ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
A projekt bemutatásaTOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028 azonosítójú,
„Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021.” projekt bemutatása

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése érdekében az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosító számú uniós pályázat megvalósítása során 2013-2015. években, illetve azt megelőzően (2010-2012. évek) is saját forrásból jelentős mértékű fejlesztést hajtott végre, azonban továbbra is vannak olyan utcák, melyek csapadékvíz elvezetése vagy felújításra, vagy a vízelvezető rendszer hiánya miatt kivitelezésre szorul. 

Jelen támogatási kérelemben a Nyugati sor, a Bárány utca, és a Szík utca csapadékvíz elvezetésének fejlesztését, valamint a Sósvíztározó kotrási munkálatainak megvalósítását tűzte ki célul az önkormányzat. 

Elnyert támogatás összege: 199.999.980 Ft

A fejlesztés indokoltsága:

1. A Nyugati soron a mederburkolás csak abban az esetben építhető meg, ha ezzel párhuzamosan kiépül 631 m szennyvíz vezeték is a páratlan oldalban, a Dózsa György és a Bordángát utca közötti szakaszon, ugyanis a páros oldalban meglévő szennyvízvezeték páratlan oldali bekötései tovább már nem süllyeszthetők, azok szintbeni magassága a meder folyásszintje fölé esne. Ez a feladat többletként jelentkezik, a pályázat keretein belül ennek költsége nem elszámolható, szennyvíz – elvezető rendszer fejlesztése nem támogatható tevékenység.

Az eredetileg tervezett 1280 m hosszan tervezett mederelem burkolását, nem tudjuk megvalósítani, mindössze csak 384 fm-en (Nyugati utcai CS-1-0 0+053-0+437).

A csökkentés indoka nem más, mint hogy az önkormányzat költségvetéséből nem tudja finanszírozni a kiépítendő 631 m szennyvíz vezetéket (2021. februári tervező költségbecslés alapján az új szennyvíz gerinc építése bruttó 88.342.365 Ft). 

A Nyugati utca 3 szakaszban került meghatározásra a tervező által: 

    Nyugati utcai CS-1-0 0+053-0+437: bruttó 40 404 431 Ft
    
Nyugati utcai CS-1-0 0+437-0+696: bruttó 39 462 300 Ft
    Nyugati utcai CS-1-0 0+696-1+333: bruttó 70 530 781 Ft
    A Nyugati utca CS-1-0 0+437-0+696 és a Nyugati utca CS-1-0 0+696-1+333 szelvényeket nem kívánjuk megvalósítani a projekt keretében a fent említett indok miatt. 

2. Bárány utca esetében a csapadékvíz biztonságos levezetése érdekében a befogadó Hajdú utcai zárt vezeték felújítása is szükségessé válik annak állapota miatt 70 m hosszban, mely szakasz szintén többletként jelentkezik a pályázaton felül, azonban kiépítése szükséges a Bárány utcai szakaszon összegyűlő víz levezetéséhez.

A pályázat keretében 37 fm hosszan kívánjuk a zárt vezetés felújítását megvalósítani (Hajdú utcai BK-4-0 0+313-0+350 szakasz). A 70 fm hosszból azért valósítjuk meg mindössze a fent említett hosszat, mert a fennmaradó 33 fm nem önkormányzati tulajdonú terület. 200/2022. (IX.01) Képviselő-testületi határozat alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalta a Hajdú utca állami területre eső részének megvalósítását. 

3. Szik utcán csak az utca bal, páros oldalán a Sarló és ÉK utca között kerül felújításra fenékstabilizációval a meglévő nyílt árok, illetve az Ék és Hajdú utcák közötti szakaszon új burkolt árok építésével szükséges megoldani a vízelvezetést, támfalas áteresz építéssel. A fejlesztés 355 m hosszon valósulhat meg. 

4. A Sósvíztározó az utóbbi évtizedekben jelentősen feliszapolódott, ezért a 2179 m hosszú vezérárok kotrási munkálatainak elvégzése volt szükséges.

A műszak tartalom módosítás eredményeként a felújítással érintett csapadékvíz elvezetés fejlesztéssel érintett szakaszok hossza: 

    Nyugati sor felújítása a befogadó és a Mező utca között 384 fm,
    Bárány utca felújítása    887 fm,
    Hajdú utcai zárt vezeték felújítása    37 fm,
    Szik utca felújítása    355 fm,
    Sósvíztározó kotrása    2.179 fm.
    Összesen:    3.842 fm

A projekt megvalósítása során tervezett tevékenységek hozzájárulnak a település belterületre hulló csapadékvizek elvezetésével a belterületi vízkár eseményeinek csökkentéséhez, környezetbiztonságának növeléséhez, fürdő város lévén a használt termálvíz elvezetéséhez, biztonságosabb tárolásához, és a környezeti káresemények megelőzéséhez. 

A projekt fizikai befejezési határideje 2023. október 31. napja.