ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation Links
További hírek innen: Önkormányzat
Belvíz elleni védekezés Hajdúszoboszló Városban

A csapadékvizek kezelése közös ügye a városvezetésnek és az érintett lakosságnak


A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás egyre fokozódó hatása és következménye a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, amely próbára teszi a lakóingatlanok területén keletkező csapadékvizek kezelését, esetleges tárolását. A lehulló esővíz kezelése ugyanúgy feladatokat ró a lakóingatlanok tulajdonosaira, mint a közterületek kezelőire, a helyi önkormányzatra is. Fontos, hogy minden érintett tisztában legyen azzal, hogy az időben és területileg is változékony előfordulással érkező csapadékvizek kezelése közös ügye a városvezetésnek és az érintett lakosságnak, hiszen közösségi szemlélettel, közösen tudunk az „égi áldás” lehetőleg minél kisebb kárral, annál több előnnyel történő hasznosítása érdekében tenni. 
 
 MIT TEHET AZ ÖNKORMÁNYZAT?

   A projekt célja, a település belterületi csapadékvíz elvezetés rendszerének kialakítása és fejlesztése volt, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, továbbá a felszíni vizeink minőségének javítása. A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. A belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A „Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021” című TOP-2.1.3-16-hb1-2021-00028 azonosítószámú projekt keretein belül, „Vízrajzi ismeretek a települések vonatkozásában” körbejárt témakörök és új ismeretek felhasználásával a lakosság tudatosabb és környezetbarátabb mindennapjaihoz járul hozzá. 
   
MIT TEHET A LAKOSSÁG? 

    Mindannyiunk érdeke, hogy a lakóingatlanokon keletkező csapadék ott hasznosuljon, ahol keletkezik, és ne a közterületre folyjon ki, terhelve ezzel a városi elvezető rendszert. A csapadékvíz értékes megújuló természeti erőforrás, hasznosulásának elősegítése (talajba szivárogtatás), illetve hasznosítása érdekében javasolt az ingatlanokon belül a csapadékvíz helyben tartását segítő technológiák alkalmazása. Ezek többségében egyszerűen, kis költséggel megvalósíthatók.