ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
A beruházásról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata /4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1./, 2017. évben nyújtotta be pályázatát a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához erő és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírás keretében a „Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása” címmel. A projekt azonosító száma: 1826676806.

A projekt illeszkedik a felhívás céljaihoz, mely a vidéki térségekben élők élteminőségének javítására, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztésére, a földrajzi mobilitás elősegítésére, mindezek által a térség gazdaságának fejlesztésére irányul.

A projekt 2019. decemberében támogatásban részesült, azonban a döntésig eltelt időszakban a fejlesztéssel érintett szakaszok egy része felújításra került, így 2020. évben a szakaszok egy részére vonatkozóan módosítási igényt kellett jelezni a Támogató felé. A módosítási kérelem és az új támogatói okirat 2021. márciusában elfogadásra került, így a projekt megvalósítása megkezdődhetett az Önkormányzat részéről, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

A projekt keretében elnyert támogatás összege 99.999.967,- Ft, 111.111.091,- Ft elszámolható költség mellett. A közbeszerzési eljárás nyomán a részajánlatokra két kivitelező adott be nyertes árajánlatot: I. részajánlat tekintetében a Cívis-Út Kft. (Hajdúsámson-Martinka) és a II. részajánlat tekintetében az Octopus –M Kft. (Hajdúböszörmény). A Kivitelezők által adott árajánlatokkal együtt a projekt összes bekerülési költsége 152.109.349,- Ft, melyből 52.109.382,- Ft önkormányzati saját forrásból származik. A projektben tervezett beruházás teljesítési dátuma 2022. augusztus 10., előteljesítés mellett, a projekt fizikai befejezési határideje 2022. szeptember 16.

A fejlesztéssel érintett szakaszok műszaki jellemzői a következők:

Műszaki tartalom módosítással együtt a projekt keretében összesen 770 m szilárd burkolat felújítása és 6800,7 m stabilizálás történik.
Mindösszesen 12 db útszakasz kerül felújításra, 3-5 m szélességben, 0,5 vagy 1 m-es kétoldali útpadkával.

A fejlesztéssel érintett szakaszok a következők:
I. Részajánlat:
-    028 hrsz-ú út (Ádám dűlő) 0+130 – 0+770 km szelvények között valósul meg, meglévő szilárd burkolatú út felújításával.
-    020/2 hrsz-ú út (Ádám utca folytatása) 0+015 - 0+145 km szelvények között valósul meg, meglévő szilárd burkolatú út felújításával.

II. Részajánlat:
-    0123 hrsz.-ú út a 0+011,80-0+873 km. szelvények között valósul meg, földút stabilizációval,
-    Fácán dűlő (10087/1 hrsz-en) a 0+000 - 0+750 km. szelvények között valósul meg, földút stabilizációval, valamint 10087/2 hrsz-en – 0+000 – 0+295 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
-    038 hrsz-ú út a 0+000 – 1+121 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval,
-    Szőlő dűlő, 10574 hrsz, 10573 hrsz, 10951 hrsz, 0+000 – 0+458 m között valósul meg, földút stabilizációval;
-    0114/144 hrsz-ú út, 0+000 – 0+594 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
-    9035 hrsz-ú út, 0+000 – 0+220 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
-    0132 hrsz-ú út, 0+000 – 0+378 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
-     Nyereg dűlő, 0522 hrsz, 0+000 – 1+221 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
-    9319 hrsz-ú út, 0+000 – 0+322 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
-    Vízház dűlő, 0520 hrsz, 0+000 - 0+580 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
-    
Az útszakaszok nagy mértékben igénybe vannak véve a mezőgazdasági területek megközelítése miatt, azonban a stabilizálni kívánt földutak csapadékos időszakban járhatatlanok. Egy kis részét az önkormányzat már korábban stabilizálta, illetve lakosság általi javítás is történt egy-egy szakaszon, mégis nagymértékű és rendszeres a tönkremenetel. A karbantartás mellett is gondot okoz a mezőgazdasági járművek és lakosok közlekedése a földutakon, dűlőutakon. A fejlesztéssel érintett szakaszok közül van stabilizációs felülettel nem rendelkező földút is, ahol még ezidáig nem sikerült gondoskodni minden időben megfelelő járhatóságról pénzügyi fedezet hiányában.
A felújítás során 3 vagy 5 m-es útszakaszok kerülnek megépítésre 0,5-0,5 m vagy 1 m széles útpadkával. Az útszakaszok összesen gazdasági célú ingatlanokat (őstermelőt, vállalkozást) érintenek. Sávok száma egy.
A földutak felújítása az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásában foglaltak szerint került megtervezésre. A földutak felújítása alapjául a meglévő tömörített altalaj, 20 cm M56 Mechanikai stabilizáció és 5 cm M22 Mechanikai stabilizáció szolgál.

A szilárd burkolatú út esetében meglévő burkolat, 4 cm AC-16 alap kötőréteg és 4 cm AC-11 kopóréteg kerül kialakításra. Az utakra hulló csapadékvíz több helyen meglévő útárokba kerül, vagy a földúton elszikkad, vízi létesítményhez csatlakozó árok nincs. Vízállásos rész a stabilizáció terepből történő kiemelése miatt nem alakulhat ki.
Vízjogi engedély köteles tevékenység nem tervezett a felújítás során. A tervezett fejlesztések nem építési engedély köteles tevékenységek, melyet a hatóság nyilatkozata és tervezői nyilatkozat is alátámaszt. A fejlesztés közműveket, műtárgyat, növénytelepítést nem érint. kerékpárforgalmi létesítmény kialakítás, átépítése nem érinti az új szakaszokat.

A vállalkozók a külterületi utak felújítását a kivitelezési szerződés szerint maximálisan teljesítették és 2022. augusztus 26. napján a projekt fizikai befejezése megtörtént., a záró elszámolás folyamatban van.

A projekt forrását az Európai Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési Alap, valamint Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki térségekbe beruházó Európa.”