ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Születés anyakönyvezése
Születés anyakönyvezése
Az ügy leírása: 

A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén a születés eseménye történt.  

A születést anyakönyvezés céljából legkésőbb az anyakönyvi eseményt követő első munkanapon az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek a születés anyakönyvezéséhez szükségesek. 

A születés tényét és időpontját szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított bizonyítvány igazolja.

Kérelmezés:

A kérelmet Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján személyesen az ügyfélfogadási időben, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

A kérelemhez szükséges iratok:

Magyar állampolgár szülők esetén:
- a szülők személyigazolványa, vagy útlevele, vagy vezetői engedélye,
- a szülők magyarországi lakcímét igazoló lakcímkártyája,
- az anya családi állapotának igazolása:
  • házas családi állapotú anya esetén: házassági anyakönyvi kivonatot. Amennyiben a házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nincs szükséges a házassági anyakönyvi kivonatot csatolására.
  • elvált-, özvegy családi állapotú anya esetén: a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot / a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát. Amennyiben a megszűnt házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nincs szükséges a házassági anyakönyvi kivonatot csatolására.
  • hajadon családi állapotú anya esetén külön igazolásra nincs szükség.
- amennyiben nem azonos a szülők állandó bejelentett lakóhelye, a szülők nyilatkozata arról, hogy a gyermek melyik szülő lakcímére legyen bejelentve.
- amennyiben az újszülött utóneve a Nyelvtudományi Kutatóközpont utónévjegyzékében nem szerepel, de azt a Magyarországon nyilvántartott valamely nemzetiség használja, úgy a szülők nyilatkozatát arról, hogy az utónév melyik nemzetiségi utónévjegyzékben található és/vagy az adott nemzetiségi önkormányzat igazolása arról, hogy az adott név férfi vagy női anyakönyvezhető nemzetiségi utónév.
- meghatalmazás, amely feljogosítja a meghatalmazottat arra, hogy a gyermek anyakönyveztetése ügyében eljárjon.
- A fentiek mellett
  • ha a születés előtt apai elismerésről készült jegyzőkönyv, úgy az anyakönyvezéshez az eredeti apai elismerő nyilatkozatot csatolni kell, illetve szükséges az anya nyilatkozata arról, hogy nem reprodukciós eljárásból származik a gyermek és más férfi nem ismerte el a gyermeket magáénak, valamint nincs per folyamatban apaság megállapítása iránt.
  • ha az anyakönyvezés előtt apai elismeréssel szeretné magáénak elismerni az apa a gyermeket, úgy mindkét szülő együttes jelenlétében, a fent részletezett és szükséges iratok bemutatása mellett, ügyfélfogadási időben – előzetes időpontfoglalást követően – vehető fel a jegyzőkönyv.
  • ha a gyermek reprodukciós eljárásból származik, úgy csatolni kell a szülők közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy a művi beavatkozásban részt kívántak venni, illetve a – születést követően – a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a beavatkozást végző orvos igazolását arról, hogy a gyermek az adott személyekkel történt reprodukciós eljárásból fogant és az eljárásból terhesség jött létre. 
Külföldi állampolgár szülők esetén a fentieken túl:
- külföldi utónévről igazolás
- tolmács, amennyiben a szülők valamelyike nem beszéli a magyar nyelvet.

Ügyintézés határideje és díja: 

Határidő:
A anyakönyvvezető a születést a bejelentést követően haladéktalanul anyakönyvezi, ha az anyakönyvezéshez szükséges, meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott.
Amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges adatok beszerzésére és tisztázására tett intézkedések harminc napon belül nem vezetnek eredményre, az anyakönyvvezető születés esetén megkeresi a gyámhatóságot.
Amennyiben az anya sem a bejelentés során, sem az anyakönyvvezető felhívásától számított tizenöt napon belül nem igazolja a személyazonosságát, vagy a szülő a bejelentési kötelezettségének az anyakönyvvezető felhívására sem tesz eleget, a születés anyakönyvezésére az ismeretlen szülőktől származó gyermekre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Díja: Az eljárás illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye: 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: 
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00; 
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00; 
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző: 
Ujszászi Róza
„A” épület 15. sz. iroda
E-mail cím: ujszaszi.roza@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4675
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.