ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Rendeletek
Rendeletek

Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletkereső


Helyi építési szabályzat

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata


10/1992. (V. 21.) önkormányzati rendelet a közművek önerős építésének önkormányzati támogatásáról

10/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról

18/1997 (VI.19.) önkormányzati rendelet a fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának és fizetésének szabályairól

15/1999 (IX.30.) önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról és díjairól

13/2000 (IX.7.) önkormányzati rendelete a rendkívüli időjárás következtében a magánlakásokban keletkezett károk egyhítésére biztosított központi támogatás felhasználásáról.

14/2000. (X. 19.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és temetkezési rendjéről

17/2001 (XII.10.) önkormányzati rendelet a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról

16/2003 (IX.12.) önkormányzati rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról.

18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelet a helyi környezet és a természet védelméről

6/2005 (II.24.) önkormányzati rendelet a településen fizetendő víz- és csatornaszolgáltatási díjakról

17/2005 (VII.7.) önkormányzati rendelet a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről

12/2006 (IV.27.) önkormányzati rendelet a sportról

27/2006 (VII.6.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

9/2007 (III.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzati adatvagyon hasznosításának és működtetésének szabályairól

34/2007 (XII.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat jelképeiről és használatának rendjéről

19/2008. (IX.18.) számú rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

23/2008 (XI.20.) önkormányzati rendelet az egyedi határozattal elrendelt építési tilalmak megszüntetéséről

19/2010 (XII.16.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

3/2011 (I.20.) önkormányzati rendelet a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről

5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről

22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról

13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

8/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

17/2015 (VI.11.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

25/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról

36/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi rendszeréről

3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről

13/2016 (V.12.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

16/2016 (VII.7.) önkormányzati rendelet az építési tilalmak elrendeléséről

9/2017 (IV.20.) önkormányzati rendelet a bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről

10/2017 (IV.20.) önkormányzati rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól

11/2017 (IV.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól

13/2017 (VII.6.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól

16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról

14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város településképének védelméről

12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól

13/2019 (V.30.) önkormányzati rendelet a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

12/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet a közterületi járdafelújítás támogatásáról

29/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelet a közművelődésről

24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a helyi jelentőségű védett természeti értékekről

23/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól