ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Bizottságok > Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök:

Harsányi István , tel: +36 52 365-760, +36 52 557-232, +36 30 388-5729 , email: harsanyi2002(kukac)gmail.com

Tagok:

Dr. Sóvágó László , tel: +36 30 963 8720
Mester József , tel: +36 30 355 3223 , e-mail: info(kukac)mesterreklam.hu

Külső tagok:

Nagy Attila , tel: +36 70 378 1388 , e-mail:nagyattila.0911(kukac)gmail.com
Tóth Márta , tel: +36 70 453 7070 , e-mail:tmaarti(kukac)gmail.com

Feladatai:

 1. Összehangolja az éves költségvetés előkészítését.
 2. Véleményezi és ellenőrzi:
  a)   az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a pénzmaradvány felosztásának tervezetét;
  b)   a jövőre vonatkozó tervek költségvetési előirányzatait;
  c)   az intézmények részére biztosított keretszámok elosztását és felhasználását;
  d)   az önkormányzat pénzalapjához a bevételi források körével, a részesedés mértékével kapcsolatos előterjesztéseket;
  e)   az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységeket;
  f)    a költségvetést érintő beszámolókat;
  g)   önkormányzati intézmény alapítását, megszüntetését.
 3. Rendszeresen ellenőrzi a költségvetési előirányzatok városi teljesítését.
 4. Javaslatot tesz hitel felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
 5. Előkészíti az önkormányzat gazdasági programját, figyelemmel kíséri és ellenőrzi teljesítését.
 6. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvántartását, a vagyonnal való gazdálkodást.
 7. Javaslatot tesz a vagyon kezelésének módjára, a vagyon hasznosításának, a tulajdonosi jogok gyakorlásának formájára és eszközeire.
 8. Javaslatot tesz a közszolgálati érdekeltségi, juttatási szabályok kialakítására, ellenőrzi érvényesülésüket.
 9. Véleményt nyilvánít vállalkozás indításáról, illetőleg az abban való önkormányzati részvételről, a megállapodás (társasági szerződés, alapító okirat) tervezetéről.
 10. Közreműködik a befektetési és vállalkozási tevékenység összefogásában, koordinálásában.
 11. Közreműködik a vállalkozásbarát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt elősegítő és szükséges intézkedések megtételére.
 12. Vizsgálja a vállalkozások foglalkoztatási gondok enyhítését elősegítő módozatait, javaslatot tesz ezek létrehozására.
 13. Javaslatot tesz önkormányzati érdekű vállalkozások támogatására.
 14. Javaslatot tesz tenderek kiírására, illetve véleményt nyilvánít ezekről.
 15. Véleményezi az önkormányzati vagyont érintően más gazdálkodó szervezetek, vállalkozók által benyújtott kérelmeket, ajánlatokat.
 16. Önkormányzati tulajdon hasznosítása esetén javaslatot tesz az ár (díj) megállapítására, a képviselő-testület megbízása esetén meghatározza az árat (díjat).
 17. Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, bérletét, vállalkozásba való bevitelét, koncesszióba adását, illetve más célú hasznosítását.
 18. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek pótelőirányzat biztosítása iránti kérelemről a vis maior keretből.
 19. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzati felújítási alap felhasználásáról.
 20. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a külterületi utak, hidak, átjárók felújításának költségeiről.
 21. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a Civil Alap felhasználásáról.
 22. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a társasházak felújításával kapcsolatos önerő alap felhasználásáról.
 23. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a területfoglalási díj mértékéről.

A képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei:

 1. Ellátja az önkormányzat intézményei pénzügyi ellenőrző munkájának ellenőrzését (belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása, stratégiai ellenőrzési terv, valamint éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása, módosítása, ellenőrzési jelentések, valamint az éves ellenőrzési beszámoló megtárgyalása, a képviselő-testület elé kerülő szabályozás, illetve több évet átfogó jelentés előzetes tárgyalása. (Mötv. 119. § (4) bek.)
 2. A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézkedést kezdeményez. (1991. évi XX. tv. 67. §)
 3. Kezdeményezheti az átadásra javasolt ingatlanok jegyzékének módosítását egyházi ingatlanok vonatkozásában, az ingatlan átadásának tervezett évét megelőző év március 31-ig, ha a birtokbaadás már megtörtént. (1991. évi XXXII. tv. 8. § (4) bek.)
 4. Felülvizsgálja a költségvetési szerv fel nem használt kiadási előirányzatát.