ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2007. évben kitüntetettek

Hajdúszoboszló Város Díszpolgára cím
DR. JUHÁSZ IMRE úrnak

A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem, majd földrajz szakán végzett hajdúdorogi diák a szoboszlói gimnáziumban helyezkedett el. Bölcsészdoktori címét Gönczy Pálról, Hajdúszoboszló neves szülöttéről írott munkájával vívta ki. 
 
A történelem és a helytörténet iránti érdeklődése és aktivitása már a kezdetektől fogva túlmutatott az iskola falain. 1957-ben diákjaival néprajzi gyűjtőtevékenységbe kezdett. Iránymutatásával 1964-ben nyitották meg  a helyi múzeumot. Dr. Juhász Imre hite, szervezőkészsége, töretlen munkabírása vitte mind előrébb a folyamatos műtárgygyarapítás ügyét. Középiskolai tanárként sok diákját is sikeresen orientálta a helytörténeti értékek felkutatására. Érdemei közé tartozik a teljes gyűjteményi és raktári rend kialakítása.

A kezdeti, mindössze negyven négyzetméternyi alapterületű kiállítás napjainkban négy önálló épületben található a patinás Bocskai utcán. Rendkívül gazdag, főképpen helytörténeti vonatkozású gyűjteménnyé és igen változatos tematikájú kiállítóhellyé vált, mely az iskolák helytörténeti és népismeret oktatásához is kitűnő anyag. 

Múzeumalapítónk meghatározó szerepet töltött be Hajdúszoboszló és térsége oktatási és kulturális életében. Helytörténeti kiállítások megrendezése, évfordulós megemlékezések, programszervezések egész sora áll mögötte. Nevéhez fűződik a Gönczy Pál Általános Iskola iskolatörténeti kiállítása.

Örökösen szem előtt tartotta, hogy  minél többen ismerjék meg a múzeum, Hajdúszoboszló értékeit. Ennek érdekében könyveket, brosúrákat, képeslap sorozatokat is szerkesztett, a Hajdúszoboszló újságban, a Szókimondóban és más periodikákban számtalanszor publikált. A múzeumi gyűjtemény története, gyarapodása nyomon követhető írásai alapján.
Tevékenysége a fürdőváros életében idegenforgalmi jelentőséggel is bír. Dr. Juhász Imre tanári pályáját követően még évekig, 2005-ig aktívan állt a Bocskai István Múzeum élén.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata dr. Juhász Imrének a helyi múzeum megalapításában, gyarapításában, a helytörténet  kutatásában, és a város kulturális életében végzett több évtizedes munkásságát kívánja elismerni a Hajdúszoboszló Város Díszpolgára címmel.


Hajdúszoboszló Város Díszpolgára cím
ID. ERDEI GYULA úrnak

Több évtizedes, tevékeny szakmai és közéleti pályafutásának színtere szülővárosa. A sors vihette volna máshová, ő azonban konokul, hűségesen kitartott itt.
Tanító, történelem és rajztanár. Dolgozik a fiúiskolában, majd Nagyhegyesen, később az egyes, majd a négyes iskolában, ahonnan 1974-ben kerül át az ötösbe, ahol azután igazgatóhelyettesként is tevékenykedik nyugdíjazásáig. 

A honismereti munka a többi hajdúvároshoz hasonlóan a hetvenes évek derekától kezdhet bimbózni, helytörténeti bizottság alakul. Erdei Gyula iskolájában megalapítja a Harsányi Bálint honismereti szakkört. Hitvallása szerint minden helytörténeti jelentőségű, ahhoz kapcsolódó dolgot rögzíteni kell, hogy az fennmaradjon, s a köztudatba átmehessen.
Nevéhez fűződik önálló vagy társszerkesztőként, illetve íróként számos helytörténeti kiadvány, oktatóanyag és könyv. Közülük az egyik úttörő kezdeményezés 1976-tól a Szülőföldünk, Hajdúszoboszló.
Szülőföldünk című nagysikerű sorozatát a Hajdúszoboszló lapban a nyolcvanas években publikálja. A város újságjában és a Szókimondó c. kulturális folyóiratban is megannyi írása látott napvilágot.
Gyermekkorától fogva erősen kötődött a gyógyfürdőhöz, történetének legelmélyültebb kutatója. Jelentős munkái még: a Szejdi dúlás története, a temetőink története, a városi és pedagógus kórus élete. 

1989-ben alapító tagja, több évig elnöke, majd tiszteletbeli elnöke a lokálpatrióta, hagyományőrző Hajdúszoboszlói Körnek, több helyi civil közösség bölcsőjének.  Jelentős szerepet vállalt a II. világháború áldozatainak emlékműve, majd az 1660-as  Szejdi-dúlás emlékhelye felállításáért is.
Erdei Gyula azt vallja, a kutatás adja a nagyobb örömöt, de kötelességének érzi az ismereteket megosztani a többi emberrel. Egészsége sajnos már nem a régi, de a múlt dokumentumaiban ma is búvárkodik, írásaival ma is tanít.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Erdei Gyulának a helytörténetben, az oktatásban, valamint a közéletben végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságát, társadalmi tevékenységét kívánja elismerni a Hajdúszoboszló Város Díszpolgára cím adományozásával.


 

**********


"Hajdúszoboszló Városért" díj: Janovitz Emil
"Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért" díj: Dr. Pósán Ferenc
"Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért" díj: Túri László
"Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért" díj: Dr. Szűcs László
"Kovács Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért" díj: Hódos András"Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért" díj: Kiss József Zoltán