ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Halasi Fekete Péter tér megújítása

A beruházás célja:

A rehabilitáció során a városközpont kulturális és közösségi funkciói erősödnek, a közterület megújul és hozzájárul az egységes városkép kialakításához.

A tér a belvárosi közterek átfogó rekonstrukciójába illeszkedve hozzájárul egy egységes és összefüggő belvárosi térrendszer kialakításához.

Előzmények:

Halasi Fekete Péter téren az 1990-es évek közepén elkészült a teret kettészelő lakótelepi bekötőút és annak két oldalán a merőleges kialakítású parkolók. Az új út elkészülte után a régi út és annak parkolói megmaradtak, de felújításra többet nem kerültek. Így a használat során a régi lakótelepi úthálózat egy részét képező útburkolat és út melletti parkolói kikerültek az úthálózatból bár a mai napig parkolóként használják. Az új városrendezési tervek a Művelődési Központ működéséhez a Művelődési Központ közvetlen telekhatára mentén jelölik ki a közlekedéshez, parkoláshoz igénybevehető területet. Az újonnan tervezett kialakítandó, gazdaságosan használható parkolók arra a területre épülnek. A jelenlegi meglévő burkolt terület semmihez nem illeszkedik és egy igazán jelentős nagyságú egybefüggő zöldterület kialakítását akadályozza. A város szabályozási terve ezen területen a zöldterület visszaállítását irányozza elő.

Annak érdekében, hogy a Halasi Fekete Péter tér a városközpont valódi közösségi tereként funkcionáljon, olyan további fejlesztések szükségesek, amelyek elsősorban a közterület intenzívebb használatát segítik elő. A park átfogó rekonstrukciója, minőségi zöld-felületek kialakítása, valamint a tér hangulatához illő utcabútorok elhelyezése hozzájárul a tér közösségi és kulturális funkcióinak bővüléséhez.

A fejlesztés részletei:

A beruházás keretében a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár szomszédságában található Halasi Fekete Péter tér teljes felújítása megvalósul, elősegítve ezáltal az egységes városkép kialakulását. Az újonnan létesült zöldfelület mellett a közparkot is érintő – a művelődési házhoz szükséges, ugyanakkor a városközpontot is kiszolgáló, a lakótelepi belső úthálózathoz kapcsolódó – bekötő út és annak két oldalán kialakított merőleges parkolók kerülnek kialakításra. A mozgáskorlátozottak részére a Művelődési Központ hátsó bejáratához legközelebb eső helyen alakítanak ki parkolót.

A gyalogos közlekedést szolgáló járdák és térburkolatok az utóbbi időkben a városban kialakított járda és térburkolati rendszerekhez illeszkednek, emellett anyagukban, színükben, formájukban, felületi textúrájukban maximálisan illeszkednek a bővítésre és felújításra kerülő művelődési házhoz.

Az új parkoló és gyalogos közlekedési területek, járdák építésével egyidőben kerül sor a tér zöldterületeinek felújítására és zöldterületi bővítésére is. A szükségtelenné váló aszfalt burkolattal ellátott parkolóként használt burkolt terület felbontásra kerül és a helyén park kialakítása történik. Ezáltal a téren jelentős nagyságú összefüggő zöldterület alakul ki.

A tér rendezése tartalmazza a szükséges térvilágítási lámpatestek valamint utcabútorok (padok, kerékpártároló, hulladékgyűjtők) elhelyezését.