnikai javaslatokra
2020. március 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2019-2024 közötti évek gazdasági programjának elfogadására. (4.sz.Képviselő – testületi anyag)
 2. Előterjesztés a multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervpályázatához. (6.sz.Képviselő – testületi anyag)
 3. Előterjesztés a Szent István parkra kiírt ötletpályázat javaslatairól. (7.sz.Képviselő – testületi anyag)
 4. Előterjesztés a Gönczy P. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlására. (18.sz.Képviselő – testületi anyag)
 5. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére. (19.sz.Képviselő – testületi anyag)
 6. Előterjesztés Kőrösi Gergő kérelméről. (20.sz.Képviselő – testületi anyag)
 7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához. (21.sz.Képviselő – testületi anyag)
 8. Előterjesztés közterület hasznosítással kapcsolatosan. (22.sz.Képviselő – testületi anyag)
 9. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról. (23.sz.Képviselő – testületi anyag)
 10. Előterjesztés az Aprónép Óvoda csőtörésével kapcsolatosan. (24.sz.Képviselő – testületi anyag)
 11. Előterjesztés a városi bölcsőde parkolási gondjainak kivizsgálásáról
 12. Előterjesztés Fürdő utca térségében forgalomtechnikai javaslatról
 13. Előterjesztés Magyar Posta kérelméről
 14. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról

  Bejelentések, tájékoztatások.
FELJEGYZÉS
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés
A 2020 – ban kialakult koronavírus fertőzöttségre való tekintettel, a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság ülése elmaradt. Az érintett bizottsági tagok, hivatali és önkormányzati dolgozók, polgármester úr, az alpolgármesterek, a döntésről 2020.03.23 – án elektronikusan és telefonon is értesítést kaptak.
2020. február 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveiről: (1.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
 2. Előterjesztés a településképi rendelet módosítására. (5. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés paintball pálya kialakítására.(12.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés a 6973/39 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés meghosszabbítására.(15. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés a 4439/2 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására. (16. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés a Gábor Áron utcán lévő 2496/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. (18. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszló, Hermann O. u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi előszerződésének meghosszabbításáról. (20. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés a Surányi János u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére. (21.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés közterületek felújításáról. (22. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés a 2020. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról. (23. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban. (24. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 12. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására. (25. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 13. Előterjesztés társasházak energetikai felújításhoz igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan. (26. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 14. Előterjesztés a Szent István park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan. (27. sz. Képviselő – testületi javaslat)
 15. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
 1. 10/2020. (II.18.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 11/2020. (II.18.) VMB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt 2020 évi üzleti tervéről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatosan
 3. 12/2020. (II.18.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt 2020 évi üzleti tervéről szóló
 4. 13/2020. (II.18.) VMB határozat a Településképének védelméről szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 14/2020. (II.18.) VMB határozat a Településképének védelméről szóló 5/2019.(III.21.)
 6. 15/2020. (II.18.) VMB határozat terület haszonbérbeadással kapcsolatban a Dragon Paintball Team részére Paintball pálya kialakítása és üzemeltetésére
 7. 16/2020. (II.18.) VMB határozat a Galgócz sor mellett található 6973/39 hrsz-ú ingatlanra  vonatkozó bérleti szerződés hosszabbításával kapcsolatosan
 8. 17/2020. (II.18.) VMB határozat a Határ utca mellett található 4439/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés hosszabbításával kapcsolatosan
 9. 18/2020. (II.18.) VMB határozat a Gábor Áron utcán található 2496/5 hrsz-ú, ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan
 10. 19/2020. (II.18.) VMB határozat a Hermann O. u. 2. szám alatti 3266/1 hrsz-ú ingatlanra létrejött adásvételi előszerződés hatályának meghosszabbításával kapcsolatosan
 11. 20/2020. (II.18.) VMB határozat a Surányi János utcán található 43/4 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatban
 12. 21/2020. (II.18.) VMB határozat közterületek felújítási munkálataival kapcsolatban
 13. 22/2020. (II.18.) VMB határozat az intézmények helyszíni bejárására delegált
 14. 23/2020. (II.18.) VMB határozat közvilágítás bővítéséhez kapcsolódó munkálatokkal
 15. 24/2020. (II.18.) VMB határozat az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program végrehajtását szolgáló, 2020. évi Intézkedési Terv elfogadásával kapcsolatban
 16. 25/2020. (II.18.) VMB határozat a Társasházak energetikai/egyéb homlokzatot érintő, felújításai önkormányzati támogatásával kapcsolatosan
 17. 26/2020. (II.18.) VMB határozat a Szent István Park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan
 18. 27/2020. (II.18.) VMB határozat a 123/2019.(VII.04.) Kt. határozat kiegészítésével kapcsolatosan
 19. 28/2020. (II.18.) VMB határozat a Vörösmarty utca második zug elején várakozási tilalom elrendelésével és a Vasvári Pál utcán sebességkorlátozás tábla kihelyezésével kapcsolatosan
2020. január 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 02.18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 02. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésére (1.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés szándéknyilatkozat adásáról. (5.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére. (7.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű felújítására. (8.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés Trianoni emlékmű állítására. (9.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan. (9.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés megállási tilalom elrendeléséről
 8. Előterjesztés Luther utcán várakozási tilalom elrendeléséről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
 1. 1/2020. (I.21.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 2/2020. (I.21.) VMB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2020 évi költségvetésének elfogadásával
 3. 3/2020. (I.21.) VMB határozat a Hajdúszoboszló Hotel Aqua-Sol parkolóházzal történő bővítéséhez való hozzájárulással kapcsolatosan
 4. 4/2020. (I.21.) VMB határozat a TELEPÜLÉSÜNK ELSŐ EMLÍTÉSÉNEK 900. ÉVFORDULÓJÁRA állított emlékoszlop áthelyezésére vonatkozóan
 5. 5/2020. (I.21.) VMB határozat a II. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatosan
 6. 6/2020. (I.21.) VMB határozat Trianoni emlékmű elhelyezésével kapcsolatosan
 7. 7/2020(I.21.) VMB határozat Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújításával kapcsolatosan
 8. 8/2020. (I.21.) VMB határozat megállni tilos tábla kihelyezéséről a Kálvin téren a Fogthüy utca torkolat és a Kálvin téren kialakított merőleges állású parkolóhelyek közötti
 9. 9/2020. (I.21.) VMB határozat „Várakozni tilos!” jelzőtábla kihelyezéséről a Luther utca páratlan oldalán a Bányász utca – Sas utca közötti szakaszon