ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Jogosultsági feltételek:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az igényelhet, aki a családjában gyermeket nevel, ideértve a nagykorú gyermeket is akkor, ha a gyermek nappali tagozatos tanuló és legfeljebb 23 éves (felsőoktatásban tanuló esetén legfeljebb 25 éves) és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 47.025 forint, vagy 51.300 forint az alábbi esetekben
- a gyermeket egyedülálló szülő neveli
- a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos 
- nagykorú gyermek esetén

A támogatás tartalmazza az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést és a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a szünidei gyermekétkeztetést, évente kétszer pénzbeli támogatást és a jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket.

Kérelem benyújtása: 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása kérelemre indul, melyet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon személyesen az ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton. Az ellátás megállapítása kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

A kérelmező és a vele egy családban élők jövedelméről szóló igazolásokat:
- munkaviszony esetén: a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott nettó jövedelemről szóló igazolás a munkáltató által kiállítva, az arra rendszeresített formanyomtatványon
- megállapított rendszeres pénzbeli ellátás folyósítása esetén a vonatkozó megállapító határozat (álláskeresési támogatás, Nyes, ápolási díj, aktív korúak ellátása, időskorúak ellátása), illetve az arról szóló bankszámlakivonat és szelvény  
- alkalmi munkára vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírásával igazolva, 
- vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló, a Nemzeti adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás,
- tartásdíjra vonatkozó nyilatkozat utalással való igazolással és aláírással igazolva, 
- a 18. életévet betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, 
- tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság esetén az ösztöndíj összegére vonatkozó igazolás, nyilatkozat 
- gyámság alatt álló kiskorú esetén: gyámkirendelő határozat, illetve a gyermekelhelyezésre vonatkozó bírósági végzés
- tartósan beteg illetve fogyatékos gyermek egészségügyi ellátására vonatkozó igazolás 
- gyermekelhelyezésre vonatkozó bírósági végzés vagy gyámhatósági határozat 

Ügyintézés határideje és díja:

Határidő: Amennyiben minden információ rendelkezésre bocsátanak a kérelem benyújtásakor, akkor az ügyintézési határidő 8 nap. A kérelem 3 hónappal a lejárat előtt benyújtható. 
Díj: Az eljárás ingyenes.

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Egészségügyi és Szociális Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.

Ügyintézők:
Schmiedtné Mónus Erika
„C” épület 3. sz. iroda
+36 70 489 4659
schmiedtne.monus.erika@hajduszob.hu

Veres Annamária
„C” épület 2. sz. iroda
+36 70 489 4660
veres.annamaria@hajduszob.hu

Balogh-Rácz Hajnalka
„C” épület 4. sz. iroda
+36 70 489 4658
balogh-racz.hajnalka@hajduszob.hu