ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Kereskedelmi tevékenység bejelentése
Kereskedelmi tevékenység bejelentése
Az ügy leírása: 

A kereskedelemről szóló törvény alapján aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A tevékenység engedélyezése tekintetében kereskedelmi hatóságként a települési önkormányzat jegyzője jár el. 

Illetékesség: 

Kereskedelmi hatóságként és szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként  a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi formákban:
- mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
- üzleten kívüli kereskedelem,
- csomagküldő kereskedelem,
- automatából történő értékesítés,
- közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében.

Kereskedelmi hatóságként és szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi formákban:
- üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
- bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
- vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
- közterületi és
- közvetlen értékesítés esetében.

A kereskedő a bejelentését formanyomtatványon teheti meg. A bejelentés alapján a tevékenységet a jegyző nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, annak tartalmát bárki megismerheti.
Amennyiben a kereskedő engedélyköteles termék kereskedelmét és bejelentés köteles termék kereskedelmét is folytatni kívánja a kereskedő, az erre irányuló két beadványát egyszerre is benyújthatja hatóságunknál. A kereskedelmi hatóság a bejelentést és az engedélykérelmet azonban külön-külön bírálja el.

Kérelmezés:

A kereskedelmi tevékenység bejelentésére irányuló kérelmet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Természetes személy esetén személyesen az ügyfélfogadási időben, postai úton és elektronikus úton is van lehetőség a kérelem benyújtásár, cégek esetén csak cégkapun keresztül.

A kérelemhez csatolandó iratok:

- gazdasági társaságok esetén aláírási címpéldány,
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) tulajdonát igazoló okirat  (A TULAJDONI  LAP kivételével),
- haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
- üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén a vásárlók könyve (sorszám adatai)
- vendéglátó üzlet esetén, amelyek vendéglátó szoftver alkalmazására kötelesek, a szoftver meglétét igazoló dokumentum 

Ügyintézés határideje és díja: 

Az ügyintézési határidő 25 nap. Amennyiben a kereskedő a bejelentéséhez az előírt csatolandó iratokat maradéktalanul mellékeli, tevékenységét a bejelentés napjával megkezdheti.
Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok: 


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye: 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00; 
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00; 
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző: 
Dr. Tóth Ágnes
„A” épület 14. sz. iroda
E-mail cím: dr.toth.agnes@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4672
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.