ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2021. évben kitüntetettek

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a lovas hajdúk Szoboszlóra telepítésének 415. évfordulója alkalmából kitüntetések adományozására került sor 2021. szeptember 2-án.

https://fb.watch/7O9FGABUrL/

Az elismeréseket átnyújtotta Czeglédi Gyula polgármester.

Hajdúszoboszló Város Díszpolgára
Fazekas Csaba


Fazekas Csaba a Tóth Árpád Gimnáziumban egy életre való útravalót kapott a kultúra világába. A Debreceni Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakán végzett. 1968-tól Hajdúszoboszló könyvesboltjának vezetője. Számára ez elhivatottságot jelentett a könyvek, az olvasás megszerettetése iránt, az üzlet pedig egy szellemi műhellyé vált. Nagybőgőn játszik, alapító tagja volt a Debreceni Jazz Kvartettnek. Nevéhez fűződik a 25 éves szoboszlói dixielandnapok, a kiemelkedő fesztivál megszervezésében is oroszlánrészt vállal. A 2014-ben megalakult Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör alapító alelnökeként tovább viszi hitvallását, napjainkban is fáradhatatlanul részese a város kulturális életének. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Fazekas Csaba kulturális értékeinket gazdagító életművét köszöni meg a díszpolgári címmel.

Hajdúszoboszló Város Díszpolgára
Sterbinszky Amália


Kétszázötvenszeres magyar válogatott kézilabdázó, tizenegyszeres magyar bajnok. Hajdúszoboszlón született. Gyermekkorától kézilabdázott, 1964-től a Debreceni Dózsa igazolt játékosa, majd útja a Ferencvárosba vezet. Később a Vasasban játszott, csapatuk 1981-ben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját. Három világbajnoki bronz-, és egy ezüstérmet szerzett. A montreali olimpián bronzérmes, Moszkvában 4. helyezett volt a magyar válogatott tagjaként. Háromszor választották meg az év kézilabdázójának. 1984-ben a világválogatott tagja. Sportolói karrierjét Dániában fejezte be, azóta is ott él, a gyógyítást választotta hivatásának. 2019-ben egykori klubja, a Vasas SC róla nevezte el az új kézilabdacsarnokát. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Sterbinszky Amália kézilabdasportban elért világklasszis eredményeit méltatja a díszpolgári címmel.

Hajdúszoboszló Városért kitüntetés Berényiné Szilaj Ilona úrhölgynek

Berényiné Szilaj Ilona 42 éven át szervezte Hajdúszoboszló közművelődését. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár népművelője, majd igazgatóhelyettese, és 15 évig igazgatója. Kiemelt figyelmet fordított a szakma legkülönbözőbb területeire. Határainkon innen és túl egyaránt sokat tett a város hírnevének öregbítéséért. Alapítója, tagja kulturális, karitatív civil szervezeteknek. Irányítása alatt a művelődési központ két alkalommal nyerte el a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Berényiné Szilaj Ilona több évtizedes kimagasló kulturális tevékenységét ismeri el a Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel.

Hajdúszoboszló Városért kitüntetés Örvendi László úrnak

Örvendi László tősgyökeres hajdúszoboszlói gazdálkodó családból származó agrármérnök. Példamutató gazda, akinek közéleti tevékenysége több évtizede jelentős. 1998–2014. között önkormányzati képviselő. A több mint százéves múltú, 1993-ban újjáalakult Hajdúszoboszlói 2 Gazdakör alapító tagja és elnöke. Aktivitásának köszönhetően a civil szervezet érdekképviseleti, ismeretterjesztő tevékenysége, élénk társadalmi élete országos mintává vált. Cselekedeteit meghatározza lokálpatriotizmusa, a magyar föld szeretete és a gazdálkodás iránti elkötelezettsége. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Örvendi László hosszú időn át végzett közéleti munkásságát ismeri el a Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel.

Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért Biriné Szabó Éva Zsófia úrhölgynek

Biriné Szabó Éva Zsófia 1981-től testnevelő tanár a Gönczy-iskolában, ahol a sporttagozatos osztályt tanította, megszervezte az úszásoktatást. 1996-tól 25 évig a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatóhelyettese. Az intézmények átszervezése után jelentős szerepet vállalt az iskola egységének megteremtésében, szakmai fejlődésében. Évtizedekig szervezte a város tanulóinak úszásoktatását és úszóversenyeit. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Biriné Szabó Éva Zsófia kiemelkedő pedagógusi értékeit méltatja a Gönczy Pál-díjjal.

Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért Császi Imre Tiborné úrhölgynek

Császi Imre Tiborné 1980-tól a Vadas utcai, majd több mint 32 évig az Aranykapu óvodában dolgozott. A Freinet-program aktivistája, egy évtizedig a Magyarországi Freinet Egyesület elnöke. 2014-től, elmúlt évi nyugdíjazásáig a Liget tagóvoda vezetője. Rendkívüli felkészültségének és szakértelmének, gyermekközpontú egyéniségének köszönhetően a tagóvoda szakmailag megújult, magas színvonalú intézménnyé vált. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Császi Imre Tiborné több évtizeden át bizonyított óvodapedagógusi munkásságát ismeri el a Gönczy Pál-díjjal.

Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért Dr. Kovács Béla Bálintné úrhölgynek

Dr. Kovács Béla Bálintné matematikusként végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, az ELTE-n szakinformatikus diplomát szerzett. 2011-ig oktat, a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszékének tudományos munkatársa. Hajdúszoboszlótól, szülővárosi gyökereitől sohasem szakadt el. Az olvasókörök szép hagyományainak újraindítója, a Gönczy Pál emlékét méltón őrző Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör elnöke. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Dr. Kovács Béla Bálintné példaértékű lokálpatrióta tevékenységét köszöni meg a Szép Ernő-díjjal.

Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért Dr. Pelsőczi Tamás úrnak

Dr. Pelsőczi Tamás 1988-ban a hajdúszoboszlói iskolafogászaton kezdte meg orvosi tevékenységét. Néhány évvel később vette át jelenlegi felnőtt fogorvosi körzetét. Betegei kiváló szakemberként ismerik és ragaszkodnak hozzá, mert gondosságával, kedvességével és megnyugtató személyiségével magas színvonalú ellátást nyújt körzetében. A világjárvány idején városunkban ő is vállalta a sürgősségi fogászati szolgáltatást. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. Pelsőczi Tamás példamutató szakorvosi munkásságát méltatja a Kenézy Gyula-díjjal.

Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért Tánczosné Diószegi Berta úrhölgynek

Tánczosné Diószegi Berta ötven éve dolgozik az egészségügyben. Nyolc évig a Városi Bölcsődében látta el feladatait, 1981 óta a 4. sz. gyermekorvosi körzet asszisztense. Személyiségét pontosság, kiemelkedő empátia jellemzi, melyhez nagy szakmai tapasztalat és munkabírás járul. Napjainkban is rendületlenül és példásan szolgálja a gyermekek gyógyítását. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Tánczosné Diószegi Berta öt évtizedes példaértékű egészségügyi szakmai tevékenységét köszöni meg a Kenézy Gyula-díjjal.

Kovács Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért Dr. Ináncsy Miklós úrnak

Ináncsy Miklós Szamossályiból származik. Életútját agrármérnökként kezdte. Az ezredfordulótól napjainkig megvalósított minőségi szálloda- és vendéglátóhelyi fejlesztéseivel Hajdúszoboszló turisztikai kínálatát gazdagította. Az Aurum-csoport munkahelyteremtő befektetései eredményeként mintegy 100 főt foglalkoztatnak. Mindig figyelmet fordított a társadalmi szerepvállalásra is. Évtizede házigazdája, támogatója alkotótáboroknak. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. Ináncsy Miklós turizmust erősítő tevékenységét ismeri el a Kovács Gyula-díjjal.

Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért Nagy László úrnak

Nagy László tősgyökeres hajdúszoboszlói gazdálkodó család sarja. 1976-ban kapott agrármérnöki diplomát Debrecenben. 1998-tól falugazdász Hajdúszoboszlón, ahonnan 2009- ben vonult nyugdíjba. Közben ősei földjét visszaigényelte, és gazdálkodásba kezdett. A téli gazdaköri esték keretében évekig szakmai előadásokat szervezett, tanácsaival segítette és segíti a gazdákat napjainkban is. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Nagy László példás mezőgazdasági közéleti tevékenységét méltatja a Tessedik Sámuel-díjjal.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Erdei Málna Virág

A Gönczy-iskola tanulója, több évig kitűnő tanuló, példamutató magatartással és szorgalommal. Nyolcadik osztályosként középfokú komplex nyelvvizsgát tett. Kiérdemelte az iskola kiváló tanulója címet.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Mokánszki Eszter

A Thököly-iskola tanulója rendszeresen kitűnő eredménnyel zárta a tanévet, sok tantárgyból dicsérettel. Közösségi személyiség. Anyanyelvi, alapműveleti matematika, angol prózamondó versenyek dobogós helyezettje.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Papp Csenge Vivien

A Thököly-iskola tanulója nyolc évig kitűnő tanulmányokat folytatott, számos tantárgyi dicsérettel. Több tantárgyból bizonyított versenyeken. Sportágakban is jeleskedik, igazolt labdarúgó játékos.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Bakó Bianka Enikő

A Bárdos-iskola tanulója kitűnő tanulmányi eredménnyel végezte el az általános iskolát. Számos versenyen indult, de a legtöbb érmes helyezést, arany-, ezüst minősítéseket mazsorettként érte el.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Kordás Anna

A Bárdos-iskola tanulója az ének-zene tagozaton hat éve kitűnő tanuló. Sokoldalú, a matematikától a versírásig, számos eredményt ért el. Két alkalommal az Iskola Hőse címet is elnyerte.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Humicsku Zsolt

A Pávai Vajna-iskola tanulója, A 8. osztályos diák szorgalmas, és aktívan részt vesz a közösségi munkában. Kiválóan rajzol, több 1. helyezést elért versenyeken, pályázatokon.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Péter Bálint Mór

A Pávai Vajna-iskola alsó tagozatos kitűnő tanulója. Tájékozottsága kimagasló. Természettudományi, történelmi érdeklődésű, de nyelvtani, olvasási versenyen is eredményes.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Hanzéros Anikó

A Hőgyes Endre Gimnázium tanulója négy évig kiváló eredménnyel zárt. Angolból felsőfokú, német nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgát tett. Kétszer is országos 10. a Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Pál Tamás

A Hőgyes Endre Gimnázium idén érettségizett tanulója, kiváló eredményekkel. Komplex felsőfokú angol, komplex középfokú német nyelvvizsgát tett. Szavalóverseny győztese, városi rendezvények közreműködője, sportágakban is jeleskedik.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Kránitz Bettina Helga

A közgazdasági technikum tanulója a 11. évfolyamtól járt ebbe az iskolába. Érettségi eredménye kiváló. A Gondolkozz marketingnyelven versenyen csapatával tavaly különdíjas, idén a regionális döntőben második.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Szabó Orsolya

A közgazdasági technikum tanulója informatika ágazaton. Tanulmányi eredménye és közösségi munkája kimagasló. Kiemelkedő robotikából is, de életcéljai érdekében magyar nyelv és irodalomból emelt szintű érettségit tett.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Oláh Ferenc

A Bocskai István Szakképző Iskola tanulója két éve tett ipari gépész szakmai, az idén pedig érettségi vizsgát. Mindvégig az iskola jeles tanulója volt, több szaktanári és osztályfőnöki dicsérettel.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója: Rácz Adrienn

A Bocskai István Szakképző Iskola tanulója eladó szakmában. Lelkiismeretes munkavégzés, jeles tanulmányi eredmény jellemzi. Az országos közismereti tanulmányi versenyen regionális 3. helyezett.

Hajdúszoboszló Város Polgármestere Hajdúszoboszló 1606 emlékérmet adományozott: Cs. Nagy Zoltán úrnak

A büszke hajdúszoboszlói hajdú leszármazott 90 éves, de fáradhatatlanul kutat, publikál. Életművében meghatározó a helytörténet-kutatás, a hagyományok ápolása. A „Bocskai-kultusz vezére”.

Az Év Üzlete díj A díjat átadta:

  • Ceglédi Gyula, Hajdúszoboszló város polgármestere és
  • Mészáros Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Területi Szervezetének elnöke

„Az Év Üzlete” díj 2021. évi díjazottja a zsűri döntése alapján a Szilfa Étterem

Az éttermet Katona Ferenc nyitotta meg feleségével húsz évvel ezelőtt. Az ízig-vérig vendéglátó szülőktől gyermekeik örökölték a tudást, szorgalmat, kitartást, akik édesapjuk emlékéhez méltón viszik tovább az üzletet. A jó vendéglátó és a humánus munkaadó szemléletet innovatív gondolkodásmód egészíti ki. 2018-ban a belső terem arculatát megváltoztatták, az idén pedig újabb különleges átalakítással emelték a vendégfogadás színvonalát.

A díjat átvette: Katona Mariann tulajdonos és Papp Bertold sommelier.