ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Haláleset anyakönyvezése
Haláleset anyakönyvezése
A kérelem benyújtása és az ügy leírása:

A halálesetet anyakönyvezés céljából a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján haladéktalanul köteles bejelenti az illetékes anyakönyvvezetőnek.
A halál okát megállapító orvos, vagy a korbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a halottvizsgálati bizonyítvány egy (ismeretlen személyazonosságú elhunyt esetén három) példányát megküldi a népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes kormányhivatalnak, egyéb esetben a Központi Statisztikai Hivatal példányát a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek.
A halottvizsgálati bizonyítványt legkésőbb a halál okának megállapítását követő első munkanapon kell továbbítani.

A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató  a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha rendelkezésére áll - az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot az anyakönyvvezető részére átadja.

Az eljárás lefolytatása:

A bejelentést a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz lehet tenni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

A bejelentéshez szükséges iratok:

- Temetésre kötelezett személy (bejelentő vagy hozzátartozó) személyes adatai
- (Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV. példánya)
- Az elhunyt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes okmányai (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
- Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll és az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben nincs rögzítve a születési esemény)
- Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:
  • Ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs: szükséges az elhalt házassági anyakönyvi kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésére áll)
  • Ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata/ a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben rendelkezésére áll)
  • Ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben rendelkezésére áll)
- Külföldi állampolgár halálesete:
  • Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes okmányai (személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
  • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása. Házassági anyakönyvi kivonat, ha az elhalt családi állapota házas, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha az elhalt családi állapota özvegy, jogerős bírósági határozat, ha az elhalt családi állapota elvált, illetve nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.
  • Az anyakönyvi eljárásokban az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, vagy hivatásos konzul által készített hiteles fordításban fogadható el. 
Ügyintézés határideje és díja: 

Határidő: Az ügyintézés határideje a bejelentés napja. 
Díja: Az eljárás – beleértve a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását is – illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok: 

Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye: 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: 
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00; 
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00; 
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző: 
Ujszászi Róza
„A” épület 15. sz. iroda
E-mail cím: ujszaszi.roza@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4675
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.