ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása

A beruházás célja:

A beruházás célja az, hogy a Hősök tere (Mozicsarnok) megújításához hasonlóan a belvárosi közterek átfogó rekonstrukciójával egy egységes és összefüggő térrendszer alakuljon ki a belvárosban.

Előzmények:

Hajdúszoboszló főtere, a Hősök tere jelenleg elsősorban a város kiemelt esztétikai értékének tekinthető, legfontosabb funkciója a közlekedés, másodsorban a pihenés és a rekreáció. A környező épületek jelentős kereskedelmi, szolgáltató, közigazgatási, egészségügyi, valamint lakófunkciókat látnak el. Annak ellenére, hogy a Hősök tere a város központjában helyezkedik el, turisztikailag alulhasznosítottnak tekinthető, elsősorban a helyi lakosság használja.

A téren a közlekedési területek (utak, járdák, terasz) aszfalt burkolattal ellátottak. Az aszfalt burkolatok megsüllyedtek, csapadékvíz elvezetésük nem megfelelő, így a téli időszakban az útalapokba leszivárgó víz fagy hatására egyre tovább rontja a burkolatok állapotát. A burkolt közlekedési területek járófelülete balesetveszélyes. A terasz szintjén elhelyezkedő Hősök tere 3. szám alatti üzletek, szolgáltatások, lakások akadálymentes megközelítése nem megoldott. A zöldfelületeken található növényzet elöregedett, az épület homlokzata felújításra szorul.

A fejlesztés részletei:

A beruházás során megtörténik a Hősök tere 3. szám alatt található vegyes rendeltetésű épület észak-nyugati homlokzata előtti terasz felújítása, a teraszt megtámasztó támfal kialakítása, az épület előtti közterületen a gyalogos közlekedési területek átépítése, a zöldterület rekonstrukciója.

A fejlesztéssel megvalósul Hajdúszoboszló főterének – a Hősök tere korábbi fejlesztéseiből „kimaradt” szakasz (Kossuth utca és a Bocskai utca közé eső szakasz) – megújítása, az Emlékezés tere kialakítása.

A tér kialakításánál fontos szempont egy egységes belvárosi tér-rendszer kialakítása, azaz nem csak a terület növelése, hanem a terek egymással történő „kommunikálása”, egy fejlődőképes térrendszer kialakítása és a már meglévő funkciók erősítése.

Az átalakítani és felújítani szánt területen található az 56-os emlékhely (kopjafa) és itt volt található a szovjet hősök emlékműve, ezért a felújítandó tér elnevezése a hősökre emlékezvén Emlékezés tere lesz

A támfal és a tér közepén beugró emlékhely kerül kialakításra.

Az emlékhely előtti részen gyülekezésre alkalmas tér kerül kialakításra, amely alkalmas történelmi eseményekhez és személyekhez kapcsolódó városi szintű megemlékezések megtartására. A rendezvények idejére a szervizút két oldalának lezárásával nagyobb tömeget befoglaló tér jön létre. Az akadálymentesítés során nem csak az üzletek megközelíthetősége lesz biztosított, hanem a parkban a burkolt felületek is egy szintbe kerülnek, valamint akadálymentes parkolók kialakítására is sor kerül.

A terasz és a járda közötti szintkülönbség áthidalása a terasz hossz oldalán kialakított rámpával oldható meg. A rámpa park felöli oldalát mellvédfal takarja majd el. A terasz többi részénél is a meglévő rézsű megszűnik és a terasz rézsűfala függőleges támfallal kerül kialakításra. A támfal a terasz szintje fölött mellvédfalként épül tovább és tetejét csőkorláttal zárják le a teraszról való leesés megakadályozása céljából.

A tér jellegének szimmetrikus volta miatt a tervezett rámpa és lépcső közé kerül a történelmi emlékhely tábláinak elhelyezésére szolgáló fülke, amely így a tér tengelyébe esik. A támfal nagytáblás mészkő burkolattal kerül kialakításra, így az egy impozáns háttérfalat biztosít a térnek.

Az Emlékezés tere burkolata a közlekedési terek burkolatától magasabb minőségű burkolattal kerül hangsúlyozásra, ezzel is kiemelve ennek a térrésznek a jelentőségét.

A téren lévő növényzet jelentős része a növényzet cseréjével megújul. A növényzet pótlása többször iskolázott túlkoros földlabdás, ill. konténeres fákkal és cserjékkel történik.

A fejlesztés eredményeként a zöldterület megújítása és új zöldterület kialakítása is megtörténik.

A megújításra kerülő burkolatok, növényzet, közvilágítás elkészültével a teljes Hősök tere közterületei vonatkozásában egységes színvonalas képet fog mutatni.