ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Tájékoztatás az átjelentkezésről
Tájékoztatás az átjelentkezésről


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 337/A. § (3) bekezdése szerint, ha az átjelentkező választópolgár a 250. § és a 307/A. § szerinti átjelentkezés feltételeinek is megfelel, akkor
a) ha a tartózkodási helye szerinti településre jelentkezik át, mindhárom választáson a 307/B. § (1) bekezdése szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni,
b) ha a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre jelentkezik át, az Európai Parlament tagjainak választására a 250. § (4) bekezdése szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azonban a lakóhelye vagy a 102. § (3) bekezdése szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel.

Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III.12.) számú IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11-én és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart.

Kérjük, hogy a személyesen megjelent kérelmezők átjelentkezési kérelmeik benyújtása előtt fordítsanak kiemelt figyelmet a fentiekre. 

Ha a választópolgárok az Európai Parlament tagjainak választása során a tartózkodási helyük szerinti településtől eltérő településre kérték az átjelentkezésüket, akkor az átjelentkezés eredményeként nem ugyanazon szavazókörben gyakorolhatják választójogukat a különböző választástípusokat érintően. Ugyancsak eltérő szavazókörben szavazhatnak azok a választópolgárok, akik kérelmükben minden választástípus esetében kérték az átjelentkezést, de annak feltételei a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása esetében nem állnak fent. Ezen információk birtokában a választópolgárok el tudják dönteni, hogy továbbra is fenntartják-e átjelentkezési szándékukat.

A Ve. 115. § (1) bekezdése és az IM rendelet 12. §-a alapján azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda a választópolgár lakcímére 2024. április 19-ig megküldött értesítő útján tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Ugyanakkor az átjelentkezési kérelmet már 2024. április 4. napjától be lehet nyújtani. Mindezekből kifolyólag előfordulhat, hogy az átjelentkezési kérelemről szóló döntést előbb kapja meg a választópolgár, mint az értesítőt és azokban - az átjelentkezési kérelemre született helyt adó döntésre tekintettel - eltérő adatok szerepelnek. Ilyen esetben a választások során az átjelentkezési kérelemre hozott döntésben lévő információkat kell irányadónak tekinteni. 

További információk az átjelentkezésről: https://www.valasztas.hu/atjelentkezesi-kerelem-benyujtasa