ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyek
Közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyek
Az ügy leírása:

A felügyelők a közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályi előírások betartásának hatósági ellenőrzését végzik.

A közterület felügyelő 2012. évi II. törvényben (Szabs. törvény) meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírságot szabhat ki:
- 182.§ Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés
- 185.§ Koldulás
- 191.§ Tiltott szerencsejáték
- 192.§ Közerkölcs megsértése
- 193.§ Veszélyeztetés kutyával
- 195.§ Csendháborítás
- 196.§ Köztisztasági szabálysértés
- 197.§ Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
- 200.§ Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése
- 200/A.§ Jogosulatlan közterületi értékesítés
- 202.§ Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
- 202/A.§ Tiltott fürdés
- 207.§ Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése
- 224.§ Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése

A közterület-felügyelő feladata ellátása során a következő intézkedéseket teheti meg: figyelmeztethet, helyszíni bírságot szabhat ki (távollevővel szembeni is), szabálysértési feljelentést alkalmazhat. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati rendeletei: 
- A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelete
- A helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelete
- A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
- A közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 3/2011 (I.20.) önkormányzati rendelete
- A kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001 (XII.10.) önkormányzati rendelete

alapján kiemelt ellenőrzési feladatként az közterület-felügyelet ellátja:

- Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés ellenőrzése
- Roncsok, üzemképtelen gépjárművek folyamatos összeírása és időszakos elszállítása
- Vendéglátó ipari egységek kitelepülésének ellenőrzése
- Hirdetmények falragaszok tiltott helyen történő elhelyezésének ellenőrzése, megelőzése
- Reklám és mobil táblák engedéllyel történő kihelyezésének ellenőrzése
- Szemétszállítás és illegális szemétlerakó helyek ellenőrzése
- Szabálytalan parkolás ellenőrzése, díjfizetési övezetben díjfizetés ellenőrzése különös tekintettel a belváros területén
- Állattartással kapcsolatos szabálysértések ellenőrzése
- Parkrongálások megelőzése
- Építőanyag közterületen történő tárolásának ellenőrzése
- Közreműködés rendezvények helyszíneinek biztosításában
- Lakossági bejelentések kivizsgálása, és a szükséges intézkedések megtétele, hatáskör hiányában az illetékes szervek értesítése.

Kérelem benyújtása, eljárás kezdeményezésére jogosult:

A közterület-felügyelettel kapcsolatos kérelmeiket, kéréseiket. észrevételeiket a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Adó-és Rendészeti Irodájához lehet benyújtani személyesen az ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton. 

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.,  Adó-és Rendészeti Iroda/Közterület-felügyelet

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00,f 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.

Ügyintézők:
Kóti Zoltán
Szoba: C/7
Telefon: +36 70 489 4654
E-mail: kozterulet@hajduszob.hu

Szabó-Balogh Alexandra
Szoba: C/7
Telefon: +36 70 489 4654
E-mail: szabo-balogh.alexandra@hajduszob.hu

Somogyi Péter
Szoba: C/7
Telefon: +36 70 489 4654
E-mail: somogyi.peter@hajduszob.hu

Szatmári Sándor
Szoba: C/7
Telefon: +36 70 489 4654
E-mail: szatmari.sandor@hajduszob.hu