ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Bizottságok > Gazdasági Bizottság
Gazdasági Bizottság

Elnök:

Marosi György Csongor , tel: +36 30 626-4292 , email: marosi_gyorgy_csongor(kukac)yahoo.com

Elnök helyettes:

Orosz János József , tel: +36 20 555-7450 , email: oroszjanosjozsef(kukac)freemail.hu

Tagok:

Harsányi István , tel: +36 52 365-760, +36 52 557-232, +36 30 388-5729 , e-mail: harsanyi2002(kukac)gmail.com
Antalné Tardi Irén , tel: +36 30 554-2744 , e-mail: antalgyula2(kukac)t-online.hu
Kanizsay György Béla , tel: +36 30 236-5395 , e-mail: gyorgykanizsay(kukac)freemail.hu

Külső tagok:

Juhász Géza , tel: +36 70 595-0301 , e-mail:geezarulez(kukac)gmail.com
Képíró Ákos , tel: +36 30 758-3599 , e-mail:kepiroestarsa(kukac)gmail.com
Kolozsvári Csaba , tel: +36 70 310-2333 , e-mail:csaba20120101(kukac)gmail.com
Szabó Marianna , tel: +36 30 320-0728 , e-mail:marianna(kukac)szabofamily.hu

Feladatai:

 1. Összehangolja az éves költségvetés előkészítését.
 2. Véleményezi és ellenőrzi:
  a)  az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a pénzmaradvány felosztásának tervezetét;
  b)  a jövőre vonatkozó tervek költségvetési előirányzatait;
  c)  az intézmények részére biztosított keretszámok elosztását és felhasználását;
  d)  az önkormányzat pénzalapjához a bevételi források körével, a részesedés mértékével kapcsolatos előterjesztéseket;
  e)  az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységeket;
  f)  a költségvetést érintő beszámolókat;
  g)  önkormányzati intézmény alapítását, megszüntetését.
 3. Rendszeresen ellenőrzi a költségvetési előirányzatok városi teljesítését.
 4. Javaslatot tesz hitel felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
 5. Előkészíti az önkormányzat gazdasági programját, figyelemmel kíséri és ellenőrzi teljesítését.
 6. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvántartását, a vagyonnal való gazdálkodást.
 7. Javaslatot tesz a vagyon kezelésének módjára, a vagyon hasznosításának, a tulajdonosi jogok gyakorlásának formájára és eszközeire.
 8. Javaslatot tesz a közszolgálati érdekeltségi, juttatási szabályok kialakítására, ellenőrzi érvényesülésüket.
 9. Véleményt nyilvánít vállalkozás indításáról, illetőleg az abban való önkormányzati részvételről, a megállapodás (társasági szerződés, alapító okirat) tervezetéről.
 10. Közreműködik a befektetési és vállalkozási tevékenység összefogásában, koordinálásában.
 11. Közreműködik a vállalkozásbarát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt elősegítő és szükséges intézkedések megtételére.
 12. Vizsgálja a vállalkozások foglalkoztatási gondok enyhítését elősegítő módozatait, javaslatot tesz ezek létrehozására.
 13. Javaslatot tesz önkormányzati érdekű vállalkozások támogatására.
 14. Javaslatot tesz tenderek kiírására, illetve véleményt nyilvánít ezekről.
 15. Véleményezi az önkormányzati vagyont érintően más gazdálkodó szervezetek, vállalkozók által benyújtott kérelmeket, ajánlatokat.
 16. Önkormányzati tulajdon hasznosítása esetén javaslatot tesz az ár (díj) megállapítására, a képviselő-testület megbízása esetén meghatározza az árat (díjat).
 17. Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, bérletét, vállalkozásba való bevitelét, koncesszióba adását, illetve más célú hasznosítását.
 18. Dönt pótelőirányzat biztosítása iránti kérelemről a vis maior keretből.
 19. Rendelkezik az önkormányzati felújítási alappal és dönt felhasználásáról.
 20. Dönt a külterületi utak, hidak, átjárók felújításának költségeiről.
 21. Dönt a Civil Alap felhasználásáról.
 22. Dönt a társasházak felújításával kapcsolatos önerő alap felhasználásáról.
 23. Dönt a területfoglalási díj mértékéről.
 24. Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására. Ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket. Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, előterjesztést tesz a képviselő-testületnek. Vizsgálat után megállapítja az önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményeket.