ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár megújítása

Helyszín: Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.

A beruházás célja:

Az épület a rehabilitáció során kívül-belül megújul kibővül és új funkciókat is kap. Az itt található szolgáltatások több elemmel bővülnek, melyek a következők:

  • Ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda kialakítása.
  • Infomentor iroda kialakítása
  • Üzlethelyiségek – könyvesbolt és kávézó - kialakítása

Előzmények:

A művelődési központ 1950-ben nyílt meg. Az épület külső megjelenési formáját tekintve szokatlan volt a hagyományos építkezéshez szokottak szemében. Vasbeton vázra épített kétemeletes épület, melyet kívülről homokkő-lapokkal burkoltak, nagytermének megvilágítását pedig a teljes utcafront hosszúságában üvegtáblákból épített fal biztosította. Belülről is nélkülözött minden esztétikumot. Az intézmény megnyitása után itt kapott helyett a városi könyvtár, majd 1959-ben a Bocskai Múzeum is, ami egészen 1985-ig működött a művelődési házban. Az épületet időközben többször felújították, korszerűsítették. A legjelentősebb ezek közül az 1970. évi, amikor két emelet magasságában két új szárny épült a városi könyvtár és a Bocskai Múzeum számára. 1979-ben másfél millió forint értékű korszerűsítésre került sor, melynek során a nagyterem üvegtábláit a mai is használatos ablaksorra cserélték. 1985-ben a Hajdúság Népművészete című állandó kiállítás átköltözött a Bocskai utca 21. szám alá.

Ekkoriban fogalmazódott meg az a gondolat, hogy az épület hosszabb távon nemcsak a kultúra, a szabadidő eltöltésének színtere lehet, hanem az információ és tájékoztatásé is. Az intézmény 1981. június 8-án vette fel a Kovács Máté nevet.

Az intézményben az azóta eltelt időszakban kisebb-nagyobb felújításokra, korszerűsítésekre került sor, a jelentősebbeket 1979-ben és 1984-ben végezték, 1,5-1,5 millió forint értékben. A legutolsó külső festésre 1998-ban került sor, míg nagytermét 2004-ben újították fel.

Az intézmény elsősorban hagyományos közművelődési funkciót tölt be, amelyhez az alábbi helyiségek biztosítanak lehetőséget:

  • A Bocskai István díszterem (színházterem) pódiumműsorok, előadások, kiállítások szervezését teszi lehetővé, a vízszintes padozatú földszinti tér széksorai mozgathatók, a lejtős kialakítású karzaton mintegy 80 fő elhelyezésére nyílik lehetőség részben mozgatható, részben pedig rögzített széksorokkal, az egész terem befogadóképessége 300 fő.
  • Az öt kisebb szakterem és előadó csoportfoglalkozások, szakkörök, klubok és előadások számára ideálisak, azonban mind számuk, mind infrastrukturális felszereltségük elmarad a szükségletektől. Különösen igaz ez egyrészt a Szép Ernő teremre, ahol az egyébként eredményesen működő rajzszakkör tagjai tevékenykednek, másrészt a földszinten kialakított Internetszobára és Hírlapolvasóra, amely 2003 márciusa óta működik. - A lakosság által kedvelt és nagymértékben kihasznált könyvtár évtizedek óta a Művelődési Központ épületében működik, azonban szervezetileg a két intézményt csak 1996-ban integrálták a gazdaságosság jegyében. A könyvtár állományának számszerű adatai 2007 végén a következők voltak 60.500 könyv és bekötött időszaki kiadvány, 2.122 hangdokumentum, 233 elektronikus dokumentum, 1007 egyéb dokumentum
  • A Szoboszlói Kisgaléria 200 m²-es kiállító területe

A fejlesztés részletei:

A Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár tervezett megújítása és fejlesztése keretében 4 tevékenység valósul meg:
  • Művelődési Központ és Könyvtár felújítása
  • Ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda kialakítása
  • Infomentor iroda kialakítása
  • Üzlethelyiségek – könyvesbolt és kávézó – kialakítása

A felújítás során az épület átfogó külső-belső rekonstrukciója valamint infrastrukturális korszerűsítése valósul meg, amelybe a fűtési rendszer korszerűsítése is beletartozik. A felújítás elengedhetetlen, de az intézmény jelenlegi túlzsúfoltságát tekintve önmagában nem elegendő: valójában új funkciók betelepítése az épület bővítésével oldható meg. Az energetikai korszerűsítés jegyében megvalósul az intézmény csatlakoztatása a városi távhőrendszerre.

Az épület felújítása alapvetően a belváros közösségi funkcióinak megerősítését szolgálja (művelődési központ, könyvtár).

A szolgáltatások magasabb minőségét a fentiek mellett a felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés biztosítja, amely többek között magában foglalja a berendezéseket, felszereléseket, valamint korszerű hang- és fénytechnika kialakítását.

A beruházás célja, hogy egy olyan, a városközponthoz méltó intézmény jöjjön létre, amely az itt elérhető kulturális és közművelődési funkciókkal az eddiginél magasabb szinten szolgálni tudja a város és a térség lakosságának közösségi életét, valamint a turisztikai forgalom növekedését.

Átalakítást követően a jelenlegitől eltérő funkciót kap az oldalsó épületszárny (könyvtár tömb) földszinti része (új WC blokk, közlekedő, új irodák, Szoboszló újság szerkesztőségének irodája). Az épület főbejárata áttevődik a jelenlegi lépcsőház helyére. A földszinti bejárati résznél egy nagyobb méretű előcsarnok kerül kialakításra, mely egyben a földszinti közlekedési területek központi tereként is szolgál. Innen indul a szintek közötti vertikális közlekedést biztosító lépcsőház ill. lift.

Az épület első emeleti szintjén a megmaradó könyvtári funkció mellett az épületet üzemeltető adminisztráció elhelyezésére irodák és szociális blokk kialakítására kerül sor. Ezen kívül szakköri termek és internetes szoba funkciók is helyet kapnak. Megmarad az első emeleten a nagyterem légterébe benyúló karzata.

A második emeleten a könyvtár, mint szükséges funkció a helyén marad, továbbá olyan termek kerülnek kialakításra, amelyek az intézmény feladatainak ellátásához biztosítják a tárgyi feltételeket: táncterem, próbaterem, kézműves, tűzzománc, korong, textiles, hímző, csipkeverő, varró, valamint természettudományos foglalkozások részére helyiségek. Kialakításra kerülnek az épületben olyan termek, amelyek nyelvi oktatáshoz és zenehallgatáshoz adnak helyet és művészeti csoportok próbalehetőségét biztosítják. A színházterem észak-nyugati homlokzatának irányában bővítésre kerül több kiszolgáló helyiséggel. A színházterem Szilfákalja felöli homlokzata elé fém- üvegszerkezetű hanggátló fal épül.

A jelenlegi épület kis része (a lépcsőházat, valamint az újság szerkesztőséget és annak kiszolgáló helyiségeit magába foglaló épületrész), pinceszint + földszint + I. emelet + II. emelet szinteken elbontásra kerül. A bontás helyén valamint azt meghaladóan az épület teljesen újonnan építendő épületrésszel bővül. Az újonnan épülő épületrész teljes egészében alápincézésre kerül, pinceszinten raktározási funkcióval, földszinti részen galériával. Az első emeleti részen több foglalkozásnak és szakköröknek helyet adó termek, a második emeleti részen egy alapterületében változtatható (mobil válaszfallal) próbaterem funkció kerül elhelyezésre.