ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Születési név megváltoztatása
Születési név megváltoztatása
Az ügy leírása:

A születési név az a név, ami az érintettet személyt a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A születési név családi névből és utónévből áll. A születési családi név egy vagy kéttagú lehet, a kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két születési utónevet lehet.

Magyar állampolgár kérelmére a születési családi, illetve utónevének megváltoztatását az anyakönyvi szerv engedélyezheti, kivéve az útónévváltoztatás At. 45. §-ban foglalt kivétel esete. 

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme esetén kiterjed a szülő családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. A kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet vagy – ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt – a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást. A korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Nem lehet engedélyezni vagy csak különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén engedélyezhető a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név viselése, illetve az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatás. A személyhez fűződő jogot sértő családi név nem engedélyezhető.

A születési névváltoztatás iránti kérelmet minden esetben indokolni szükséges. 

Kérelmezés:

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél vagy közvetlenül a névváltoztatási ügyekben eljáró, a névváltoztatást engedélyező szervnél. Külföldön élő magyar állampolgár esetén bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt benyújtható a kérelem. A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya jogosult elbírálni. 

A kérelemhez szükséges iratok:

- Formanyomtatvány 
- A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. (születési és házassági anyakönyvi kivonat)
- Amennyiben élő személy családi nevének viselését kéri az érintett személy hozzájárulása is szükséges. Elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.
- Nagykorú kérelmező esetén:
  • Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok
  • lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
- Kiskorú kérelmező esetén:
  • A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése kötelező a személyazonosításra alkalmas okmányokkal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
- Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy – amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti – csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.

Ügyintézés határideje és díja:

Határidő: A kérelemre induló anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje névváltoztatási kérelem esetén 45 nap.
Díj: A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft, melyet 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlaszámra kell megfizetni.. Az anyakönyvi kivonat és a hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye: 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: 
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00; 
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00; 
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző: 
Ujszászi Róza
„A” épület 15. sz. iroda
E-mail cím: ujszaszi.roza@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4675
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.