ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
BÁNOMKERT projekt

Info vonal: 52/557-306

Előzmények:

A képviselő-testület 66/2005. (IV.28.) számú határozatával munkacsoportot hozott létre a program előkészítésére. Tagjává választotta - az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság kivételével - a 7 önkormányzati bizottság elnökét, a Bánomkert önkormányzati képviselőjét, a hivatal szakembereit, a Hungarospa Rt. vezérigazgatóját, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, a Szép Ernő Középiskolai Kollégium igazgatóját, valamint a kereskedelmi és iparkamara, a vendéglátók egyesülete, illetve a városszépítő egyesület delegáltját. Az így 20 tagú munkacsoport - amely elnökévé az idegenforgalmi bizottság elnökét, titkárává a jegyzőt választotta - rendszeresen ülésezett, amelyekre meghívást kapott polgármester úr és a további önkormányzati képviselők. A munkacsoport folyamatos együttes munkával előkészítette az anyagot.

A képviselő-testület 2005. július 7-i ülésén fogadta el a budapesti Aquaprofit Rt. koncepció kidolgozására vonatkozó ajánlatát, amely cég a Hungarospa Rt. fejlesztési stratégiáját is készíti. A munkacsoport, valamint a cég által - a városi érintettek megkérdezésével  - elkészült tervezetet 2006. március 27. - május 10. között - az INTERNET-en és a városi médiában publikálva - szakmai - lakossági vitára bocsátottuk, 2006. április 5-én szakmai célcsoportos, április 10-én általános lakossági fórumot is tartottunk. A vitán elhangzott vélemények közül a kritikák a koncepció céljának, idegenforgalmi jellegének félreértéséből eredtek, hiányoltak további városterületekre (pl. főtér, művelődési központ, mozicsarnok, múzeum), valamint a gyógy- és strandfürdő fejlesztési tervébe tartozó elképzelésekre vonatkozó információkat. A két anyag együtt adja a város önkormányzatának idegenforgalmi fejlesztési stratégiáját. Konkrét javaslatként hangzott el a multifunkciós csarnok városközponti (Erzsébet utcai volt építő- és vegyesipari szövetkezeti telephely) elhelyezésére vonatkozó felvetés, amelyet az Aquaprofit Rt. megvizsgált és nem tart alkalmasnak. Hangsúlyozom, hogy a vitában kevesen vettek részt, 7-8 személytől hangzott el vélemény, egyesektől több alkalommal is.

Pozitívumként elhangzott, hogy koncepcionálisan foglalkozik a várossal, turisztikájával, valamint az, hogy sok apró, elszigetelt fejlesztés helyett inkább kevesebb, de nagyobb "durranást" (például amilyen volt az Aquapark) célszerű csinálni és az anyag helyesen ezekre koncentrál.

A munkacsoport 2006. április 9-én tartott ülésén ismerte meg a koncepció legvégét képező intézkedéseket, a projektek ütemezését és tervanyagát a fürdőével együtt. A koncepció jelen állapotában alkalmas bizottságok és képviselő-testület elé terjesztésre.

Ezután:

A koncepció elfogadása után a munkacsoport tevékenysége az Aquaprofit Rt.-vel folytatódik, a képviselő-testület által elfogadandó projekt-ütemezés alapján a konkrét pályázatok előkészítésével. Ez azért is szükséges, mivel 2007-től biztosan megnyílnak az eddigieknél jelentősebb európai uniós pályázati források, amely időpontra - a Hungarospa Rt.-vel együtt - benyújtható pályázatokkal kell rendelkeznünk. Ehhez pedig projekt-előkészítési, építési tervezési munkálatok, anyagi fedezet szükségesek, ám jelenleg - a választás miatt is - az állami-uniós nemzeti fejlesztési tervi háttér még nem adott. Ilyen körülmények között, a munkacsoport tevékenységével, az Aquaprofit Rt. segítségével, közös bölcsességgel kell megtalálni a célravezető megoldásokat, majd meghozni a szükségessé váló további képviselő-testületi döntéseket. A Helyi Építési Szabályzat módosítása is szükségessé válik - más okok miatt is -, amelyre a következő képviselő-testületi ülésen lehet előterjesztést tenni.

VÉLEMÉNYEZÉSI LEHETŐSÉG LEJÁRT!