ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2010. évi ülések

2010. december 16.

 

MEGHÍVÓ

nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója

Letöltés

 1. Előterjesztés mentőalapítvány létrehozásáról
 2. Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról és rendelet megalkotásáról
 3. Javaslat a 2011. évi közszolgáltatási díjak megállapítására
  a.) települési folyékony hulladék közszolgáltatás ellátására és a 2011. évi díj megállapítására,
  b.) a közterület-használat, közterület hasznosítás 2011. évi díjtételeinek meghatározására
  c.) víz- és csatornaszolgáltatás 2011. évi díjának megállapítására,
  d.) a távhő- és melegvíz szolgáltatás 2011. évi  díjának megállapítására
  e.) nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 2011. évi díjának meghatározásáról
  f.) az állati-hulladék 2011. évi kezelési, ártalmatlanítási díjának megállapítására,
  g.) a hulladékkezelés 2011. évi díjának megállapítására
 4. Beszámoló a köztemető fenntartásáról
 5. Előterjesztés a 2011. évi temetői fenntartási díjak megállapítására
 6. Előterjesztés önkormányzati bérlakások lakbérének 2011. évtől történő megállapításához
 7. Előterjesztés az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló rendelet megalkotására
 8. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetési koncepciójáról

  16 órától általános közmeghallgatás
 9. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
 10. Előterjesztés a Zichy  Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetőjének megbízásáról
 12. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény pótigényére
 13. Előterjesztés a Pálfi István TISZK Társulási Megállapodás módosítására
 14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására a 7779 hrsz-ú közút közművesítéséhez
 15. Előterjesztés a Szabó László zug ivóvízhálózat bővítésének tulajdonosi hozzájárulásához
 16. Előterjesztés a 0220/21 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására
 17. Előterjesztés a Fazekas Mihály dűlő közvilágítás bővítéséről
 18. Előterjesztés pénzügyi keret átcsoportosítására
 19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Fenntartható Fejlődési Tervének elfogadására
 20. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói turisztikai Nonprofit Kft (TDM) takarékosabb elhelyezésére
 21. Előterjesztés a képviselő-testület 2011. évi munkatervének meghatározására
 22. Válasz interpellációkra

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

Közmeghallagtásról készült jegyzőkönyv

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

 1. 219/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat mentőalapítvány létrehozásáról
 2. 19/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
 3. 20/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet a települési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló 33/2007. (XII.13.) Ör.sz. rendelet módosítására
 4. 21/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás  helyi szabályairól szóló  5/2009. (II.26.) számú rendelet  módosításáról
 5. 22/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet a településen fizetendő víz-, és csatornaszolgáltatási díjakról szóló 6/2005. (II.24.) sz. rendeletének módosításáról
 6. 23/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet a távhőszolgáltatásról és díjairól szóló 15/1999.(IX.30.) Ör. számú rendelet 1.sz. mellékletéről
 7. 220/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat távhő díjak meghatározására nem lakossági célú felhasználás esetén
 8. 221/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat  nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 2011. évi díjának meghatározásáról
 9. 24/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 10. 25/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) Ör. sz. rendelet módosításáról
  222/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a köztemető fenntartásáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 11. 26/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 12. 27/2010(XII.16.) Ör. sz. rendelet az önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 32/2007. (XII. 13.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 13. 28/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól
 14. 223/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
 15. 224/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozata Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadásáról
 16. 225/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Zichy  Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadásáról
 17. 226/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetőjének  megbízásáról
 18. 227/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény pótigényére
 19. 228/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Pálfi István TISZK Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
 20. 229/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a 7779 hrsz-ú közút közművesítéséhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadására
 21. 230/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásáról a Szabó László zug ivóvízhálózat bővítéséhez
 22. 231/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a 0220/21 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására
 23. 232/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Fazekas Mihály dűlő közvilágítás bővítéséről
 24. 233/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat pénzügyi keret átcsoportosítására.
 25. 234/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Fenntartható Fejlődési Tervének elfogadásáról
 26. 235/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói
 27. 236/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2011. évi munkatervének meghatározására
 28. 237/2010. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Szilfákalja gyalogátkelőhelyek megvilágításával kapcsolatos interpellációra

  Zárt ülés határozatai:
  238/2011. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat

Letöltés


2010. november 18.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

Előterjesztés a Turisztikai Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Letöltés
 1. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum ÉAOP-4.1.2./B-2008-005 számú pályázatához kapcsolódóan kiegészítő építési munkákra
 2. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum EAOP-4.1.2/B-2008-005. számú pályázatához kapcsolódóan
 3. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum mögötti parkolók és kiszolgáló út közvilágításának bővítéséről
 4. Előterjesztés a Kossuth Társasház felújítási támogatási kérelméről
 5. Előterjesztés a Fekete Borbála Alapítvány kérelméről
 6. Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési tervről
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatására
 8. Előterjesztés a helyi adórendelet megalkotására
 9. Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására
 10. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetésének harmadik negyedéves végrehajtásáról
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló országos és helyi közúthálózat cseréjéről
 12. Előterjesztés teljeskörű testületi elektronikus anyagküldés feltételeinek biztosítására
 13. Előterjesztés a Mikszáth Kálmán utca 4. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére              
 14. Előterjesztés Bródy Sándor utca végén lévő magánutak önkormányzati
  tulajdonba vételére
 15. Előterjesztés Mathiász utca végén lévő magánút önkormányzati tulajdonba vételére
 16. Előterjesztés Váradi László kérelméről
 17. Előterjesztés a Hét tenger Bt. Kérelméről
 18. Előterjesztés a 099/2 hrsz-ú szántó bérbeadására
 19. Előterjesztés az ATUS (Érted Vagyunk) hajdúszoboszlói szervezete kérelméről
 20. Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására
 21. Előterjesztés önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságairól
 22. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 23. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 24. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

 1. 193/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum ÉAOP-4.1.2./B-2008-005 számú pályázatához kapcsolódóan kiegészítő építési munkákra
 2. 194/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum EAOP-4.1.2/B-2008-005. számú pályázat elkészítési díjának meghatározására
 3. 195/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum mögötti parkolók és kiszolgáló út közvilágításának bővítéséről
 4. 196/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Fekete Borbála Alapítvány művelődési házban történő székhely létesítésének kérelméhez való hozzájárulásról
 5. 197/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési
 6. 198/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatására17/2010. (XI.18.) Ör. sz. rendelet a helyi adókról szóló rendelet módosításáról
 7. 18/2010.(XI.18.) Ör. sz. rendelet Hajdúszoboszló Város 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására
 8. 199/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetésének harmadik negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
 9. 200/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló országos és helyi közúthálózat cseréjéről
 10. 201/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat teljeskörű testületi elektronikus anyagküldés feltételeinek biztosítására
 11. 202/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Mikszáth Kálmán utca 4. szám alatti ingatlan tulajdonjog  rendezésére
 12. 203/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat Bródy Sándor utca végén lévő magánutak önkormányzati tulajdonba vételére
 13. 204/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat Mathiász utca végén lévő magánút önkormányzati tulajdonba vételére
 14. 205/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról Váradi László tulajdonában lévő ingatlan áramellátásához
 15. 206/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat Hőforrás u. 3. szám alatti 5396 hrsz-ú ingatlan a Hét tenger Bt. részére történő bérbeadásáról
 16. 207/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a 099/2 hrsz-ú szántó bérbeadására
 17. 208/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat az ATUS (Érted Vagyunk) hajdúszoboszlói szervezete karácsonyi rendezvényének anyagi támogatásáról
 18. 209/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására
 19. 210/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Részvénytársaság  Felügyelő Bizottságának tagjairól
 20. 211/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottságának tagjairól
 21. 212/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának tagjairól
 22. 213/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Részvénytársaság, a Közüzemi Kft és a Városgazdálkodási Zrt. felügyelő bizottsága  elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról
 23. 214/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a Turisztikai Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására
 24. 215/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 25. 216/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 26. 217/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről szóló beszámoló tudomásul vételéről

  Zárt ülés határozatai: 218/2011. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat

Letöltés


2010. október 18.- alakuló ülés

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

nem áll rendelkezésre
 1. Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 2. Előterjesztés az önkormányzati bizottságok megválasztására
 3. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására, összeférhetetlenség megszüntetésére

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK 

Letöltés

 1. 16/2010. (X.18.) Ör. sz. rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV.19.) Ör. módosításáról
 2. 191/2010. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat a bizottságok megválasztásáról
 3. 192/2010. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat a polgármester illetményének megállapítására/összeférhetetlenség megszüntetésére