ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Bizottságok > Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság

Elnök:

Orosz János József , tel: +36 20 555-7450 , email: oroszjanosjozsef(kukac)freemail.hu

Tagok:

Németi Attila Sándor , tel: +36 20 970-4388 , e-mail: nemetiattila1(kukac)gmail.com
Majoros Petronella , tel: +36 30 418-5373 , e-mail: aquanelli2(kukac)gmail.com
Harsányi István , tel: +36 52 365-760, +36 52 557-232, +36 30 388-5729 , e-mail: harsanyi2002(kukac)gmail.com
Marosi György Csongor , tel: +36 30 626-4292 , e-mail: marosi_gyorgy_csongor(kukac)yahoo.com
Máté Lajos , tel: +36 30 963-7618 , e-mail: matelajos(kukac)indamail.hu

Külső tagok:

Bényei Sándor , tel: +36 70 944-4869 , e-mail:benyei.sandor58(kukac)gmail.com
Árva Gergő , tel: +36 30 544-8618 , e-mail:arvagergo(kukac)gmail.com
Kovács Károly , tel: +36 70 453-7431 , e-mail:kovacspeti1989(kukac)gmail.com

Feladatai:

Városfejlesztési feladatok:

 1. Elősegíti a városfejlesztés, rendezés - tervnek megfelelő - fő irányai érvényesülését, előkészíti, véleményezi a rendezési programot, terveket.
 2. Véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben, valamint a beruházások területrendezési és építészeti kérdéseiben.
 3. Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú telkek elidegenítésével kapcsolatos rendezési tervi és környezetvédelmi kérdésekben.
 4. Véleményezi az önkormányzati terület-felhasználásokat, beruházásokat.
 5. Az önkormányzati felújítási alappal kapcsolatban dönt a felújítások szakmai hátteréről.
 6. A területfoglalással kapcsolatban dönt annak szakmai hátteréről.
 7. Segíti az önkormányzati építőipari tevékenység (szociális célú lakásépítés és felújítás, önkormányzati költségvetési intézmények építése, felújítása, karbantartása, építési vállalkozás) elvégzését.
 8. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a következő kommunális szolgáltatások nyújtását:
  a)  köztisztasági (szemétszállítás, szeméttelep fenntartása, hulladék ártalmatlanítása, lomtalanítás, közterület tisztántartása, hó eltakarítása, csúszásmentesítés);
  b)  közterület-fenntartás (út-, híd-, járdakarbantartás és építés, parkfenntartás és építés, közterületi tárgyak karbantartása, közvilágítás, közhasznú munkavégzés szervezése);
  c)  temetőfenntartás, temetkezési szolgáltatások;
  d)  ingatlankezelés (szociális lakások kezelése, fenntartása, nem lakás célú ingatlanok kezelése, fenntartása, egyéb közcélú ingatlanok kezelése);
  e)  vízgazdálkodás (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep fenntartása, folyékony hulladékok gyűjtése, vízkárelhárítás, belvízmentesítés);
  f)  távhőszolgáltatás;
  g)  fürdőszolgáltatás (gyógy-, és strandfürdő, uszoda, szabad strand);
  h)  tüzeléstechnikai szolgáltatás (kéményseprés);
  i)  helyi tömegközlekedés.
 9. Segíti az épített (mesterséges környezettel) kapcsolatos alábbi önkormányzati tevékenységek végzését:
  a)  műemlékvédelem (műemlék, műemlék-jellegű, településképi jelentőségű épületek, építmények és köztéri tárgyak védelme, fenntartása);
  b)  településrendezés (településfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések, koncessziók szervezése és felügyelete, településkép kialakítása, védelme, középületek tervezése);
  c)  környezetvédelem (zaj, rezgés, levegő- és víztisztaság védelme, veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, egyéb környezeti károk figyelése és elhárítása);
  d)  közterületi rend kialakítása, fenntartása (közlekedési rend, parkolás, közterület használata);

Mezőgazdasági feladatok:

 1. Elősegíti az önkormányzat mezőgazdasággal kapcsolatos feladatainak tervezését, végrehajtását és ellenőrzését.
 2. Segíti a mezőgazdasággal és mezőgazdasági rendeltetésű önkormányzati tulajdonú földekkel, valamint a természeti környezettel (mezőgazdálkodás, állategészségügy, növényegészségügy, természetvédelem) kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását.
 3. Javaslatot tesz és véleményt nyilvánít „külterületi rendezési terv” és az állattartási önkormányzati rendelet kérdéseiben.
 4. Figyelemmel kíséri a termőföldek rendeltetésszerű hasznosítását, elősegíti az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosítását.
 5. A tulajdon védelme érdekében kezdeményezi a mezőőri szolgálat felállítását, figyelemmel kíséri működését.
 6. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonba került külterületi szilárdburkolatú és földutak, hidak, átjárók, vízelvezető csatornák kialakítására, karbantartására, felújítására, ellenőrzi a mezőőri szolgálat útján azok állapotát.
 7. Az állattartó lakosok érdekében javaslatot tesz, apaállattartó telepek létrehozására, működésére és ellenőrzésére.
 8. Az állattartó lakosok érdekében figyelemmel kíséri és ellenőrzi a legeltetési lehetőségeket, és a legeltetés rendjét, az állatvásárok megtartását és rendjét, az állati termékek értékesítésének lehetőségét és rendjét.
 9. Közreműködik és segíti az állat-egészségügyi szabályok teljes körű érvényesítését (zárlat, járvány).
 10. Felméri és kezdeményezi a városi „közraktár” intézmények felállítását.
 11. Javaslatot tesz a gazdálkodók felé külterületi zárt géptárolók felállítására.
 12. Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos környezetvédelmi feladatokat.
 13. Kapcsolatot tart a városi és megyei mezőgazdasági köznevelési intézményekkel.
 14. Kapcsolatot tart a mezőgazdasági gazdálkodó-érdekképviseleti szervekkel.
 15. Kapcsolatot tart a zártkerti egyesületekkel, vadásztársaságokkal, horgászegyesülettel.
 16. Elősegíti a mezőgazdasági szaktanácsadás fenntartását, fejlesztését.
 17. Elősegíti erdőbirtokosságok létrehozását és velük folyamatos kapcsolatot tart.