ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
ASP-pályázat

Postai cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
E-mail cím: nemet.eniko(kukac)hajduszob.hu
Telefonszám: (52) 273-582; (52) 557-359
Fax: (52) 557-301

Előzmények

2010. január 14-én Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2010. (I. 14.) határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az ÉAOP – 2009 – 4.1.6. kódszámú, „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” című kiírásra, 1,5 milliárd forint összköltségűre tervezett informatikai fejlesztés megvalósítására. A szükséges, 50 millió forint 10%-os saját forrást, valamint a legfeljebb 50 millió forint összegű, csatlakozó települések által később fizetendő 5%-os önerőt 2010-2013 évi költségvetéseiben biztosítja.

A 2009. december 28-i előterjesztésből

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának – városunk hazai szintű fejlettsége miatt – igazából Magyarország Európai Uniós csatlakozásával, 2004 évvel nyílt meg a pályázati forrásszerzési lehetősége. Az eltelt évek igazolják, hogy ezzel a lehetőséggel jól sáfárkodunk, a képviselő-testület mindegyik pályázati előterjesztésünket elfogadta. Cégeinkkel, intézményeinkkel együttesen  120-nál több eddig benyújtott pályázatunk van, különböző területekre irányulóan. Mivel 75%-uk nyert, igy az önkormányzati ciklus végéig 9-10 milliárd forint uniós pályázati támogatáshoz juthatunk,  különböző, egyaránt fontos területekre, amelyek jól szolgálják az arányos városfejlesztést.
Ezen elvbe illeszkedik a 2004. évi GVOP kiírások segítségével összesen 639 millió forintból, az önkormányzati költségvetési forrásokat legjobban kímélő módon, sikeresen lebonyolított IKeR – ADATSZTRÁR közigazgatási ügyvitel- és informatikai fejlesztési két projektünk. Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszerünket előremutató, világszínvonalú megoldásként alakítottuk ki, több mint 20 partnertelepülésen üzemel három éve. 2009-ben elnyertük magas értékű szakmai elismerésként a Miniszterelnöki Hivatal „E-Közigazgatási Díj”-át. A dij hitelesíti az általunk évekkel ezelőtt választott szakmai irányvonal időtállóságát, jó alapul szolgál stratégiai fejlesztési céljaink teljesítéséhez. A képviselő-testület legutóbbi, 2009. decemberi ülésén elfogadta a polgármesteri hivatal 2010-2014. évekre szóló ügyvitelkorszerűsítési-informatikai stratégiáját, egyetértett a teljesítését célzó regionális szolgáltatói pályázat 2010. január 25-i határidőre történő benyújtásra előkészítésével.

A pályázatot mind a hét régióban kiírták, a mienkben „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” címmel. Európai uniós kötelezettségek, valamint  nemrég megjelent számos jogszabály előírásainak teljesítéséhez szükségesek további fejlesztések. A kiírás alapvető célja: olyan önkormányzati elektronikus szolgáltató központok (ASP) – régiónként egy – kialakítása, amelyek az önkormányzatok széles köre számára lehetővé teszik e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását és a fejlesztések eredményeként a lakosság, illetve gazdasági szereplők lehető legszélesebb köre számára elérhetővé válik az elektronikus önkormányzati szolgáltatások igénybe vétele.”

Részcélok:

 • Állampolgárok és vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások megvalósítása.
 • Önkormányzatok belső hatékonyságának növelése a korszerű informatikai megoldások segítségével és a hozzájuk kapcsolódó szervezetfejlesztéssel.
 • Fenntartható önkormányzati informatikai fejlesztések.
 • Szinergiák kiaknázása a párhuzamosan folyó központi e-közigazgatási fejlesztésekkel.

Regionális ASP-szolgáltatóként csak olyan települési önkormányzat pályázhat, amely e-önkormányzati rendszerek bevezetésében és üzemeltetésében jelentős tapasztalatokkal rendelkezik (mi az IKeR-rel 2007. óta ASP-szolgáltatást nyújtunk több mint 20 településnek, tehát jórészt már végezzük azt, amiről a jelenlegi kiírás szól) és a kiírásban meghatározott 9 szakrendszerből legalább 3 működővel bír (mi 7-el és többletként újabb 3-al rendelkezünk);

 • van legalább 3 fős informatikai személyzete (a hivatalban ilyen végzettséggel 6-an dolgozunk);
 • az elmúlt 5 évben összesen legalább bruttó 300 millió forint értékű e-önkormányzati informatikai beruházást hajtott végre (csak az IKeR – ADATSZTÁR projekttel 639 milliót teljesítettünk);
 • rendelkezik egyéb, a kiírásban meghatározott feltételekkel (szabályzatok, biztonsági rendszer, ügyfélkapu, szerverterem és géppark – mi ezekkel hazai élenjáró szinten rendelkezünk);
 • legalább 35 önkormányzat csatlakozási szándéknyilatkozatát tudja csatolni, amelyekből a 30 ezer lakosságszámnál kisebbek elérik a régió összlakosságának 10%-át – 150.000 főt (nekünk december végén több mint 60 szándéknyilatkozatunk van, egy kivétellel 30.000 lakos alatti településektől, az általuk lefedett lakosságszám több mint 300 000).

Az elnyerhető támogatás és felhasználása: 1,5 milliárd forint, amelyből minimum 500, maximum 825 millió forint közötti részből – 10% önerővel – kell létrehozni az ASP szolgáltatóközpontot. (Az IKeR eszközállományát ebbe az új projektbe illesztjük, ezért az ASP-re a minimálisan kötelező 500 millió forint körüli összeget kell csak elköltenünk.)
A megmaradó összeg használható fel általunk a régióból jelentkező önkormányzatok csatlakoztatására, 95%-os támogatást nyújtva részükre.
(A pályázati feltételek pontosan meghatározzák, hogy a különböző nagyságú településekre milyen árat lehet megállapítani és így mekkora támogatást vehetnek igénybe.) Az ASP központot a szerződéskötéstől számított legfeljebb 18 hónap alatt kell kiépíteni, az önkormányzatok csatlakoztatására 2013. június 30-ig van lehetőség, a kötelező fenntartási időszak ettől számított 5 évig tart. A működési feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó önkormányzatok által fizetett díjak fedezzék önerőnket és az ASP működtetését. Az ASP-központ kialakítására és működtetésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
A megelőlegezendő saját erő ezek alapján részünkről 50 millió forint, a települések által fizetendő 5%-os önerő pedig várhatóan ugyanennyi, amelyet a 2010-2013. évek önkormányzati költségvetéseiben kell tervezni és folyamatosan felhasználni (elsőként valószinűleg 2011-ben az ASP-központra a 10%-os, kb. 50 millió forintos összeget).

A pályázat előnyei önkormányzatunk számára:

 • a képviselő-testület támogatásával végzett eddigi kiemelkedő fejlesztéseink szisztematikusan tovább folyhatnak és kiteljesedhetnek (idegenforgalmi mellett regionális közigazgatási informatikai szolgáltató központtá is válhatunk), amely szakmai pályafutásomat is megkoronázhatja;
 • újabb pályázati támogatás felhasználásával növekszik a város vagyona, hírneve és vonzereje, költségvetést legjobban kímélő módon teljesülhetnek ügyvitelfejlesztési stratégiai céljaink, még korszerűbb polgármesteri hivatal jobban szolgálhatja az önkormányzati feladatok hatékony ellátását, költségkímélően teljesítve a számos vonatkozó jogszabályi előírást, magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtva ügyfeleinknek és partnertelepüléseinknek;
 • az IKeR még 3 éves kötelező fenntartási időszakát az új projektbe integrálásával költségkímélően tudjuk biztosítani, partnertelepüléseinken is, megújulhat a hardverállomány, a projektmenedzsment összegek felhasználásával és a technologizálás fokozásával hivatali költségmegtakarítás keletkezik évről-évre;
 • munkahelyeket leszünk képesek megtartani és teremteni a régió közigazgatási informatikai szolgáltató központjaként, számos oktatást és képzést Hajdúszoboszlón rendezhetünk meg, ezáltal növekszenek a vagyonhasznosítási (pl. konferencia és számítógéptermek bérleti díjai, informatikai szolgáltatási díjak), valamint a turisztikai bevételek (idegenforgalmi adó, szállásdíjak, étkezési bevételek).


(Azt pedig már az IKeR-rel bizonyítottuk, hogy a közigazgatási informatikai fejlesztés is megvalósítható rentábilis, összességében anyagi hasznot  eredményező módon.)


Csatolt dokumentumok:
ASP-bemutató (.PPT)