ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
A projekt bemutatása

TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020 projektazonosító számú, Összetartó lakosságért – Hajdúszoboszlón című projekt bemutatása 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának pályázata a KSH által nyújtott 2011-es népszámlálási adatokra, valamint az akcióterület lakosságának igényfelmérésére épül. A stratégiai dokumentumok közül az Integrált Településfejlesztési Stratégia, és az annak részét képező Anti-szegregációs Program jelenleg készül. A Helyi Esélyegyenlőségi Programban megállapított problématerületekre a tervezett tevékenységekben igyekszünk megoldást adni. A rendelkezésre álló adatok alapján jelölte ki Hajdúszoboszló Város képviselőtestülete a két érintett TOP konstrukció akcióterületét és az 1. sz. szegregárumot.

Jelen pályázat célja, a leromlott városrészeinek és lakosságának a város fejlődő szövetébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása a város most készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiájában is azonosításra kerül. A város legtöbb problémával sújtott része az 1. sz. szegregátum, mely a város hagyományos építésű, vegyes lakossági összetételű, leszakadással veszélyeztetett része. 

A szociális munkások maximum 30 fő célcsoport tagot látnak el, a projektben 1 fő a szociális munkást vonunk be, a két kapcsolódó projekt előírásainak megfelelő időtartamban.

Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglal el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok és a kiskertprogram. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás; egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés; bűnmegelőzés, közbiztonság javítását elősegítő programok) melyek között lesznek folyamatosan zajló, rendszeres, időszakos, eseti programok és nagyobb lélegzetű események is. A programjainkhoz anyag-, és kisértékű eszközbeszerzést is tervezünk, melyek a program megvalósításához szükségesek.

A megvalósítani kívánt projekt tevékenységeit úgy állítottuk össze, hogy azok válaszoljanak a lakosság és az intézményi hálózat által megfogalmazott igényekre, építsenek az akcióterületen megtalálható szolgáltatások, intézmények és lakosok meglévő erőforrásaira, szem előtt tartva a fenntarthatóságot, mivel szándékunkban áll a tevékenységek egy részét, pl. szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, közösségi akciók, a projekt befejezése után is folytatni. 

Emellett olyan szándékunkat is tükrözi, hogy a meglévő erőforrások mentén alakítsuk is az itt élő szemléletét, és megmutassunk, hogy új, vagy nem eléggé preferált tevékenységek által is jobb helyzetbe kerülhetnek.

Központi programelemeink:
A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:
   - Sport és Egészségnap
B. Folyamatos szociális munka megteremtése
   - Szociális munkás alkalmazása
   - Csoport szupervízió
C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére
   - Kertművelési programsorozat
   - Pályaorientációs tanácsadás
E. Törekvés az egészség fejlesztésére
   - Egészségügyi program 
F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
   - Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó programokat is biztosítjuk, így a nyilvánosságot, közösségfejlesztő programokat, mentorálást és szükség esetén mediátort is biztosítunk. Lakossági fórumot már az igényfelmérés során is szerveztünk, melynek tapasztalatait beépítjük jelen dokumentumba. A megvalósítás folyamata során, az infrastrukturális fejlesztések megkezdése előtt szintén tervezünk lakossági fórumot.

Minden rendezvényünk, programunk, megrendezett alkalmunk a környezet-, és esélytudatosságot tükrözi, és azokon maximum a célcsoport arányának 25%-ig vonunk be más személyeket. Fő helyszínünk maga az akcióterület, ha ettől eltérő helyszínen valósul meg egy program, a célcsoport odajutása biztosított helyi közlekedéssel.
Konzorciumi partnereink kiválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy legalább egy olyan konzorciumi partnerünk van, amely rendelkezik legalább 3 éves, az oktatás, vagy az egészségügy vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal, és ezt az alapdokumentuma igazolja. Emellett a konzorciumi partnereink alaptevékenységük során is kiemelt szerepet játszanak és tapasztalattal rendelkeznek az akcióterületen, és kiemelten a szegregátumban élők mindennapjaiban. 

Konzorciumi partner: Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ

Támogató csoportunk a konzorciumi partnereinken kívül azokat az intézményeket, civileket, szervezeteket kívánja tagjai közé hívni, akik a projekt megvalósítása során feladatot kapnak, és részvételükkel segítik a projekt céljainak sikeres megvalósítását.

A támogatás összege: 35.139.583 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt zárás időpontja: 2023.08.31.