ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Közterületi járda és kapubejáró építése/felújítása
Közterületi járda és kapubejáró építése/felújítása
Lényeges eljárás szabályok, csatolandó dokumentumok:

Járda, kapubeálló és út létesítését vagy felújítása a hozzá csatlakozó járdához vagy úthoz szinteltérés és szélességkülönbség nélkül kell megvalósítania. A megvalósításhoz a közútkezelő előzetes hozzájárulását be kell szerezni, melyhez kérelmet szükséges benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges az építéssel vagy felújítással érintett terület helyszínrajzát, jelölve a szükséges méreteket (szélességek, hosszúságok). Amennyiben a kapubejáró kialakítása, felújítása az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árkot is érinti, úgy előzetesen a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzemeltetői hozzájárulását is mellékelni szükséges. Egy ingatlan előtt legfeljebb 2 db kapubejáró létesíthető, melyek szélessége maximum 5 méter lehet. Ennél szélesebb kivitelezés csak indokolt esetben (pl. telephely) valósulhat meg, ellenkező esetben a parkolók kialakítására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Amennyiben a kitűzés ellenőriztetése, vagy a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül megépített járda, kapubejáró vagy út a kivitelezési szabályoknak valamint a jogszabályi előírásoknak nem felel meg, úgy a létesítmény fennmaradása nem engedélyezhető.

Utcafronti beépítésű védett épületek, középületek előtti járdaszakaszokat kivéve a járda területén előlépcső és mozgáskorlátozott rámpa nem engedélyezhető.

Kérelem benyújtása:

A nem önkormányzati beruházás keretében épített járdák, kapubejárók és utak kivitelezője - közútkezelői hozzájárulás birtokában - a kivitelezés megkezdése előtt köteles, a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájánál a tevékenységet bejelenteni, annak ellenőrzését igényelni.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

- közútkezelő előzetes hozzájárulása
- az építéssel vagy felújítással érintett terület helyszínrajza (méretekkel)
- Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzemeltetői hozzájárulása, amennyiben a járda, kapubejáró, út kialakítása, felújítása az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árkot is érinti

Az eljárás díja:

Az eljárás illeték-, és díjmentes. 

Közterületi járdafelújítás támogatás

A Képviselő-testület éves költségvetésében egy bizonyos keretösszeget különít el a járdaburkolatok felújításának pénzügyi támogatására. A járdaburkolatok felújítására nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás. A támogatás Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott, helyi közutak, közterületek területén lévő járdákra és gyalogutakra igényelhető.

A támogatás igénybevételére támogatási szerződést köt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a kérelmező (támogatást igénylő).

Kérelem benyújtása:

A támogatási igényt az a természetes személy (ingatlan tulajdonosa) nyújthatja be, aki a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott, helyi közutak, közterületek területén lévő  járdaburkolat felújítását saját költségén el kívánja végezni, végeztetni. 
A támogatott igénylőnek a felújítási munka megkezdését írásban be kell jelentenie a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalnak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal. 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

- A támogatás igénybevételéhez a kitöltött kérelem nyomtatványt kell benyújtani, a munkálatok befejezését követően pedig a kitöltött pénzügyi elszámolás táblázat nyomtatványt. (A szükséges nyomtatványok átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodán, vagy letölthető az Önkormányzat honlapján)

A támogatás igénylésének feltételei:

Az az igénylés támogatható:
a) ha tervezett felújítási munkákra az igénylő rendelkezik érvényes közútkezelői hozzájárulással a járdafelújítás elvégzésére
b) ha az igénylőnek semmiféle köztartozása nincs, és az önkormányzat felé sincs tartozása (Ezt a NAV által és a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Adó- és Rendészeti Irodája által kiadott igazolással kell igazolni.)

Egy ingatlan előtti járdaburkolat felújításához a tárgyévben csak egy igény nyújtható be.

A támogatás új járdaburkolat építésére is igénybe vehető, amennyiben annak megépítése indokolt. Indokolt a járdaburkolat megépítése, amennyiben az új járdaszakasz folytonosságot  képez a meglévő járdaszakasszal.

Az ingatlan tulajdonosa által igényelt támogatás kizárólag az igénybejelentésben feltüntetett ingatlan előtt lévő járdaburkolat, városképi jelentőségű, és/vagy közlekedésbiztonsági célú, közútkezelői hozzájárulással jóváhagyott felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

Nem támogatható a járdafelújítás, ha arra a közút kezelője által helyreállítási kötelezettség került előírásra, illetve arra az ingatlan tulajdonosának vagy harmadik személynek helyreállítási kötelezettsége áll fenn.

Amennyiben a támogatott a támogatási szerződést saját hibájából nem az abban foglaltak szerint teljesítette, öt éven belül újabb igényt nem nyújthat be.

A támogatás mértéke: 

Az igénylő (ingatlan tulajdonosa) a kérelemmel érintett ingatlan előtti járdaburkolat felújításhoz, építéséhez maximum 20 méter hosszúságban, és maximum 3000,- Ft/m2 támogatást igényelhet.
A támogatás a kivitelezés közvetlen anyag és munkadíj költségeire használható fel.

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Városfejlesztési Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00; 
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00; 
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző:
Kovács Gergő Lajos
„B” épület 216. sz. iroda
E-mail cím: kovacs.gergo.lajos@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4691
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.