ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Elérhetőségek, információk > Szociális intézmények > Önkormányzati fenntartású szociális intézmények
Önkormányzati fenntartású szociális intézmények

Bölcsőde

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 25.
Telefon: +36 52 361-352
E-mail: bolcsvez(kukac)vipmail.hu

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szolgálatvezető: Szegedi Attiláné
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.
Telefon: +36 52 557-791 / 206 mellék
Fax: +36 52 273-124
Honlap: http://www.hkszk.hu/content.php?id=3
E-mail: szegedia.szszk(kukac)netform.hu

Munkatársaink:

 • Szegedi Attiláné, szolgálatvezető
 • Gáll-Szőllősi Erika, családgondozó
 • Holhós Szilvia, családgondozó
 • Kovács Tibor, családgondozó
 • Márkus Anita, családgondozó
 • Serfőző Kálmánné, szociális segítő

Szolgáltatásai:
 • ügyintézésben való segítségnyújtás,
 • életvezetési tanácsadás,
 • szociális és egyéb információ-nyújtás,
 • adományok gyűjtése és szétosztása,
 • szabadidős és kulturális programok szervezése.

Ügyfélfogadási idő:
 • Hétfő: 8.00 - 16.00
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8.00 - 16.00
 • Csütörtök: 8.00 - 18.00
 • Péntek: 8.00 - 10.00

Gondozási Központ

Vargáné Holácsik Mariann, megbízott vezető
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 35.
E-mail: varganem.szszk(kukac)netform.hu
Telefon: +36 52 273-023, +36 52 273-024

A Gondozási Központon belül az alábbi szervezeti egységek és szolgáltatások biztosítottak:

Étkeztetés

Dobos Zoltánné, szociális segítő
Telefonszáma: +36 52 273-024

A szolgáltatás igénybe vehető olyan rászoruló személyek számára, akik szociális körülményeik, koruk vagy egészségi állapotuk miatt önmaguk vagy önmaguk és ellátottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel étkeztetést biztosítani nem képesek, továbbá a településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek és szenvedélybetegek számára. A szolgáltatást igénybevétele önkéntes. Az étkeztetés igény szerint helyben fogyasztással, az étel elvitelének lehetővé tételével, illetve annak lakásra szállításával történik. A rászoruló személy étkezési térítési díjának kiszámítása a jogszabályban meghatározott figyelembe vehető jövedelem alapján történik.

A kérelmet minden esetben az Intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Házi segítségnyújtás

Dankos Ferencné, szociális gondozó
Telefonszám: +36 52 273-027; +36 52 273-028

A szolgáltatást egyrészről azok az időskorú személyek vehetik igénybe, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, továbbá azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek valamint szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek. A szolgáltatást azok a személyek is igénybe vehetik, akik egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, és akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Szolgáltatások:

 • meleg étel biztosítása,
 • bevásárlás,
 • testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés (hajvágás, körömvágás)
 • ágyazás, takarítás, mosás, fűtés,
 • orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, vérnyomásmérés, vércukormérés,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése (szociális támogatásokhoz való hozzájuttatás),
 • külső kapcsolattartás segítése,
 • pszichés gondozás.

A rászoruló személy térítési díjának kiszámítása a jogszabály alapján figyelembe vehető jövedelme alapján történik.

A kérelmet minden esetben az Intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Idősek Klubja

Hangácsi Szilvia, klubvezető
Telefonszáma: +36 52 273-027; +36 52 237-028
E-mail: idosekklubja.szszk(kukac)netform.hu

Az intézmény ezen szolgáltatását az a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú, valamint a 18. életévét betöltött személy veheti igénybe, aki egészségi állapota miatt napközbeni ellátásra szorul. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Szolgáltatások:

 • szükség szerint, de legalább napi egyszeri meleg élelem biztosítása,
 • szabadidős programok biztosítása (hímző kör, irodalmi kör, kirándulás, stb.)
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • személyi tisztálkodás lehetőségének biztosítása, (hajvágás, vérnyomás mérés)
 • személyes ruházat tisztítása,
 • jogi tanácsadás
 • pszichológiai tanácsadás

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő az étkezés szolgáltatást igénybe veszi az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

Nyitvatartási idő:

 • hétfő - szerda: 8.00 -16.00 óráig
 • kedd - csütörtök: 8.00 -18.00 óráig
 • péntek - szombat - vasárnap és ünnepnap: 8.00 -14.00 óráig

Gyermekjóléti Szolgálat

Tóthné Erdei Szilvia, szolgálatvezető
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth Lajos u.15.
Telefon: +36 52 557-791/205 m.
Fax: +36 52 273-124
E-mail: tothneerdeisz.szszk(kukac)netform.hu

A gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény Gyermekjóléti Szolgálata keretében biztosítja a lakosság számára. A szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének érdekében. Hozzájárul a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Szolgáltatások:

 • információnyújtás a családokat érintő támogatási lehetőségekről,
 • ügyintézésben való segítségnyújtás,
 • életvezetési tanácsadás,
 • krízisben lévő várandós anya segítése,
 • jogi, pszichológiai, gyógypedagógiai tanácsadás,
 • szabadidős és kulturális programok szervezése.

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8.00 -12.00 óráig
 • Kedd: 8.00 -12.00 óráig
 • Szerda: 8.00 -12.00 óráig
 • Csütörtök: 8.00 -12.00; 13.00 -18.00 óráig
 • Péntek: 8.00 -12.00 óráig

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos feladatokat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ látja el.

Intézményvezető: Zabos Péterné
E-mail: zabosne.szszk(kukac)netform.hu
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.
Telefon: +36 52 557-774
E-mail: szszk.h.szob(kukac)netform.hu

A székhelyen működő szervezeti egységek és az általuk nyújtott szolgáltatások:

Gazdasági Szolgálat

Keresztes Lóránt, gazdaságvezető
E-mail: keresztes.szszk(kukac)netform.hu
Telefonszáma: +36 52 557-791/214 m.
Telefaxszáma: +36 52 273-124

Gazdasági, pénzügyi, műszaki ellátási feladatok szervezése, koordinálása, lebonyolítása.

Családsegítő szolgálat

Szegedi Attiláné, szolgálatvezető
Telefonszáma: +36 52 557-791/221 m.
Telefaxszáma: +36 52 273-124
E-mail: szegedia.szszk(kukac)netform.hu

Gyermekjóléti szolgáltatás

Tóthné Erdei Szilvia, szolgálatvezető
Telefonszáma: +36 52 557-791/205 m.
Telefaxszáma: +6 52 273-124
E-mail: tothneerdeisz.szszk(kukac)netform.hu

Gondozási Központ

Vargáné Holácsik Mariann, megbízott vezető
Telefonszáma: +36 52 273-023; +36 52 273-024
E-mail: varganem.szszk(kukac)netform.hu

Nevelési Tanácsadó

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.
Telefon: +36 52 359-827