ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
A projekt célja

„H(ősök) terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón”
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004

Összköltség: 1.229.784.169 Ft
Támogatás 80, 849760 %: 994.277.543 Ft

Pályázat célja:

A belváros attraktivitásának és kihasználtságának növelése a városközponti funkciók megerősítésével és bővítésével. A magasabb minőségű belvárosi környezet és széleskörű szolgáltatások biztosítása a lakosság és a turisták számára intézmény- és közterület fejlesztéssel. A városközpont közterületeinek és zöldfelületeinek megújítása, az intézmények fizikai rekonstrukciója és tartalmi fejlesztése hozzájárul a (köz)szolgáltatások minőségének javulásához, a kulturális és közművelődési kínálat bővítéséhez.

A megvalósításhoz az alábbi tevékenységek kapcsolódnak:

1. Művelődési Központ és Könyvtár felújítása
A tevékenység keretében megtörténik az épület teljes felújítása és bővítése (527.019.445 Ft), valamint a szükséges eszközök beszerzése (84.520.301 Ft).

2. Üzlethelyiségek kialakítása (könyvesbolt és kávézó)
A tevékenység célja, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár felújításával párhuzamosan bővüljön az intézményben és ezáltal a városközpontban is az elérhető gazdasági funkciók köre, a nyújtott szolgáltatások színvonala.

3. Ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda kialakítása
A tevékenység keretében megtörténik a Kovács Máté Művelődési Központ épületében új funkcióként Ifjúsági-civil Információs és Tanácsadó Iroda kialakítása. Célja a helyi és a kistérségben élő fiatalok harmonikusabb társadalmi integrációjának segítése, a civil szervezetek működési feltételeinek biztosítása.
Információ szolgáltatás (közhasznú információk gyűjtése és széles körű terjesztése), tanácsadások (pl: EVS tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, jogi- és Európai Uniós tanácsadás, Love-Pont párkapcsolati tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, diákjogi tanácsadás), irodai szolgáltatások, közösségi helyszín biztosítása.

4. Infomentor iroda kialakítása
Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló tevékenység, amelyben a város érdekében non-profit információs, adatgyűjtő, kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató helyiségek kerülnek kialakításra új funkcióként.
Cél, a közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása. A lakosság különböző szervekhez tartozó ügyei elektronikus intézésének segítése, az informatikai technológia használatának serkentése.

5. Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont kialakítása (90.041.727 Ft)
A jelenlegi Bocskai mozi épületének átalakításával cél az alulhasznosított belvárosi ingatlan megújítása és funkcionális bővítése, a helyi közösségi élet fellendítése és a belváros élővé tétele érdekében. Az épület nagyterme, amely most moziként működik, alkalmassá válik házasságkötő terem funkció ellátására és kisebb konferenciák, kamararendezvények lebonyolítására is. Emellett kialakításra kerül a meglévő épületen belül egy kb. 50 fő befogadására alkalmas másik rendezvényterem is.


 6. Üzletsor megújítása (15.885.457 Ft)
Üzlethelyiségek felújítása, ennek keretében egy üzletsor külső felújítása, valamint magánforrás bevonásával egy üzlethelyiség felújítása, amely hozzájárul az egységes városkép kialakításához.

7. Belvárosi közterek megújítása
Közterületek megújítása melynek keretében térrendezés, zöldfelület növelés, parkolók megújítása, valamint műemléki értékek megújítása valósul meg.
• Halasi Fekete Péter tér megújítása (75.311.000 Ft): térrendezés, zöldterületek, parkolók kialakítása,
• Hősök tere (Mozicsarnok) megújítása (55.473.600): térrendezés, zöldterületek, parkolók kialakítása,
• Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása (63.131.700 Ft): térrendezés, támfal kialakítása, zöldterületek megújítása,
• Hősök tere (Templomerőd) megújítása (15.726.410 Ft): műemléki erődfal és bástya felújítása, ill. annak környezetének rendezése,
• Hősök tere (parkolók) megújítása (31.369.000 Ft): térrendezés, zöldterületek, parkolók kialakítása/megújítása

8. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (8.000.000 Ft) Belvárosi kulturális programsorozat, városmarketing tevékenységek.