ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2018. évben kitüntetettek

Az elismeréseket átnyújtotta: dr. Sóvágó László polgármester.

Hajdúszoboszló Városért kitüntetés
SZÉL JÚLIA úrhölgynek


Kalmár Árpádné Szél Júlia Hajdúszoboszlón látta meg a napvilágot, itt élte meg gyermekéveit. Családjával a háborút Debrecenben vészelték át. 1948-tól népi kollégista Budapesten, a következő év tavaszától a Magyar Rádió munkatársa. Hamar ismertté vált szép magyar, de ízes hajdúsági beszédéről, melyet büszkén vállalt. Az 50-es években magyar szakos bölcsész diplomát szerzett. Hivatása szerelmese, rengeteg riportot készített itthon és világszerte. Nyugdíjazásáig, 1992-ig a Magyar Rádió a munkahelye. 2006-ig hangzottak el riportjai. Számos alkalommal volt témája városunk, a hajdúsági emberek. Munkájával segítette 1987-ben a II. világháborús emlékmű állításához kezdeményezett adománygyűjtést. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára a hajdúszoboszlói emlékekről készített műsort. A millennium évében ő a zászlóanya  Hajdúszoboszlón.
„Mindig is vissza akartam jönni, mintha soha el sem jöttem volna, nekem olyan Szoboszló, mint valami folytonosság bennem” – nyilatkozta egyik visszaemlékezésében. Életének derűs alkonyát történész férjével szülővárosában éli. A 2014-ben újjáalakult Polgári Olvasókör tiszteletbeli, aktív tagja.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Szél Júlia szülőföld iránt elkötelezett szakmai életútját köszöni meg a Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel.


Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért
DR. SASS IMRE úrnak

Dr. Sass Imre neveltetéséből adódóan korán elhatározta, hogy életét az állatok gyógyításának szenteli. A budapesti Állatorvostudományi Egyetemen diplomázott állatorvosként 1981-ben, később sertésegészségügyi szakállatorvosi, valamint klinikus szakállatorvosi végzettségeket is szerzett. 1981-től él Hajdúszoboszlón. Pályafutását a Búzakalász Termelőszövetkezetben kezdte, a későbbiekben körzeti és hatósági állatorvosi feladatokat is ellátott. 1984-től 2017 őszéig a HAGE-sertéstelep főállatorvosa. 1996-ban megalapította, és napjainkban is működteti a modern eszközökkel felszerelt Sasfészek Állatorvosi Szakrendelőt. A városban a kisállatok lelkiismeretes orvosaként vált ismertté és népszerűvé.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. Sass Imre több évtizede nagy elhivatottsággal végzett állatorvosi tevékenységét és példaértékű emberi hozzáállását ismeri el a Kovács Máté-díjjal. 


Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért
a Véghseő házaspárnak, VÉGHSEŐ SÁNDOR úrnak és VÉGHSEŐ SÁNDORNÉ úrhölgynek


Véghseő Sándor matematika, technika és informatika szakos tanár, Nyíregyházán, majd a debreceni egyetemen tanult. Véghseő Sándorné Marika tanító, szintén a nyíregyházi főiskolán szerezte képesítését.
1984-ben kerültek Hajdúszoboszlóra, az akkori 5. számú, ma Pávai Vajna Ferenc nevét viselő általános iskolába, ahonnan 2007-ben vonultak nyugdíjba.
A városban elsőként szerveztek erdei iskolát. A pedagógus házaspár közlekedési, informatikai, illetve tánc- és sportszakkörök vezetője, iskolai táborok szervezője volt. 39, illetve 36 év szakmai életút áll mögöttük. Nyugdíjasként is aktívak. A Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkarnak 1985 óta tagjai. A görögkatolikus egyházi közösség és a Vöröskereszt tevékenységének részesei, valamint a nyugdíjas pedagógus klubhoz és a városszépítő egyesülethez is kötődnek.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Véghseő házaspár több évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkásságát méltatja a Gönczy Pál-díjjal.


Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért
ERDEI LÁSZLÓNÉ úrhölgynek


Erdei Lászlóné Julika első és egyetlen munkahelye immár 45 éve a hajdúszoboszlói rendelőintézet. Több szakrendelésen dolgozott asszisztensként, miközben folyamatosan bővítette elméleti tudását. 1996-ban a DOTE Egészségügyi Főiskolai karán diplomás ápoló oklevelet szerzett. 2011-től a Járóbeteg-ellátó Centrum vezető asszisztense, emellett 1981 óta üzemi szakápoló szakasszisztens. Sokrétű munkáját fáradhatatlanság, segítőkészség, közvetlenség, határozottság jellemzi. Szívügye, ezért sok szerepet vállal az ismeretterjesztésben. Szívesen hívják meg városi rendezvényre, szakmai szervezetekhez előadónak a balesetvédelem, az elsősegélynyújtás, az egészséges életmódra nevelés témájában.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Erdei Lászlóné helyi egészségügyért tanúsított kimagasló szakmai munkásságát köszöni meg a Kenézy Gyula-díjjal.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ebben az évben két Hüse Károly-díjat ítélt oda.


Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért
HOLODA PÉTER úrnak

A díjat átvette: édesapja, Holoda Attila


Holoda Péter a Hajdúszoboszlói Árpád SE igazolt sportolója 2003 óta. A Hőgyes Endre Gimnázium hatosztályos tagozatán érettségizett, majd 2015-ben az Egyesült Államokban az Auburn University hallgatója lett. Sportösztöndíjas, közgazdaságtant tanul. 2016-ban kijut a riói olimpiára. A magyar sporttörténetben az egyetlen, aki hajdúszoboszlói egyesület tagjaként lett olimpikon. A budapesti FINA 2017 Világbajnokságon a 4x100 méter férfi gyorsváltó tagjaként bronzérmes. Számos ifjúsági és felnőtt egyéni országos csúccsal, két ifjúsági Európa-bajnoki bronzéremmel is öregbítette hazája és városa hírnevét gyors- és pillangóúszásban. Tehetségét – kortársai számára példamutatóan – szorgalommal, kitartó munkával kamatoztatja.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Holoda Péter fiatalon elért, városának hírnevét gyarapító nemzetközi és hazai sportteljesítményét méltatja a Hüse Károly-díjjal.


Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért
KATONA IMRE úrnak


Katona Imre egy különleges sportág versenyzője. Tősgyökeres hajdúszoboszlói család gyermekeként állattenyésztőnek tanult, később váltott az építőiparba, de mindennapjait meghatározza az állatok szeretete.

Gyermekkorában többféle sportágat kipróbált, hároméves korától lovagol.  15 éve vette meg első saját lovát. Négy éve westernlovas, versenyez. A „cutting” elnevezésű versenyszámban kétszeres magyar bajnok, tavaly a németországi Kreuth-ban Európa-bajnok címet szerzett.
Egyik életelve szerint a sikeres nagyvállalkozásoknak támogatniuk kell a rászorulókat. Több mint egy évtizede folytat jelentős karitatív tevékenységet. Sportszervezeteket is támogat. Egyik kollégája javaslatára ő alapította néhány éve a HSE II hajdúszoboszlói futballcsapatot.  
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Katona Imre nemzetközi és hazai sporteredményeit és példaértékű, a sportokat is támogató karitatív tevékenységét ismeri el a Hüse Károly-díjjal.


Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért
KÁLMÁN LAJOS úrnak


Kálmán Lajos apai ágon tősgyökeres szoboszlói, beleszületett a tanyák világába.  Másfél évig az Aranyszegi Tanyasi Iskolában is tanult. Útja a Debreceni Agrártudományi Egyetemre vezetett, ahol 1962-ben kiváló eredménnyel végzett. A Búzakalász Tsz-ben kinevezték főállattenyésztőnek, majd 1968-tól nyugdíjazásáig, 32 évig főagronómus. Szakmai irányításával nagy hangsúlyt fordítottak a technológiai fejlesztésekre, stabil és sikeres termelőszövetkezetet működtettek.
Kálmán Lajos tudta, hogy az 1972-ben bezárt és lebontott aranyszegi egytantermes iskolához sok szoboszlóit felejthetetlen emlékek fűznek, mert kis kultúrközpontja is volt a város határának. Kitartásának gyümölcseként, összefogással 2015-ben méltó emlékhelyet avattak.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Kálmán Lajos helyi mezőgazdaságban tanúsított munkásságát és értékőrző tevékenységét méltányolja a Tessedik Sámuel-díjjal.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjak átadása


Bagdi Zsófia részérea Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
Zsófia két tannyelvű oktatásban vesz részt, kitűnő tanuló, közösségi tevékenysége példás. Angol nyelvi, népzenei minősítő és sportversenyek eredményes résztvevője egyéniben, illetve csapatban. Szabadidejében sakkozik, két megyei 3. és egy 1. hellyel büszkélkedhet.


Váczi Petra részérea Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
Petra kitűnő tanuló, hat tantárgyi dicsérettel „Az iskola kiváló tanulója” címet is kiérdemelte. Két tannyelvű oktatásban részesül. Megyei helyesíró verseny 4., járási matematikaverseny 5. helyezettje.  A helyi mazsorettek oszlopos tagja.


Aranyos Attila Csaba részére

a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
Attila kiváló tanuló. Szép eredményeket ért el a Kenguru és a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, a Bólyai csapatversenyen. Sportol is. Az iskolai csapattal a Bozsik-torna résztvevője volt. A Debreceni Hoki Klub játékosa, tagja az U14 magyar válogatottnak.


Takács Enikő részére


a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
Enikő kitűnő tanuló. Szép sikereket ér el angolból is, de legjobb eredményei ének tantárgyból születtek. Minden iskolai rendezvényen, alkalmanként városi ünnepélyeken is hallható gyönyörű hangja. A Szent Efrém görögkatolikus intézmény nemzetközi népdaléneklési versenyének 1. helyezettje. 


Balaskó Imola részére


a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolából
Imola elsős kora óta kitűnő tanuló, több tantárgyból dicséretben részesült. Szerény és szorgalmas diák. A Kalmár László Matematikaverseny 2., a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny országos 10. helyezettje.


Boross Máté részére


a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolából
Máté kitűnő bizonyítványa mellett matematika, magyar nyelvtan, fizika, biológia, angol és ének tantárgyi dicséretet kapott. Idegen nyelvi és matematikaversenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. Felsős tanulmányi eredményei alapján iskolai elismerésben részesült.


Balogh Róbert részére


a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából
Róbert kitűnő tanuló. Fegyelmezett, békés személyisége példamutató, közösségi munkája kiemelkedő. A Kazinczy városi szépkiejtési verseny 2., a kistérségi játékos angol vetélkedő 3., a Kincskereső kistérségi verseny és a Szoboszló nagyjai vetélkedő 4. helyezettje.


Biró Sándor Gergő részére


Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából
Sándor kitűnő tanuló. Jelentős országos, megyei, kistérségi és városi versenyen szerzett elismeréseket matematika, magyar és környezetismeret tantárgyakból. Tizenhat helyezést ért el, köztük a Curie Matematika Emlékverseny országos döntő 1. helyezettje. 


Kölcsei Viktória részére


a Hőgyes Endre Gimnáziumból
Viktória kitűnő tanuló. Jelentősek országos és megyei eredményei tanulmányi, sport- és művészeti területen. A rangos „Savaria országos történelem verseny” tavalyi 1. és idei 2. helyezettje. Az Országos Középiskolai Diáktárlat eredményes résztvevője. Jeleskedik atlétika és úszás sportágakban.


Nagy Enikő részére


Hőgyes Endre Gimnáziumból
Enikő számos, főképp matematikaversenyen szerepelt eredményesen, gitárosként pedig iskolai és városi ünnepségeken mutatta meg zenei tudását. Angol nyelvből felsőfokú, német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Legutóbb a Kenguru matematikaverseny megyei győztese.

Árva Sándor Máté részére


BSZC Közgazdasági Szakgimnáziumából
Sándor osztályának legjobbja, eredményei különösen informatikában kiemelkedők. Képességeit kamatoztatta a Szakmák Éjszakája interaktív játékaiban. Három társával a BSZC Csiha Győző Szakgimnáziumának Arany-kor elnevezésű csapatversenyén megyei 1. helyezett.


Böcsödi Bernadett részére


BSZC Közgazdasági Szakgimnáziumából
Bernadett az elmúlt négy tanévben tanulmányi eredményével és közösségi munkájával emelkedett ki társai közül. A Tündérkör Alapítvány önkéntes tagja. Önzetlen tevékenysége, szociális érzékenysége példaként szolgálhat nem csak a diákok számára.


Dóró Bianka részére


BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából
Bianka kiemelkedő tanuló, az eladói pályát választotta. Magatartása és szakmai elhivatottsága példaértékű. Szaktanári dicséretben részesült. Szívesen vállal közösségi munkát, aktívan hozzájárul  az iskolai rendezvények sikeréhez.


Sándor Fanni részére


BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából
Fanni osztályának egyetlen leány tagja, aki mezőgazdasági gépésznek készül. Rendkívül elhivatott, lelkes és igényes. Tanulmányi eredménye kiemelkedő. Közösségi ember, segítette az iskola 120 éves jubileumi ünnepsége  és a BSZC Csillagai megrendezését.

Az Év Üzlete díj átadása
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete által alapított díj célja a város arculatát meghatározó kereskedelmi és vendéglátó üzletek ösztönzése a színvonalas megjelenésre.

A díjat átadták:
•    Dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló város polgármestere és
•    Mészáros Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
          Hajdúszoboszlói Szervezetének elnöke


„Az Év Üzlete” díj 2018. évi díjazottja: a Platán Garden & RestaurantA Platán Garden éttermet 2007 júniusában azért nyitották meg, hogy ide varázsolják a magyar alföldi fürdővárosba a délvidékek ízeit és hangulatát. A kezdeti nehézségek után, hat évvel ezelőtt bekövetkezett a várva várt fordulat. Összeállt egy olyan éttermi személyzet, melynek minden tagja az olasz konyha és a mediterrán életérzés szerelmese. A vendéglátóhely egyre népszerűbb. 2016 májusában megújult, karakteresebbé váltak belső helyiségei, melyek a külső terasszal, a romantikus tavacskával kellemes környezetet teremtenek.

A díjat átvette:
•    Ifj. Bernáth Károly, a Platán Garden & Restaurant üzletvezetője