ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Civilek > Alapítványok > Oktatási, nevelési alapítványok
Oktatási, nevelési alapítványok

4. sz. Napköziotthonos Óvodáért

Tevékenysége: Az óvoda nevelési és játék eszközeinek fejlesztése. Az óvodapedagógusok és technikai dolgozók továbbképzésének folyamatos támogatása. Gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Elnök: Jenei Sándorné
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gy. u. 24
Telefon: +36 52 361-052
Adószám: 18547120-1-09

A Szakképzés Fejlesztéséért Alapítvány

Tevékenysége: A közgazdasági és vele rokon szakképzés minőségének javítása és biztosítása, a technikai feltételek állandó modernizálása, a képzésbe résztvevők képességének differenciált fejlesztése és a képzésben közreműködők rendszeres továbbképzése - informatikai ismereteinek bővítése, idegen nyelvi kommunikációs fejlesztése - révén.
Elnök: Szeifert Zoltán
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17.
Honlap: http://kghsz.hu/alapitvany
Adószám: 18552557-1-09

A Törökdomb Úti Óvodásokért Alapítvány

Tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sporttevékenység végzése.
Vezető: Holb Anita
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb u. 11
Telefon: +36 52 273-082
E-mail: lurkoovoda(kukac)egyovig.hu
Adószám: 18549012-1-09

Aprónép Óvodai Közhasznú Alapítvány

Elnök: Kocsis Éva
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21.
Telefon: +36 52 362-624
E-mail: apronep(kukac)netform.hu
Adószám: 18552526-1-09

Babavár Bölcsődei Alapítvány

Tevékenysége: A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődében folyó gondozó-nevelő munka elősegítése, támogatása; A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődébe járó gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése; A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődében meglévő tárgyi feltételek bővítése, korszerűsítése; A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődében folyó szakmai munka színvonalának emelése; A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alkalmazottai és a bölcsődés gyermekek szülei kapcsolatának szorosabbá tétele.
Elnök: Aranyi Margit
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: +36 52 361-352
E-mail: babavarba(kukac)gmail.com
Adószám: 18568387-1-09

Bambinó Óvodai Közhasznú Alapítvány

Tevékenysége: Az óvodai nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítésére a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodai Intézmény "Bambínó" tagóvodája erkölcsi és anyagi értelemben vett értékeinek bármilyen formában történő növelése.
Elnök: Gyuróné Kiss Csilla
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84.
Telefon: +36 52 273-078
E-mail: rakoczi84(kukac)netform.hu
Adószám: 18558900-1-09

Csodamanó Közhasznú Alapítvány

Tevékenysége: a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, készségfejlesztése, valamint az eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex fejlesztése (0-18 éves korig), családjaik támogatása, segítése. Testi nevelés, az egészséges életmódra, iskolai életre való felkészítés, képességfejlesztés, tehetséggondozás, a személyiség legfőbb értékei kibontakozásának elősegítése. Kiegyensúlyozott személyiségfejlődés elősegítése a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével. A gyermekek sajátosságaihoz, egyéni eltéréseikhez és a szülői igényekhez igazodva lehetőség kínálás arra, hogy a gyermekek önmagukhoz mérten a legoptimálisabb mértékben fejlődhessenek különböző fejlesztési módszerek és eszközök alkalmazásával. Segítségnyújtás a gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos problémák, nehézségek megoldásában, szülői szerep megerősítésében.
Elnök: Karászi-Bencsik Mariann
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29-1.
Adószám: 18510683-1-09

Gönczy Pál Általános Iskola a Jövő Nemzedékért Alapítvány

Tevékenysége: A Gönczy Pál Ált. Iskola nevelő és oktató munkája eredményességének növelése, az iskola kulturális és szabadidős rendezvényeinek szervezése.
Elnök: Kovácsné Gál Magdolna
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7.
E-mail: gonczy(kukac)gonczy-hszoboszlo.sulinet.hu
Adószám: 18541849-1-09

Gyermekeinkért - Jövőnkért Alapítvány

Tevékenysége: Az alapítvány célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket a gyermek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, tanításának elősegítésére és támogassa az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokat, vállalkozásokat, kezdeményezéseket.
Elnök: Dr. Pál Miklós
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Arany J. u. 2.
Telefon: +36 52 557-490
E-mail: info(kukac)bardosl-hsz.sulinet.hu
Adószám: 18546978-1-09

Gyermekkacaj Alapítvány

Tevékenysége: Játékok, sportszerek beszerzése. A neveléshez szükséges eszközök körének bővítése, fejlesztése az óvodaépület, udvar karbantartásához, fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök előteremtése. Az európai szintű nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint az iskolai életre való felkészítés biztosítása. A szülőknek a nevelési folyamatba való bevonásának elősegítése. Az óvodapedagógusok képzésének folyamatos támogatása.
Elnök: Vida Erzsébet
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Attila u. 51/b.
Adószám: 18558711-1-09

Gyermekmosoly Alapítvány a 8. számú Óvodáért

Elnök: Drotár Csabáné
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 54.
Adószám: 18547450-1-09

Hatás Alapítvány

Tevékenysége: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E fő célon belül: a) Az iskola nevelő-oktató munkájának magasabb szintre emelése. b) Az iskola létrejötte óta felhalmozódott szakmai tudás kiteljesítése, pedagógiai eszköztárának bővítése. c) Az alapkészségek további előtérbe helyezése, nagy hangsúlyt fektetve a differenciált fejlesztésre, a tartalmi megújulásra. d) Az egyéni képességek minél teljesebb kibontakoztatása, tanulóink eredményesebb fejlesztése érdekében. e) Kiemelkedő képességű, szociálisan rászoruló tanulók támogatása. f) Iskolai szintű kulturális, szabadidős programok támogatása. g) Közösségi munkában kiemelkedő tanulók támogatása. h) Az oktató-nevelő munka és az ehhez szükséges tárgyi feltételrendszer fejlesztése. i) Iskolai szintű szakkörök támogatása. j) A tanulók lelki egészségének megőrzésére irányuló programok szervezése. k) Azok a pedagógusok jutalmazása, akik munkaköri feladataik színvonalas ellátása mellett az átlagosnál többet tesznek a tanulók testi - szellemi - lelki fejlődéséért.
Elnök: Juhászné Pusztai Irén
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey F. u. 2-4.  
Telefon: +36 52 557-673
E-mail: thokoly(kukac)fibermail.hu
Adószám: 19126102-1-09

"Hőforrás úti óvoda gyermekeiért" Alapítvány

Tevékenysége: A hajdúszoboszlói Liget Óvoda nevelőmunkájának eredményességének növelése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek, eszközök megteremtése az óvodások egyéni képességeinek kibontakoztatása és fejlesztése érdekében.Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145.
Elnök: Korposné Nagy Zsuzsanna
Telefon: +36 52 361-756
E-mail: hoforrasovi(kukac)netform.hu
Adószám: 18562594-1-09

Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány

Tevékenysége: a. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése; b. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás; c. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása; d. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása; (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulások, sportversenyek); e. Diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása; f. Érettségiző diákok tanulmányi és közösségi munkájának elismerése; g. Külső előadók tiszteletdíjának biztosítása.
Elnök: Jámbor Tamás Zoltán
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.
Honlap: https://hogyes.hu/alapitvany/
Adószám: 18541722-1-09

Napköziotthonos Óvodáért Freinet-Alapítvány

Tevékenysége: A gyermekközpontú, természetközeli nevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez nyújtott segítség, továbbképzések támogatásával, és felszerelések, játékeszközök beszerzésével. A Freinet-módszer alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek javítása, az óvodapedagógusok továbbképzésének folyamatos támogatása, a Freinetmódszer megismertetése, népszerűsítése, európai szintű nevelés, iskolai életre való felkészítés biztosítása a 3-6 éves gyermekek részére, a szülőket is bevonva a nevelési folyamatba, az óvodai nevelési és játék eszközeinek fejlesztése. Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 8.
Elnök: Kurucz Zoltánné
Telefon: +36 52 362-227
E-mail: aranykapuovoda(kukac)egyovig.hu
Adószám: 18544347-1-09

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

Tevékenysége: anyagi jellegű támogatást kívánnak adni a Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Általános Iskolában működő idegen nyelv és számítástechnikai tagozat és valamennyi tantervben szereplő és oktatott tantárgy tárgyi feltételei bővüljenek és korszerűbb eszközökkel valósuljon meg az oktatás, és az oktatáshoz kapcsolódóan az önképző körök, tanulmányi versenyek, sport rendezvények, kirándulások. Az alapítók támogatni kívánják ezen túlmenően a tehetséges és a hátrányos helyzetű gyerekeket, biztosítva ezzel számukra az egyéni képességek kibontakozását és az esélyegyenlőséget.
Elnök: Károlyi-Gönczi Ágnes Katalin
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.
Adószám: 18547199-1-09

Szakképzés Jövőjéért Alapítvány

Tevékenysége: A képzés színvonalának növelése érdekében az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Pedagógusok szakmai és pedagógiai továbbképzésének segítése. Tanulmányi, közösségi, sportmunka terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók szociális támogatása.
Elnök: Roszkos Lajos
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25. Bocskai István Szakképző Iskola
Honlap: http://www.bocskai-hszob.sulinet.hu
Adószám: 18548262-1-09

Szép Ernő Kollégiumért Alapítvány

Tevékenysége: Az alapítvány a kollégista tanulók körében fejti ki tevékenységét. Arra törekszik, hogy hozzájáruljon a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi elhelyezéséhez, biztosítva ezzel a tanuláshoz való alapvető jogukat, megteremtve a jogaik gyakorlásához szükséges nyugodt, kulturált, fejlesztő hatású környezetet.
Elnök: Sárkány György
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kádár u. 8/B.   
Telefon: +36 52 557-941
E-mail: szepekoli(kukac)gmail.com
Adószám: 18021808-1-09