ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2021
2021. december 15.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01. 28.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I-III. negyedévi beszámolójáról. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 4. Előterjesztés pályázat kiírásáról a HGSZI igazgatói álláshelyére. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 5. Előterjesztés területhasználati díj módosítására. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 6. Előterjesztés a Nyugati sor vége kisajátítására. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 7. Előterjesztés a Tokay u. 84. szám alatti ingatlan elővásárlási jogról való lemondásra. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 8. Előterjesztés Mikulás-szán elkészítésére. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 9. Előterjesztés jogcím módosítási kérelem támogatásáról. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 10. Előterjesztés a Járóbeteg Ellátó Centrumban a vezetői megbízatás lejártával összefüggő feladatokról. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 11. Előterjesztés multifunkciós rendezvénycsarnok tervezési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló kérelemével kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 12. Előterjesztés a Hajdúszoboszló sósvízlevezetés állami tulajdonú ingatlanjaival kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 14. Előterjesztés a „Országos Bringapark Program 2022” pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 15. Előterjesztés pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 16. Előterjesztés a gasztro tér hasznosítása kapcsán. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 17. Előterjesztés egyes feladatok pénzügyi forrás igényéről. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 18. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 19. Tájékoztatás Korpos és Harsányi utcák út és csapadékvízelvezetés felújítási beruházásának elszámolásához szükséges visszafizetési kötelezettségéről. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzése
 21. Tájékoztatók, bejelentések

  ZÁRT ÜLÉSEN
 22. Előterjesztés Leel-Őssy Pál lakásbérleti jogviszonyának ügyében. (képviselő-testületi ülés Z/1. napirend)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 01. 28.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01. 28.
Letöltés
 1. 110/2021. (XII. 15.) PGB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 111/2021. (XII. 15.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I-III. negyedévi beszámolójával kapcsolatosan
 3. 112/2021. (XII. 15.) PGB határozat a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásával kapcsolatosan
 4. 113/2021. (XII. 15.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzésvel kapcsolatosan
 5. 114/2021. (XII. 15.) PGB határozat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 115/2021. (XII. 15.) PGB határozat a HGSZI igazgatói álláshely pályázat kiírásával kapcsolatosan
 7. 116/2021. (XII. 15.) PGB határozat a Nyugati sor vége kisajátításával kapcsolatosan
 8. 117/2021. (XII. 15.) PGB határozat a Tokay u. 84. szám alatti ingatlan elővásárlási jogról való lemondással kapcsolatosan
 9. 118/2021. (XII. 15.) PGB határozat Mikulás-szán elkészítésével kapcsolatosan
 10. 119/2021. (XII. 15.) PGB határozat jogcím módosítási kérelem támogatásával kapcsolatosan
 11. 120/2021. (XII. 15.) PGB határozat a Járóbeteg Ellátó Centrumban a vezetői megbízatás lejártával összefüggő feladatokkal kapcsolatosan
 12. 121/2021. (XII. 15.) PGB határozat multifunkciós rendezvénycsarnok tervezési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló kérelemével kapcsolatban
 13. 122/2021. (XII. 15.) PGB határozat a Hajdúszoboszló sósvízlevezetés állami tulajdonú ingatlanjaival kapcsolatosan
 14. 123/2021. (XII. 15.) PGB határozat a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan
 15. 124/2021. (XII. 15.) PGB határozat a „Országos Bringapark Program 2022” pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásával kapcsolatosan
 16. 125/2021. (XII. 15.) PGB határozat pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításával kapcsolatosan
 17. 126/2021. (XII. 15.) PGB határozat a gasztro tér hasznosításával kapcsolatosan
 18. 127/2021. (XII. 15.) PGB határozat egyes feladatok pénzügyi forrás igényével kapcsolatosan
 19. 128/2021. (XII. 15.) PGB határozat a START munkaprogramban felmerült költségek biztosításával kapcsolatosan
 20. 129/2021. (XII. 15.) PGB határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 21. 130/2021. (XII. 15.) PGB határozat a Korpos és Harsányi utcák út és csapadékvízelvezetés felújítási beruházásának elszámolásához szükséges visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatosan
 22. 131/2021. (XII. 15.) PGB határozat a TOP Plusz pályázataink benyújtásához szükséges tanulmánytervek készítésével kapcsolatosan
2021. november 25. - rendkívüli
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 22. 01. 28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01. 28.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Az Önkormányzat 2021 – 2024. évi vagyonbiztosításával kapcsolatos dokumentáció megtárgyalása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 01. 28.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01. 28.
Letöltés
 1. 108/2021. (XI. 25.) PGB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 109/2021. (XI. 25.) PGB határozata  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosítási pályázatának elbírálására
2021. november 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 11. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 11. 17.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I. félévi beszámolójáról. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2021. évi költségvetése háromnegyedéves végrehajtásáról. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés repülőtér hasznosítására. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 4. Előterjesztés haszonbérleti szerződés meghosszabbítására. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 5. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete támogatására. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Biodiverzitás Napok 2022-es támogatásáról. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 7. Előterjesztés jogcím módosítási kérelem támogatásáról. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 8. Előterjesztés pályázati támogatás módosítására. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió alapító okiratának módosítására. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 10. Előterjesztés kommunikációs szerződés megkötésére. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 11. Előterjesztés a „Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás” program támogatására. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 12. Előterjesztés közszolgáltató kiválasztásáról, önkormányzati rendelet módosításáról. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 13. Előterjesztés a Gázláng pálya módosított beépítési tervének jóváhagyására. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 14. Előterjesztés a Bocskai zug ivóvízelvezetés kivitelezési többletköltségeiről. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 15. Előterjesztés a Márton zug szennyvízberuházás lakossági hozzájárulásáról. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 16. Előterjesztés kisvonat megálló tervezéséről. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 17. Előterjesztés közterület használati kérelemről – turisztikai hűtőmágnes automaták üzemeltetése. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 18. Előterjesztés közterület használati kérelemről – bemutató virágállvány kihelyezése közterületen. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 19. Tájékoztató vitás közvilágítási számlákról. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 20. Tájékoztatás az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium EGYMI étkeztetéséről. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 21. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 22. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 29. napirend)
 23. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról. (képviselő-testületi ülés 30. napirend)
 24. Előterjesztés a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzések megállapításai alapján tett javaslatok hasznosításához készített intézkedési tervekben meghatározott feladatok megvalósításának utóellenőrzéséről.
 25. Előterjesztés 2020. évi belső ellenőrzési tervben jóváhagyott, elvégzett belső ellenőrzések megállapításai alapján tett javaslatok megvalósításához készített intézkedési tervekben foglalt feladatok megvalósításának utóellenőrzése

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 01. 28.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01. 28.
Letöltés
 1. 81/2021. (XI. 17.) PGB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 82/2021. (XI. 17.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I. félévi beszámolójával kapcsolatosan
 3. 83/2021. (XI. 17.) PGB határozat a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzések megállapításai alapján tett javaslatok hasznosításához készített intézkedési tervekben meghatározott feladatok megvalósításának utóellenőrzésével kapcsolatosan
 4. 84/2021. (XI. 17.) PGB határozat 2020. évi belső ellenőrzési tervben jóváhagyott, elvégzett belső ellenőrzések megállapításai alapján tett javaslatok megvalósításához készített intézkedési tervekben foglalt feladatok megvalósításának utóellenőrzésvel kapcsolatosan
 5. 85/2021. (XI. 17.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosítási pályázat elbírálásának elnapolására
 6. 86/2021. (XI. 17.) PGB határozat Hajdúszoboszló város 2021. évi költségvetése háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 7. 87/2021. (XI. 17.) PGB határozat repülőtér hasznosításával kapcsolatosan
 8. 88/2021. (XI. 17.) PGB határozat haszonbérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan
 9. 89/2021. (XI. 17.) PGB határozat a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete támogatásával kapcsolatosan
 10. 90/2021. (XI. 17.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Biodiverzitás Napok 2022-es támogatásával kapcsolatosan
 11. 91/2021. (XI. 17.) PGB határozat jogcím módosítási kérelemmel kapcsolatosan
 12. 92/2021. (XI. 17.) PGB határozat pályázati támogatás módosításával kapcsolatosan
 13. 93/2021. (XI. 17.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió alapító okiratának módosításával kapcsolatosan
 14. 94/2021. (XI. 17.) PGB határozat kommunikációs szerződés megkötésével kapcsolatosan
 15. 95/2021. (XI. 17.) PGB határozat a „Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás” programmal kapcsolatosan
 16. 96/2021. (XI. 17.) PGB határozat közszolgáltató kiválasztásával és önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 17. 97/2021. (XI. 17.) PGB határozat a Gázláng pálya módosított beépítési tervének jóváhagyásával kapcsolatosan
 18. 98/2021. (XI. 17.) PGB határozat a Bocskai zug ivóvízelvezetés kivitelezési többletköltségeivel kapcsolatosan
 19. 99/2021. (XI. 17.) PGB határozat a Márton zug szennyvízberuházás lakossági hozzájárulásával kapcsolatosan
 20. 100/2021. (XI. 17.) PGB határozat kisvonat megálló tervezésével kapcsolatosan
 21. 101/2021. (XI. 17.) PGB határozat közterület használati kérelemmel kapcsolatosan –turisztikai hűtőmágnes automaták
 22. 102/2021. (XI. 17.) PGB határozat közterület használati kérelemmel kapcsolatosan –bemutató virágállvány
 23. 103/2021. (XI. 17.) PGB határozat vitás közvilágítási számlákról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 24. 104/2021. (XI. 17.) PGB határozat az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium EGYMI étkeztetéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 25. 105/2021. (XI. 17.) PGB határozat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 26. 106/2021. (XI. 17.) PGB határozat a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 27. 107/2021. (XI. 17.) PGB határozat a víziközmű szolgáltatással kapcsolatosan 
2021. október 20.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 15.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. 1-9. havi bevételi adatairól és a 2021. évi várható eredményéről. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés gyógyvíz igénnyel kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 3. Előterjesztés a 10576 hrsz-ú ingatlan értékestéséről. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 4. Előterjesztés pénzügyi fedezet biztosításáról a településrendezési tervek módosításához. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 5. Előterjesztés a „Helyi fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 6. Előterjesztés a Lurkó Óvoda fejlesztési tervével kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 7. Előterjesztés biztosítási pályázat kiírására
 8. Tájékoztató helyi adók tárgyában

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 01. 28.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01. 28.
Letöltés
 1. 71/2021. (X. 20.) PGB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 72/2021. (X. 20.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. 1-9. havi bevételi adatairól és a 2021. évi várható eredményéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 3. 73/2021. (X. 20.) PGB határozat az idegenforgalmi adó mértékének  emelésével kapcsolatosan
 4. 74/2021. (X. 20.) PGB határozat a helyi adók tárgyában adott tájékoztató tudomásul vételéről
 5. 75/2021. (X. 20.) PGB határozat gyógyvíz igénnyel kapcsolatosan
 6. 76/2021. (X. 20.) PGB határozat a 10576 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 7. 77/2021. (X. 20.) PGB határozat településrendezési tervek módosításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításával kapcsolatosan
 8. 78/2021. (X. 20.) PGB határozat a „Helyi fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásával kapcsolatosan
 9. 79/2021. (X. 20.) PGB határozat a Lurkó Óvoda fejlesztési tervével kapcsolatosan
 10. 80/2021. (X. 20.) PGB határozat biztosítási pályázat kiírására
2021. szeptember 22.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 09. 28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 09. 28.
Letöltés
15. számú előterjesztés 2. számú melléklete
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Javaslat a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 2. Előterjesztés Digi Kft. bérleti szerződés hosszabbítására. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 3. Előterjesztés a Szilfákalja u. 29. szám alatti 5793/32/A/32 hrsz. alatti garázs értékesítéséről. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 4. Előterjesztés a Dobó I. u. 8. szám alatti ingatlan értékesítéséről. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 5. Előterjesztés a Kötelesi u. 34. szám alatti épület bontásáról. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 6. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. dolgozóinak 2021. évi bérfejlesztéséről. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 7. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 8. Előterjesztés a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola támogatására. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 9. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020. évi beszámolóval kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 10. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I. negyedévi beszámolójáról. (képviselő-testületi ülés 17. napirend
 11. Előterjesztés a helyi autóbuszközlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 12. Előterjesztés a víziközművek 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosításáról. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 13. Előterjesztés a víziközmű vagyon 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 14. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 15. Előterjesztés négyévszakos játszóház fejlesztési területének kijelölésére, tervezési koncepció elfogadására. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 16. Előterjesztés a Gázláng pálya beépítési tervének jóváhagyására vonatkozóan. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 17. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosítása kapcsán. (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 18. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda kérelméről. (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 19. Előterjesztés hulladéktároló konténer közterületen történő elhelyezéséről. (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 20. Előterjesztés bérleti díj csökkentéssel kapcsolatos egyedi kérelem ügyében. (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 21. Előterjesztés a Bocskai Korona bevezetésének lehetőségéről. (képviselő-testületi ülés 29. napirend)
 22. Tájékoztatás az állati hulladék kezelésével kapcsolatos díjszabásról. (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 23. Előterjesztés Civil szervezeteknek nyújtott 2020. évi önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése.Tájékoztatók, bejelentések

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 15.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 15.
Letöltés
 1. 46/2021. (IX. 22.) PGB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 47/2021. (IX. 22.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020. évi beszámolóval kapcsolatosan
 3. 48/2021. (IX. 22.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I. negyedévi beszámolójával kapcsolatosan
 4. 49/2021. (IX. 22.) PGB határozat a helyi autóbuszközlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatosan
 5. 50/2021. (IX. 22.) PGB határozat Civil szervezeteknek nyújtott 2020. évi önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatosan
 6. 51/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. dolgozóinak 2021. évi bérfejlesztésével kapcsolatosan
 7. 52/2021. (IX. 22.) PGB határozat a 2021. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 8. 53/2021. (IX. 22.) PGB határozat Digi Kft. bérleti szerződés hosszabbításával kapcsolatosan
 9. 54/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Szilfákalja u. 29. szám alatti 5793/32/A/32 hrsz. alatti garázs értékesítésével kapcsolatosan
 10. 55/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Gasztro tér hasznosítása kapcsán
 11. 56/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Dobó I. u. 8. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 12. 57/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Kötelesi u. 34. szám alatti épület bontásával kapcsolatosan
 13. 58/2021. (IX. 22.) PGB határozat pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 14. 59/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola támogatásával kapcsolatosan
 15. 60/2021. (IX. 22.) PGB határozat a víziközművek 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosításával kapcsolatosan
 16. 61/2021. (IX. 22.) PGB határozat a víziközmű vagyon 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározásával kapcsolatosan
 17. 62/2021. (IX. 22.) PGB határozat kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan
 18. 63/2021. (IX. 22.) PGB határozat négyévszakos játszóház fejlesztési területének kijelölésére, tervezési koncepció elfogadásával kapcsolatosan
 19. 64/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Gázláng pálya beépítési tervének jóváhagyásával kapcsolatosan
 20. 65/2021. (IX. 22.) PGB határozat Mesevár Óvoda melegítőkonyhája felújítási tervének támogatásáról és keretösszeg elkülönítéséről
 21. 66/2021. (IX. 22.) PGB határozat hulladéktároló konténer közterületen történő elhelyezéséről
 22. 67/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Jókai sor 7. sz. pavilon bérlőjének kérelmével kapcsolatosan
 23. 68/2021. (IX. 22.) PGB határozat a Bocskai Korona fizetőeszköz bevezetésével kapcsolatosa
 24. 69/2021. (IX. 22.) PGB határozat az állati hulladék kezelésével kapcsolatos díjszabásról szóló tájékoztató elfogadásáról
 25. 70/2021. (IX. 22.) PGB határozat idősek napi rendezvénysorozat támogatásáról
2021. augusztus 31.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 08. 31.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 08. 31.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés a 46/2021. (VII. 07.) Kt. határozat kiegészítéséről.
 2. Előterjesztés földvásárlásra ipari park létesítéséhez.
 3. Előterjesztés pótelőirányzati igényről.
 4. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására.
 5. Előterjesztés az Olajos Társasház támogatásáról szóló 125/2020. (VII. 16.) sorszámú Képviselő-testületi határozat visszavonása.
 6. Előterjesztés Korpos és Harsányi utcák út és csapadékvízelvezetés felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges további önerő biztosításáról.
 7. Előterjesztés Szent István parki pavilonok bérlésével kapcsolatban.

  Tájékoztatók, bejelentések

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 15.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 15.
Letöltés
 1. 37/2021. (VIII. 31.) PGB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 38/2021. (VIII. 31.) PGB határozat a 46/2021. (VII. 07.) Kt. határozat kiegészítésével kapcsolatosan
 3. 39/2021. (VIII. 31.) PGB határozat földvásárlással kapcsolatosan ipari park létesítéséhez
 4. 40/2021. (VIII. 31.) PGB határozat pótelőirányzati igénnyel kapcsolatosan
 5. 41/2021. (VIII. 31.) PGB határozat pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 6. 42/2021. (VIII. 31.) PGB határozat az Olajos Társasház támogatásáról szóló 125/2020. (VII. 16.) sorszámú Képviselő-testületi határozat visszavonásával kapcsolatosan
 7. 43/2021. (VIII. 31.) PGB határozat Korpos és Harsányi utcák út és csapadékvízelvezetés felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges további önerő biztosításával kapcsolatosan
 8. 44/2021. (VIII. 31.) PGB határozat a Szent István parki pavilonok bérlésével kapcsolatban
 9. 45/2021. (VIII. 31.) PGB határozat a Gönczy Pál utca 13. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan
2021. július 7.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 07. 05.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 07. 05.
Letöltés
14. számú képviselő-testületi napirend
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés Javaslat egészségügyi és szociális rendeletek módosítására. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 2. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 3. Előterjesztés vezetékjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásra. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 4. Előterjesztés a Hajdútourist Kft. kérelméről. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 5. Előterjesztés Tour de Hongrie 2022-es, 2023-es versenyeihez történő kapcsolódás tárgyában. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 6. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 7. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosítása kapcsán. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 8. Előterjesztés a Harangház oszlopfőinek felújításával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 9. Előterjesztés a volt Gázláng pálya fejlesztési lehetőségeiről. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 10. Előterjesztés streetgokart közterületi helyszínen történő elhelyezésével kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 11. Előterjesztés elektromos guruló állatok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 12. Előterjesztés előkert létesítési kérelemről. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 13. Előterjesztés közterület-használati kérelemmel kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 14. Előterjesztés „Rejtélyek városa” játékprogram közterületen történő megvalósításáról. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 15. Előterjesztés az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálata.

  Tájékoztatók, bejelentések

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 08. 11.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 08. 11.
 Letöltés
 1. 16/2021. (VII. 07.) PGB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 17/2021. (VII. 07.) PGB határozat az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatával kapcsolatosan
 3. 18/2021. (VII. 07.) PGB határozat egészségügyi és szociális rendeletek módosításával kapcsolatosan
 4. 19/2021. (VII. 07.) PGB határozat a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésével kapcsolatosan
 5. 20/2021. (VII. 07.) PGB határozat vezetékjog bejegyzéséhez történő hozzájárulással kapcsolatosan
 6. 21/2021. (VII. 07.) PGB határozat a Hajdútourist Kft. kérelmével kapcsolatosan
 7. 22/2021. (VII. 07.) PGB határozat Tour de Hongrie 2022-es, 2023-es versenyeihez történő kapcsolódás tárgyában
 8. 23/2021. (VII. 07.) PGB határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 9. 24/2021. (VII. 07.) PGB határozat a Gasztrotér hasznosítása kapcsán
 10. 25/2021. (VII. 07.) PGB határozat a Harangház oszlopfőinek felújításával kapcsolatosan
 11. 26/2021. (VII. 07.) PGB határozat a volt Gázláng pálya fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatosan
 12. 27/2021. (VII. 07.) PGB határozat streetgokart közterületi helyszínen történő elhelyezésével kapcsolatban
 13. 28/2021. (VII. 07.) PGB határozat elektromos guruló állatok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban
 14. 29/2021. (VII. 07.) PGB határozat előkert létesítési kérelemmel kapcsolatosan
 15. 30/2021. (VII. 07.) PGB határozat közterület-használati kérelemmel kapcsolatban
 16. 31/2021. (VII. 07.) PGB határozat „Rejtélyek városa” játékprogram közterületen történő megvalósításával kapcsolatosan
 17. 32/2021. (VII. 07.) PGB határozat Hősök tere 3. szám mögötti 6. számú garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 18. 33/2021. (VII. 07.) PGB határozat az önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtásával kapcsolatosan
 19. 34/2021. (VII. 07.) PGB határozat a Liget Óvoda konyhafelújítás során felmerülő pótmunkához kapcsolódó többlet önerő biztosításával
 20. 35/2021. (VII. 07.) PGB határozat a Nádudvari út – Dózsa György út – Bajcsy – Zsilinszky utca csomópont átépítésével kapcsolatosan
 21. 36/2021. (VII. 07.) PGB határozat a Rákóczi utca – Új utca – Tokay utca csomópont átépítésével kapcsolatosan
2021. június 16.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 06. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 06. 28.
Letöltés
Egyedi kérelem MeseKorzó “Városi meseút” kialakítása HajdúszoboszlónLetöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó 2020. évi közszolgáltatási beszámoló. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó menetrendi javaslat. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 3. Előterjesztés a Szováti útfélen található ingatlan megvásárlására. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 4. Előterjesztés a Plón Gyula utca megnyitására. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 5. Előterjesztés József Attila utca – Jókai sor – Debreceni út – Arany János utca csomópont átépítésével kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 6. Előterjesztés a Liget Óvoda konyhafelújításához kapcsolódó többlet önerő biztosításáról. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal felújítása tárgyában. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 8. Előterjesztés Food Truck autó kihelyezése kapcsán. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 9. Előterjesztés streetgokartok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 10. Előterjesztés közterület használati kérelemről – könyvárusítás. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 11. Előterjesztés közterület-használati kérelemmel kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 12. Előterjesztés a bringó-hintót üzemeltető cég kérelméről. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)

  Tájékoztatók, bejelentések

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 13. Előterjesztés a Szabadtéri Színpad beruházás kapcsán készült szakértői véleményről. (képviselő-testületi ülés Z/01. napirend)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 08. 11.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 08. 11.
 Letöltés
 1. 1/2021. (VI. 16.) PGB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 2/2021. (VI.16.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó 2020. évi közszolgáltatási beszámolóval kapcsolatosan
 3. 4/2021. (VI.16.) PGB határozat a bringó-hintót üzemeltető cég kérelmével kapcsolatosan
 4. 5/2021. (VI.16.) PGB határozat a Szováti útfélen található ingatlan megvásárlásával kapcsoltosan
 5. 6/2021. (VI.16.) PGB határozat a Plón Gyula utca megnyitásával kapcsolatosan
 6. 7/2021. (VI.16.) PGB határozat a József Attila utca – Jókai sor – Debreceni út – Arany János utca csomópont átépítésével kapcsolatosan
 7. 8/2021. (VI.16.) PGB határozat a Liget Óvoda konyhafelújításához kapcsolódó többlet önerő biztosításával kapcsolatosan
 8. 9/2021. (VI.16.) PGB határozat a Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatosan
 9. 10/2021. (VI.16.) PGB határozat Food Truck autó kihelyezése kapcsán
 10. 11/2021. (VI.16.) PGB határozat streetgokartok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban
 11. 12/2021. (VI.16.) PGB határozat közterület-használati kérelemmel kapcsolatosan könyvárusítás
 12. 13/2021. (VI.16.) PGB határozat közterület-használati kérelemmel kapcsolatosan spirituális és természetgyógyász tevékenység
 13. 14/2021. (VI.16.) PGB határozat közterület-használati kérelemmel kapcsolatosan Mesekorzó kialakításához
 14. 15/2021. (VI.16.) PGB határozat a Szabadtéri Színpad beruházás kapcsán készült szakértői véleménnyel kapcsolatosan
2021. április 21.
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 06. 28.

NAPIRENDI JAVASLAT (csak bizottsági anyag)

 1. Előterjesztés a költségvetési szervek vezetői nyilatkozatának, a belső kontrollok minőségéről adott értékelésének ellenőrzése
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 08. 11.
 Letöltés
151/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a költségvetési szervek vezetői nyilatkozatának, a belső kontrollok minőségéről adott értékelésének ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására
2021. március 24.
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 06. 28.
NAPIRENDI JAVASLAT (csak bizottsági anyag)
 1. Előterjesztés József Attila utcai parkolóhelyek eltérő célra történő igénybevételéről
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 08. 11.
 Letöltés
110/2021. (III.25.) Polgármesteri határozat a József Attila utcai parkolóhelyek eltérő célra történő igénybevételének jóváhagyására