ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása
Gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása
Jogosultsági feltételek:

Hajdúszoboszló Város önkormányzata a beteg és gondozásra szoruló személyeknek támogatást nyújt, amennyiben a gondozott gondozási szükséglete a napi 3 órát eléri, illetve az e rendeletben meghatározott további feltételeknek megfelel.

A polgármester a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások viseléséhez támogatást nyújthat, annak a személynek:
 • akinek a napi gondozási szükséglete eléri a 3 órát és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%-át (142.500 Ft).
Nem jogosult gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatására az,
 • akinek gondozásáért hozzátartozója ápolási díjban,
 • aki 3. életévét betöltötte, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek és gondozásáért hozzátartozója GYES-ben részesül,
 • aki egy hónapot meghaladó kórházi ellátásban részesül, aki tartási-, gondozási-, életjáradéki-, öröklési szerződést kötött.
Ha a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásában részesülő személy, egészségi állapotában javulás következik be és a gondozási szükségletének mértéke nem éri el a 3 órát, abban az esetben a támogatást a változás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

Amennyiben a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásának megállapítása eljárása során a gondozási szükséglet vizsgálata – a kérelmező vagy családja akadályozza a vizsgálat lefolytatását – nem történik meg, a kérelmet el kell utasítani.

Kérelem benyújtása:

A gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásának megállapítása kérelemre történik, melyet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodájához kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon. Az ellátás megállapítása kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
 • formanyomtatvány
 • megelőző hónapra jövedelemigazolások, jövedelem nyilatkozatok
 • gondozási szükségletet igazoló értékelő adatlap (amennyiben a kérelmező rendelkezik vele) 
Támogatás mértéke:

A támogatás összegét az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, az egy főre jutó havi jövedelemtől függően az alábbiak szerint kell megállapítani:
 • 0 - a szociális vetítési alap 250%-ig (71.250 Ft-ig) - 10.000.-Ft/hó
 • a szociális vetítési alap 250%-tól (71.250 Ft-tól) – 400%-ig (114.000 Ft-ig) - 8.000.-Ft/hó
 • a szociális vetítési alap 400%-tól (114.000 Ft-tól) – 500%-ig (142.500 Ft-ig) - 5.000.-Ft/hó
A támogatás időtartama:

A támogatás egy év időtartamra – havi rendszerességgel - állapítható meg.
A megállapított gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásának folyósítása havonta pénztári kifizetéssel vagy banki folyószámlára utalással történik.

Az eljárás díja: 

Az eljárás díj és illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok:
Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Egészségügyi és Szociális Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Postacím:
4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.

Ügyintézők:
Schmiedtné Mónus Erika
„C” épület 3. sz. iroda
+36 70 489 4659
schmiedtne.monus.erika@hajduszob.hu

Veres Annamária
„C” épület 2. sz. iroda
+36 70 489 4660
veres.annamaria@hajduszob.hu

Balogh-Rácz Hajnalka
„C” épület 4. sz. iroda
+36 70 489 4658
balogh-racz.hajnalka@hajduszob.hu