ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Közérdekű adatok > Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:
•    az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
•    2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.


Létrehozva: Hajdúszoboszló, 2021. február
Csatolt dokumentumok:
Adatkezelési tájékoztató