ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
A beruházásról
Infovonal: (52) 557-329
 • 2007-ben elkészültek az útrekonstrukciós kiviteli tervek a József Attila utca teljes szakaszára vonatkozóan.
 • 2008-ban az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett, 90%-os támogatással bíró pályázati felhívásra, sajnos eredménytelenül.
 • A Városfejlesztési Műszaki Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2009. májusában tartott rendkívüli ülésén vetődött fel újra a József Attila utca Szilfákalja – Szurmai utcai szakaszának szezon előtti-útszőnyegezési munkálatainak elvégzésére vonatkozó indítvány.
 • A képviselő-testület 2009. július 02-i ülésén döntött arról, hogy az Észak-alföldi Operatív Program keretein belül az „Önkormányzati utak fejlesztése támogatására” címmel (ÉAOP-2009.-3.1.2/A) megjelent pályázati felhívásra a József Attila utca „rekonstrukciójára” (útburkolat- járda felújítás és csapadékvíz elvezetés) vonatkozóan pályázatot nyújt be, melyen jelentős támogatást nyert.
 • 2009. szeptember 30-án került a pályázat benyújtásra az Észak-alföldi Operatív Program (röviden: ÉAOP) keretein belül „Önkormányzati utak fejlesztése támogatására” címmel megjelent pályázati felhívásra. (ÉAOP-2009.-3.1.2/A)
 • 2009 február végén érkezett az ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezetétől a támogató levél, miszerint az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője  93.976.525,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat 110.5650.619,-Ft összegű elszámolható összköltség mellett. Az eredeti költségvetésének elszámolható költségeit a szolgáltatások - könyvvizsgálat és kommunikáció - igénybevételére vonatkozóan támogató csökkentette összesen 287.619,-Ft összeggel, az építési költségek változatlanul hagyása mellett.
 • A közbeszerzési eljárás eredményeként a munkálatokat a Magyar Aszfalt Kft. végzi. A projekt kivitelezési szerződését Dr. Sóvágó László Hajdúszoboszló Város polgármestere valamint Laczkovich István a Magyar Aszfalt Kft. területi igazgatója 2010. szeptember 20-án ítra alá a polgármesteri irodában.
 • A rekonstrukció 2010. szeptember 20-án kezdődött
A projekt műszaki tartalma

Hajdúszoboszló egyik legnagyobb gyalogos és közúti forgalmat lebonyolító utcája a József Attila utca, amelyen az idegenforgalmi szezonban és azon kívül is jelentős helyi és átmenő forgalom zajlik. Ez a terhelés indokolja a korszerűsítési munkálatokat, melynek elemei a következők:
 1. útrekonstrukció: Az útpályát az utca teljes hosszában, 921 m - en 7,5 méterre szélesítik. Jelenleg eltérő a szélesség 5,60 m és 7,40 m között változó. Az útburkolat megerősítése során a parkolóhelyek megerősítése is megtörténik, illetve a Bocskai Szakképző Iskola előtt új parkolóhelyek kialakítására kerül sor.
 2. járdafelújítás: Az utca elején néhány éve megtörtént járdafelújítás folytatódik.  A rekonstrukció során több mint 700 méteres szakaszon a Ráday utca és a Böszörményi út között történik meg a térkőburkolatos korszerűsítés. A tervezett tengely eltér a meglévőtől, balra folyamatos (0,5-1,5 m) elhúzásra kerül a szélesítés miatt. A teljes szakaszon kiemelt szegély épül, ahol szükséges a meglévő részben töredezett, részben megsüllyedt szegély cseréjére kerül sor.
 3. csapadékvíz elvezetés:  A Lovas utca és a Böszörményi út közötti szakaszon jelenleg szikkasztással történik a vízelvezetés, a rekonstrukció során erre a szakaszra (cca. 67 m hosszan) zárt csapadékvíz elvezetés tervezett.
 4. elektromos hálózat kiváltás, szabványosítás: A felújítás során két közvilágítási oszlop áthelyezése is szükségessé válik a  Major és a Lovas utcai kereszteződésben  valamint a  földkábelek védőcsöveinek meghosszabbítását.
Az építési munkálatok összköltsége bruttó 103 MFt.