ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Bizottságok > Városfejlesztési és Műszaki Bizottság
Városfejlesztési és Műszaki Bizottság

Elnök:

Harsányi István , tel: +36 52 365-760, +36 52 557-232, +36 30 388-5729 , email: harsanyi2002(kukac)gmail.com

Tagok:

Kanizsay György Béla , tel: +36 30 236-5395 , e-mail: gyorgykanizsay18(kukac)gmail.com
Mester József , tel: +36 30 355 3223 , e-mail: info(kukac)mesterreklam.hu

Külső tagok:

Jászay Pál , tel: +36 30 193 8663 , e-mail:jaszaypali(kukac)gmail.com
Veres József , tel: +36 70 399 5357 , e-mail:vjoc18(kukac)gmail.com

Feladatai:

 1. Elősegíti a városfejlesztés, rendezés - tervnek megfelelő - fő irányai érvényesülését, előkészíti, véleményezi a rendezési programot, terveket.
 2. Véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben, valamint a beruházások területrendezési és építészeti kérdéseiben.
 3. Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú telkek elidegenítésével kapcsolatos rendezési tervi és környezetvédelmi kérdésekben.
 4. Véleményezi az önkormányzati terület-felhasználásokat, beruházásokat.
 5. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzati felújítási alappal kapcsolatban a felújítások szakmai hátteréről.
 6. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a területfoglalással kapcsolatban annak szakmai hátteréről.
 7. Segíti az önkormányzati építőipari tevékenység (szociális célú lakásépítés és felújítás, önkormányzati költségvetési intézmények építése, felújítása, karbantartása, építési vállalkozás) elvégzését.
 8. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a következő kommunális szolgáltatások nyújtását:
  a)    köztisztasági (szemétszállítás, szeméttelep fenntartása, hulladék ártalmatlanítása, lomtalanítás, közterület tisztántartása, hó eltakarítása, csúszásmentesítés);
  b)    közterület-fenntartás (út-, híd-, járdakarbantartás és építés, parkfenntartás és építés, közterületi tárgyak karbantartása, közvilágítás, közhasznú munkavégzés szervezése);
  c)    temetőfenntartás, temetkezési szolgáltatások;
  d)    ingatlankezelés (szociális lakások kezelése, fenntartása, nem lakás célú ingatlanok kezelése, fenntartása, egyéb közcélú ingatlanok kezelése);
  e)    vízgazdálkodás (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep fenntartása, folyékony hulladékok gyűjtése, vízkárelhárítás, belvízmentesítés);
  f)    távhőszolgáltatás;
  g)    fürdőszolgáltatás (gyógy-, és strandfürdő, uszoda, szabad strand);
  h)    tüzeléstechnikai szolgáltatás (kéményseprés);
  i.    helyi tömegközlekedés.
 9. Segíti az épített (mesterséges környezettel) kapcsolatos alábbi önkormányzati tevékenységek végzését:
  a)    műemlékvédelem (műemlék, műemlék-jellegű, településképi jelentőségű épületek, építmények és köztéri tárgyak védelme, fenntartása);
  b)    településrendezés (településfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések, koncessziók szervezése és felügyelete, településkép kialakítása, védelme, középületek tervezése);
  c)    környezetvédelem (zaj, rezgés, levegő- és víztisztaság védelme, veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, egyéb környezeti károk figyelése és elhárítása);
  d)    közterületi rend kialakítása, fenntartása (közlekedési rend, parkolás, közterület használata);

A képviselő-testület  Városfejlesztési és Műszaki Bizottságra átruházott hatáskörei:

 1. Kialakítja a közutak forgalmi rendjét, amelyet legalább öt évenként felülvizsgál. (1988. évi I. tv. 34. § (2) bek.)
 2. Dönt az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban levő földnek a települési önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvételéről. (1991. évi XX. tv. 39. § (1) bek. a) pont)
 3. Véleményezi a települési, megyei, fővárosi térképészeti határkiigazítást. (1991. évi XX. tv. 39. § (2) bek.)
 4. Közérdekből határozatban erdőtelepítést, fásítást rendelhet el az erdészeti hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával. (2009. évi XXXVII. tv. 44-50. §-ai)