ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hová menjek szavazni?

Az országgyűlési képviselői mandátumok száma 199. A választás során ezek elosztására a többségi és az arányos választási rendszerek kombinációjából kialakított un. vegyes választási rendszer alkalmazásával kerül sor. A többségi elv alapján történik 106 képviselői hely elosztása az egyéni választókerületekben. A fennmaradó 93 mandátum elosztására az országos listák között kerül sor.

Az egyéni választókerületek területe szavazókörökre tagozódik. Minden szavazókörhöz tartozik egy szavazóhelyiség, ahol a szavazókörben lakó választópolgárok szavazataikat leadhatják. A szavazókörök településenkénti számát, sorszámát és területét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg. A szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörhöz mintegy 600, de legfeljebb 1500 választópolgár tartozzon, és minden településen legyen legalább egy szavazókör. Ha egy településen két vagy több szavazókört alakítanak ki, a választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört (szavazóhelyiséget), ahol az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok, továbbá a településen élő, de úgynevezett település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok (például hajléktalanok) szavazataikat leadhatják. Minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság működik.

A Magyarországon élő, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy szavazataikat külföldön, Magyarország nagykövetségein és konzulátusain adják le. A külképviseleten külképviseleti választási iroda működik.

Hova menjek szavazni?