ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Fakivágás, száraz fa, gallyazás
Fakivágás, száraz fa, gallyazás
Jogosultsági feltételek:

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 

A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól megtisztítani. Amennyiben az ingatlan előtti közterületen járdaszakasz is található, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója köteles gondoskodni a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha
- a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy
- a kivágás természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból –történt kivágása esetén a kivágás tényét 3 napon belül formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

Kérelem benyújtása, eljárás kezdeményezésére jogosult:

A fa kivágás iránti kérelmet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon. 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

- az építési beruházást bemutató helyszínrajz, terv csatolása, amennyiben a fakivágási kérelem indoklásában az építési beruházás kivitelezésének akadályozása szerepel
- A szükséges nyomtatványok átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodán, vagy letölthető az Önkormányzat honlapján az alábbi linken: /Hszob/webdocs/Files/Ugyleirasok/fakivagasi_engedely.pdf

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap teljes eljárásban hatvan nap.
Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

Az eljárás díja:

Az eljárás illetékköteles: 3.000 Ft illetékbélyeg.

Amennyiben a kérelmezett fa kivágása - az engedélyezést követően - elvégzésre kerül, akkor engedélyes fapótlási díjat köteles fizetni, amelynek mértéke:
- A talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meg nem haladó élő, lombos fa kivágása esetén: 26.000,- Ft
- A talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meghaladó élő, lombos fa kivágása esetén: 52.000,- Ft
- Örökzöld élő fás szárú növényzet kivágása esetén: 26.000,- Ft

Mentesül a fapótlási díjfizetési kötelezettség alól:

- a közterületi kiszáradt vagy 90 %-ban elhalt fák kivágása;
- a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás miatti fa kivágása, valamint
- az Önkormányzat saját beruházásában megvalósuló közterület átalakítás, felújítás miatti fák kivágása.

Vonatkozó jogszabályok: 


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Városfejlesztési Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00,f 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző:
Szabó László
„B” épület 216. sz. iroda
E-mail cím: szabo.laszlo@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4684
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.