ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Adatsztár

A projekttel megvalósult az önkormányzat adatvagyonának újraszervezése, átstrukturálása, hasznosításának feltételei. A folyamatok feltérképezésével az önkormányzatnál használt adattípusok tartalma, tárolása, valamint a beérkező és a külvilág felé továbbított adatok mennyiségére egyértelművé és világossá vált.

Az adatvagyon feltérképezése, az eljárásrendek feldolgozása egyfajta szabványként meghatározza az azokhoz való hozzáférést, illetve az elkészült informatikai alkalmazáson keresztül lekérdezhetővé, és nyilvántartottá váltak az eddig decentralizált adatok és információk.

Az informatikai alkalmazás négy – funkcionalitásában eltérő – területet foglal magába.


Statisztikák megjelenítése az ügyintézői rendszer adataiból
A publikus települési portálon megtekinthetők, az önkormányzat elektronikus ügyintézői rendszerében generált és publikus jelzéssel ellátott jelentések, illetve statisztikák. A jelentések az alább felsorolt hat csoportokba kategorizálva böngészhetők.
A statisztikák az alábbi kategóriába sorolva tekinthetők meg:
- Általános
- Help-desk
- Iktatás
- Népesség
- Nyilvántartások
- Ügyintézés

Az általános kategórián belül, olyan riportokat találunk, melyek az önkormányzatra jellemző alapinformációkat és alapadatokat tartalmazza.
A help-desk kategórián belül olyan adatokból készült statisztikák találhatók, melyek az önkormányzat által alkalmazott help-desk informatikai rendszerben kerültek rögzítésre.
Az iktatás témakörén belül az önkormányzati iktatóprogramban rögzített és kezelt adatokból készült statisztikák találhatók és böngészhetők.
A népesség témaköre a településre jellemző népesség nyilvántartási adatokból készült statisztikákat tartalmazza.
A nyilvántartások kategórián belül az önkormányzat által vezetett nyilvántartások összesített statisztikái láthatók.
Az ügyintézés kategórián belül az elektronikus ügyintézői rendszerben kezelt adatokból készített és összesített adatokból generált jelentések és statisztikák böngészhetők az internet felhasználók számára.

Nyilvántartások-Metaadatok
Lehetőség nyílik, az önkormányzat által vezetett nyilvántartások böngészésére, valamint a nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok, - metaadatok - információk megtekintésére. A nyilvántartásokat az önkormányzati hivatal munkatársai vezetik, melyeket egyrészt a törvényi előírások, másrészt pedig helyi szabályozások rögzítenek. (Jelenleg a közzétételi listában szerepel)

A publikus települési portálon megtekinthető a nyilvántartások teljes listája, melyben a keresési funkciók alkalmazásával, bizonyos feltételeknek eleget tevő tételek szűrhetők le. A szűrést követően, a nyilvántartás megnevezésén történő kattintással, további specifikus információkat kapunk az adott nyilvántartásról.

Térinformatika
Az elektronikus ügyintézés során a megfelelő jogosultsággal rendelkező ügyintézők hozzáférnek a projekt térinformatikai moduljaihoz, ezen információk azonban csak belső használatúak. A széles nyilvánosság számára az interneten tekinthető meg három területen az önkormányzat által használt térinformációs adatbázisok bizonyos szűkített, publikus tartalma:

Hajdúszoboszló belterület alaptérkép: tartalmazza a földrészlethatárokat, épületeket, utcaneveket, házszámokat és helyrajzi számokat. Egy M 1:40000 arányú átnézeti térkép nagyítható két lépcsoben M 1:8000 és M 1:1500 méretarányig. A szelvények között észak-dél-kelet-nyugat irányban és a navigációs képre kattintva is lehet mozogni, az alkalmazást jelmagyarázat is segíti.

Hajdúszoboszló belterület szabályozás: az egyszerűbb alaptérképi adatokon túl a rendezési tervnek megfelelő szabályozási övezetek jelennek meg a térképen. Az átnézeti M 1:30000 méretarány kép két fokozatban M 1:5000 és M 1:1000 méretarányig nagyítható. A szelvények között észak-dél-kelet-nyugat irányban és a navigációs képre kattintva is lehet mozogni, az alkalmazást a hagyományos passzív jelmagyarázat mellett egy dinamikus is segíti: az egérrel a kívánt terület fölé navigálva megjelenik az övezet típusa, a területre kattintva pedig felugró ablakban megtekinthetoek a Helyi Építési Szabályzat (erre a típusú övezetre) vonatkozó előírásai.

Hajdúszoboszló külterület szabályozás: a teljes külterületet lefedő alkalmazás M 1:200000 méretarányú áttekintő térképet és M 1:10000 arányú szelvényeket tartalmaz. Adattartalma a földrészlethatárokon, alrészleteken és szabályozási övezeteken kívül a közúti és vasúti hálózatot is magába foglalja. A szelvények között észak-dél-kelet-nyugat irányban és a navigációs képre kattintva is lehet mozogni, az alkalmazást a hagyományos passzív jelmagyarázat mellett egy dinamikus is segíti: az egérrel a kívánt terület fölé navigálva megjelenik az övezet típusa.

Help-Desk
A Help-desk alkalmazás kizárólag az önkormányzati dolgozók számára hozzáférhető, a külső felhasználók számára nem elérhető. Az alkalmazásban egyrészt lehetőség nyílik a hivatal által használt és alkalmazásban lévő, hardver illetve szoftver elemek nyilvántartásba vételére. Másfelől minden belső felhasználó számára hozzáférhetővé válik az informatikai jellegű hibák elektronikus – rendszerben történő – bejelentésére valamint a beérkezett hibabejelentések kezelésére. A rendszer megkülönbözteti a belső felhasználói csoportokat, melynek értelmében adott hibabejelentés csoport, kijelölt operátor-csoporthoz érkezik üzenetként. Az alkalmazás nyilvántartja a bejelentéseken túlmenően azok megoldási jellemzőit is, melyek az arra jogosultak számára visszakereshetők és lekérdezhetők.


I. NYILVÁNOS, INGYENES

1. Statisztikai adattár

2. Közzétételi lista

3. Helyi építési szabályzat

II. DÍJAZÁS ELLENÉBEN