ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
Jogosultsági feltételek:

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
 Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg
- egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 450 %-át (128.250 Ft),
- családban élő esetén a szociális vetítési alap 400 %-át (114.000 Ft) és a meghatározott rendkívüli élethelyzet valamelyike fennáll.

Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot annak a személynek lehet megállapítani
- aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
- alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, így különösen:
  • betegséghez,
  • halálesethez,
  • elemi kár elhárításához,
  • a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
  • a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
  • a gyermek hátrányos helyzete miatt, válsághelyzetben lévő család gyermekneveléséhez, ellátásához kapcsolódó kiadásokhoz,
  • gyógyszerszükséglet viseléséhez,
  • lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjtartozásának csökkentéséhez.
A rendkívüli települési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, időszaki jelleggel, aki/akinek:
- rendszeres pénzellátásának megállapítása folyamatban van
- átmenetileg jövedelemmel nem rendelkezik és megélhetése más módon nem biztosított.

A rendkívüli települési támogatás készpénzben, vagy természetben (utalvány, vásárlási jegy, közüzemi díj átvállalása stb.) biztosítható. 

Kérelem benyújtása:

A rendkívüli települési támogatás megállapítása kérelemre történik, melyet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához lehet benyújtani személyesen az ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton. Az ellátás megállapítása kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

- formanyomtatvány
- a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelem igazolás, jövedelem nyilatkozatok
- rendkívüli indokolt eset igazolása (gyámhatósági igazolás, orvosi papírok, halotti anyakönyvi kivonat, kárszakértői papírok)

A támogatás mértéke:

Az időszaki jelleggel adott támogatás havi összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 80%-át (22.800 Ft).
Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege a szociális vetítési alap 100 %-át (28.500 Ft) nem haladhatja meg, de legalább 1000.-Ft.
A polgármester méltányosságból az nem látható, rendkívüli, halasztást nem tűrő élethelyzetben és legfeljebb 35.000.-Ft összegű rendkívüli települési támogatást állapíthat meg.

A támogatás időtartama:

Az időszaki jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatást legfeljebb 2-4 hónapra, évente egy alkalommal, a kérelem benyújtás hónapjának első napjától lehet megállapítani.

Az eljárás díja:

Az eljárás díj és illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Egészségügyi és Szociális Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.

Ügyintézők:
Schmiedtné Mónus Erika
„C” épület 3. sz. iroda
+36 70 489 4659
schmiedtne.monus.erika@hajduszob.hu

Veres Annamária
„C” épület 2. sz. iroda
+36 70 489 4660
veres.annamaria@hajduszob.hu

Balogh-Rácz Hajnalka
„C” épület 4. sz. iroda
+36 70 489 4658
balogh-racz.hajnalka@hajduszob.hu