ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Civilek > Egyesületek > Szabadidős egyesületek
Szabadidős egyesületek

Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló

Tevékenység: Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson.
Elnök: Kircsi Zoltán
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út 0322/3 hrsz.
Email: hfoldgaz.vt(kukac)gmail.com
Honlap: www.foldgazvt.hu
Adószám: 19852908-1-09

Görbüljön.hu Horgász Egyesület

Tevékenység: - A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, a horgászat tekintélyének megőrzése, sportszerűségének megtartása, - A halakkal való kíméletes bánásmódra nevelés, - A horgászat népszerűsítése, kiemelten az ifjúsági- és gyermekhorgászok körében, - A szabadidő hasznos eltöltésének segítése, a horgászat, mint rekreációs tevékenység terjesztése, - Az egyesületi tagok horgászérdekeinek képviselete, a változatos és kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, - A horgászatra vonatkozó jogszabályok és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartatása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés, - Horgász sportrendezvények szervezése és fejlesztése a természet- és környezetvédelem szempontjainak szem előtt tartásával, - Hajdúszoboszló sokszínű turisztikai életének, szolgáltatásainak támogatása.
Elnök: Simon János
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Csanády tér 1-3./ B. Tt./23.
Adószám: 18975800-1-09

Hajdúsági Vándorok Túraegyesület

Tevékenység: A természetjárás, mint egészségmegőrző, környezetvédő tevékenység népszerűsítése. Hazánk lakosságának egészség-, illetve környezettudatos szemléletének kialakítása, fejlesztése, hazánk és a környező országok vizei iránti érdeklődés felkeltése a vizek és környezetük természeti értékeinek, kulturális hagyományainak és történeti emlékeinek megismertetésével.
Elnök: Ispán László
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 39/E.
Honlap: http://www.hajdusagivandorok.eoldal.hu
Email: hajdusagivandor(kukac)gmail.com
Adószám: 18991880-1-09

Hajdúszoboszlói Bocskai Horgászegyesület

Tevékenység: Az egyesület célja a tagok részére az egyesület keretein belül a sporthorgászat biztosítása. Feladata: a tag és környezete szabadidejének egyesületi keretek közötti eltöltésének szervezése, a természet megismerésére, kíméletére és szeretetére nevelés. Horgászat, verseny sport horgászat, környezetvédelem feltételeinek, az írott és íratlan horgász szabályok, etikai magatartások megismertetése és a feltételek megteremtése. A tagság horgász érdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek feltárása, igény szerint a horgászathoz szükséges okmányok beszerzésének segítése. A tagok egymás közötti egymást megértő és segítő emberi kapcsolatok kialakítása. A család és azon belül a gyermekek, barátok bevonása a szabadidő víz melletti kulturált eltöltésébe, a horgászat megszerettetése. Belföldi és határokon túli horgász egyesületekkel, természet védőkkel kapcsolat felvétel, baráti találkozók, horgász versenyek szervezése, rendezése. Együttműködés a hatóságokkal a természet védelme, orvhorgászat, orvhalászat megelőzése érdekében és minden olyan kérdésben mely állampolgári kötelesség. Az egyesület csak az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, TEÁOR szerinti tevékenység: 9319. Egyéb sport tevékenység. Politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azokat nem támogatja és azoktól támogatást nem fogad el.
Elnök
: Pintér Gyula
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Isonzó utca 24. fszt./1.
Adószám: 18759345-1-09

Hajdúszoboszlói Gazdák Vadászati Közössége Egyesület (HAGAVAD Egyesület)

Tevékenység: A vadászható vadállomány fenntartását és hasznosítását egyidejűleg és egymástól elválaszthatatlanul biztosítani. Tagjai számára vadászati lehetőséget biztosítani. Betartani a természet- és környezetvédelmi előírásokat, törvényeket és rendeleteket, valamint a vadászattal kapcsolatos törvényeket, rendeleteket, szabályokat és előírásokat. Óvni és védeni a védelem alatt álló és a védelem alatt nem álló állatokat és növényeket. Őrizni és védeni az erdők, mezők és vizek tisztaságát, lehetőségekhez képest mérten részt venni a szennyeződések és károk elhárításában. Elősegíteni, hogy tagjai a vadászattal kapcsolatos törvényben foglaltakat, az alapszabályban és a szabályzatban foglaltakat maradéktalanul megtartsák. Az ellenőrzésre jogosult hatóságok és szervek munkájának elősegítése, a vad normális életvitele folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, helyi földtulajdonosokkal való kapcsolattartás elősegítése, vadászhagyományok és a vadászati kultúra ápolásának elősegítése, a vadászat, a vadgazdálkodás, valamint a természetvédelem megismertetése a fiatalokkal.
Elnök: Vasók Sándor  
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Nap u. 36/A.
Adószám: 18648056-1-09

Hajdúszoboszlói Horgász Egyesület

Tevékenység: a.) tagjai horgászérdekeinek képviselete, védelme, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása.b.) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, ifjúság nevelése. c.) a horgászoknak egymás megbecsülésére, a jogszabályok betartására, a társadalmi együttélésre, a horgászerkölcs és etika szabályainak tiszteletben tartására, természet szeretetésre és védelmére való nevelése. d.) az egyesület tulajdonában lévő területen szabadidőközpont létesítése, üzemeltetése, fokozatos fejlesztése.
Elnök: Fehér Tamás
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kígyó u. 2-6.
Telefon: +36 52 557 061, 70-600 9544
Adószám: 19853105-1-09

Hajdúszoboszlói Kárászos Tavi Sporthorgász Egyesület

Tevékenység: A természet és a halállomány védelme, a horgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése, a korszerű horgász szakismeretek terjesztése, általánossá tétele.
Elnök:
Hunyadi László
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Malom sor 7.
Telefon: +36 30 967 3522
Email: huncalaca43(kukac)gmail.com
Adószám: 18620782-1-09

Magyar Hobbi- és Sportmodellezők Országos Egyesülete (Magyar Modellezők Egyesülete)

Tevékenység: A modellezés, mint hobbi és szabadidősport, egyre szélesebb körben való terjesztése, népszerűsítése Magyarország teljes területén. A modellsport iránt érdeklődők szabadidejének hasznos kitöltése, technikai, műszaki tudásuk gyarapítása. Nemzetközi szintű, versenyekre is alkalmas, törvényi szabályozásnak megfelelő modellező területek kialakítása, üzemeltetése.
Elnök: M. Tóth Gyula
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út 32/a.
Telefon: +36 70 310 9250
Email: extremeairfield(kukac)gmail.com
Honlap: www.rcmodellpalya.hu
Adószám: 18788925-1-09

Marco Polo Utazási Klub Egyesület (Marco Polo Egyesület)

Tevékenység: Szabadidős és hobbitevékenység, Természethez kötődő turizmus keretében bel- és külföldi kirándulások, utazások, túrák szervezése és megvalósítása a történelmi városok és helyek, nevezetességek felkeresése érdekében. Az egyesület járulékos célja továbbá tagjainak sport tevékenysége keretén belül az amatőr vitorlázás, ennek megszervezése és megvalósítása.
Elnök: Molnár Zsolt
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Major utca 19. 4/12.
Adószám: 18901724-1-09

Mátrajárók Egyesület

Tevékenység: Az Egyesület a kerékpáros sport és természetjárás népszerűsítését kívánja segíteni. Ennek keretében szabadidős sportolási lehetőséget kíván tagjainak biztosítani. Az Egyesület bővíteni kívánja környezet- és természetvédelmi látóterét az ez iránt érdeklődőknek.
Elnök: Bozóki Tibor
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 6/ C. tetőtér/22.
Adószám: 18733200-1-09

Nádaspart Horgász Egyesület

Tevékenység: szabadidős horgásztevékenység
Elnök:
Váczi Róbert
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 87.
Telefon: +36 20 222 1250
Email: Bertli.zalan(kukac)fibermail.hu
Adószám: 18990456-1-09

Pontyhalász Horgász Egyesület

Tevékenység:Tagjai érdekképviselete mellett hozzájárulás a szabadidő kulturált és hasznos eltöltéséhez. A horgászetika szabályainak, a természet és környezet értékeinek védelme, védelmének elősegítése.
Elnök: Deczki József
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfáklaja u. 10-12.
Adószám: 18204821-1-09

RC Modellezők Kelet- Magyarországi Egyesülete

Tevékenység: A Modellezés, mint hobbi és szabadidősport, egyre szélesebb körben való terjesztése, népszerűsítése. A modellsport iránt érdeklődők szabadidejének a szabadban történő hasznos kitöltése, technikai, műszaki tudásuk gyarapítása. Nemzetközi szintű, versenyekre is alkalmas modellező területek kialakítása, üzemeltetése. A vonzáskörzetben élő modellezők számára biztonságos, jól felszerelt, minőségi modellező bázis kialakítása. A modellezés történetének, múltjának és jelenének bemutatása kiállítóteremben és vándorkiállítás formájában. Interaktív programok szervezése felnőtteknek, gyermekeknek, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak az ügyesség, a koordináció, a koncentráció és a finom motorika fejlesztéséhez. Kelet-Magyarországon élő fiatalok műszaki érdeklődésének felkeltése és felzárkóztatása. Kelet-Magyarországon élő modellezők összefogása és kapcsolatépítés a többi modellező egyesülettel.
Elnök: Tóth Judit
Cím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 268.
Telefon: +36 30 376 9616
Email: keletrc(kukac)gmail.com
Adószám: 18871562-1-09

S-4 Magyar Postagalambsport Egyesület Hajdúszoboszló

Tevékenység: a. tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása b. a tenyésztés, tartás, és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése c. hagyományok ápolása és fejlesztése d. versenykerületi területi országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása e. a tagok képviselete hatóságok, intézmények és külső személyekkel szemben
Elnök: Bartha Sándor
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Nap u. 31.
Telefon: +36 30 689 0228
Email: mpgsehszob(kukac)(kukac)gmail.com
Adószám: 19125204-1-09