ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Adatsztár

ADATSZTÁR adatkezelő információszolgáltatási rendszer

E-mail cím: palm(kukac)hajduszob.hu
Telefonszám: 52/557-309

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 18 megyebeli csatlakozó településre kiterjesztendő, IKeR-Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer kifejlesztésére irányuló pályázatával 454.125.000 Ft uniós támogatást nyert a GVOP-2004.-4.3.1. kiírásán. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pedig a GVOP-2004.-4.3.2. kiíráson 105.000.000 Ft uniós pályázati támogatást nyert a címben szereplő rendszer létrehozására. Az IKeR-projekt a hatósági ügyvitel, míg az ADATSZTÁR-program az adatkezelés, információszolgáltatás korszerűvé tételét célozza. A két projekt összértéke 639.000.000 Ft. Programunk mások számára alkalmasságára garancia a Jegyzők Országos Szövetsége szakértői közreműködése.

Az "ADATSZTÁR"-al megvalósul a kistérségi önkormányzatok közérdekű, közhasznú adatvagyonának felmérése, újraszervezése, átstrukturálása, kialakul az adatgazdálkodás eljárásrendje, az integrált adatkezelés infokommunikációs technológiai háttere, megtörténik az alkalmazók és felhasználók célirányos képzése. A program előnyeit az önkormányzatok és hivatalaik mellett elsősorban a kis- és középvállalkozások, a lakosság, a civil szervezetek élvezhetik majd, de mintát és alkalmazható megoldást kínálunk más kistérségeknek, településeknek is, segítve a felzárkózást és az esélyegyenlőséget. Megteremtjük az információbiztonságot, biztosítjuk az adatvédelmet, könnyen hozzáférhetővé tesszük a jelenleg az íróasztali fiókok mélyén, irattárban rejtőző adatvagyon-kincs közérdekű, közhasznú körét, kialakítjuk a rövidesen elfogadni tervezett elektronikus információszabadságról szóló törvény sikeres végrehajtásának feltételeit. Programunk révén könnyen meghaladhatóvá válik a "fuldoklunk az adatokban, de nem találjuk az információt" állapot, hatékonnyá és egyszerűvé, emellett hitelessé a különböző statisztikai és egyéb adatszolgáltatás. Érvényesül az az elv, mely szerint az információ érték, amit hasznosítani kell és tudatos kezeléssel közkinccsé tenni, távolból is időkorlátok nélkül elérhetően (INTERNET-en, illetve SMS-el is).

A lakosság, a szervezetek, valamint a vendégek, illetve a távolból érdeklődők jobb kiszolgálásával fejleszteni kívánjuk a köz-, a piaci és a magánszféra partnerségi viszonyát, jobban kiaknázhatóvá tenni kistérségünk turisztikai és befektetésvonzó adottságait, javítani a gazdálkodó szervezetek működési és pályázati feltételeit, segíteni a munkahelymegtartást, foglalkoztatásbővítést, versenyképességünket. Nemzetközi színvonalú módszertani és informatikai fejlesztést kívánunk megvalósítani, biztosítva a csatlakozás lehetőségét megyénk, régiónk, hazánk más kistérségei és települései számára. Őket később e lehetőségről külön is megkeressük majd, elsődlegesen az IKeR-projektünkhöz már csatlakozott  partnertelepüléseinket. A megoldásunkkal a világra nyitható elektronikus kapu megismerhetővé és feltérképezhetővé teszi a településeket a helyi társadalom, de a külvilág által is, növelve vonzerejüket és fejlődési esélyeiket.

Pályázati programunk végrehajtása a közbeszerzési eljárással kezdődik rövidesen.

Hajdúszoboszló, 2005. április 6.

       /:Dr. Vincze Ferenc:/
       Hajdúszoboszló jegyzője
       Jegyzők Országos Szövetsége
       Informatikai Munkacsoportja Vezetője