ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2015. évben kitüntetettek

Hajdúszoboszló Városért kitüntetés

DR. TAKÁCS IMRE úrnak

A balmazújvárosi születésű közgazdász-pedagógus 1973 óta él városunkban.  Közbenjárásával jött létre a közgazdasági szakközépiskolai képzés Hajdúszoboszlón. 1994-ig volt az elismert iskola igazgatóhelyettese. Igazi pedagógusként tette a dolgát, ezért a diákok rajongásig szerették. Középiskolai teendőin kívül főiskolai tanárként is tevékenykedett. Életpályája során önálló kutatásokkal is foglalkozott, és számtalan publikációja jelent meg.
1994-ben politikai szerepet vállalt, megválasztották a körzet országgyűlési képviselőjének. Rendíthetetlenül küzdött a 4. számú főút elkerülő szakaszának megvalósulásáért, 1996-ban a kiemelt beruházások közé sikerült emeltetnie az út ügyét. Dr. Takács Imre humanista ember. Rengeteget tett a nehéz sorsú, hátrányos helyzetbe került embertársaiért. Nevéhez fűződik a 13. havi nyugdíj bevezetése. 2002-től 2010-ig a Gazdasági Versenyhivatal elnökének főtanácsadójaként tevékenykedett. Közismert szilárd nézeteiről, közvetlenségéről, egyedi humoráról. Hosszú ideje megszállott Széchenyi-kutató, aki felismerte a „legnagyobb magyar” igaz hazafiságát.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. Takács Imre több évtizedes szakmai és közéleti munkásságát, tetteit és rendkívüli emberi értékeit ismerte el a Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel.


Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért

DANKOS FERENCNÉ úrhölgynek

A jó célok érdekében soha nem kímélte erejét, talán azért, mert kiemelkedő tehetsége ellenére már gyermekként és fiatal felnőttként kemény próbák elé állította az élet. 1990 decemberétől szociális gondozóként végleg elkötelezte magát az idősek segítése mellett. Energikusságával, jóságával, örök vidámságával sok-sok elkeseredett embertársának szerzett derűs napokat. Munkahelyén bátran rábízták a legnehezebb sorsú gondozottakat is. Tudását, gyakorlati ismereteit bármikor örömmel megosztotta a fiatalabb munkatársaival. 2012-ben nyugdíjba vonult a Szociális Szolgáltató Központból, de napjainkban is aktívan részt vesz az idősek életében. Embersége, elhivatottsága követendő minta.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Dankos Ferencné kitartó és példamutató szakmai és emberi helytállását méltányolta a Kovács Máté Díjjal.


Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért

GYŐRI ZSUZSÁNNA úrhölgynek


Harminckilenc éve az óvodapedagógia elhivatott képviselője. Pályafutását a mai Bambínó óvodában kezdte. Részt vett az anyanyelvi nevelést célul tűző Zsolnay-program terjesztésében. 1998-tól a Pedagógiai Intézet szaktanácsadója. Tizenöt éve kezdett foglalkozni minőségfejlesztéssel, intézménye elsőként jelentkezett a Comenius I. rendszer kiépítésére.  2004-ben a nyolc óvodából összevont nagy intézmény vezetőhelyettese lett, részt vett az új működési forma kialakításában, majd három év múltán a szakmai vezetési teendők mellett a Lurkó óvoda vezetői feladatait is elvállalta. 2011-től az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője.  Hajdúszoboszlói tevékenységén túlmenően szemléletét, tudását szakértőként, mentorként hosszú éveken át más települések óvodáinak javára is kamatoztatta.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Győri Zsuzsánna kiemelkedő szakmai munkásságát, a hajdúszoboszlói óvodai nevelésügyért végzett kitartó tevékenységét méltatta a Gönczy Pál Díjjal.


Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért

a MAGYAR RÁKELLENES LIGA HAJDÚSZOBOSZLÓI ALAPSZERVEZETE részére


A város egyik legnagyobb taglétszámú és legaktívabb csoportja 2007-ben alakult meg, és jelenleg 74 tagot számlál. Tevékenységükkel az idén 25 éves Magyar Rákellenes Liga munkáját erősítik. Tartalmas programjaikkal a lakosság egészséges életszemléletének formálását, a betegségek időbeni felismerését szolgálják. Az egészségnapok, az Európai Rákellenes Hét, az Összefogás a mellrák ellen, a Bringázz az egészségedért helyi rendezvényei nekik köszönhetően váltak népszerű és nemes hagyománnyá Hajdúszoboszlón. Ismeretterjesztő szerepüket a fiatalok körében is felvállalják. Munkájuk során példás együttműködést alakítottak ki más szervekkel, egészségügyi szakemberekkel. A szervezet működésével lelkes, a város hasznára váló közösséget teremtett.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Alapszervezetének elhivatottságát és közösségépítő tevékenységét köszönte meg a Kenézy Gyula Díjjal.  A díjat átveszi Miklós Jánosné, az alapszervezet elnöke.


Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért

BORUZS IDA úrhölgynek


Szakmai pályafutását a szakszervezeti üdültetésben kezdte. Folyamatosan fejlesztette elméleti és gyakorlati tudását. Az üdültetés átalakulása idején a Béke, majd a Silver és Park Hotel szállodaigazgatója volt. Nagy szerepet vállalt abban, hogy a rendszerváltást követő piaci változások közepette a külföldi vendégek száma növekedjen a városban. 2005-től a Hungarospa Thermal Hotel szállodavezetője, jelenleg a társaság szálláshelyek és vendéglátás igazgatója.
Az önkormányzati tulajdonú HUNGAROSPA szállodájának eredményességéhez hozzájárul magas szintű, rendkívül elkötelezett munkája.  2010 óta a társaság szálláshelyei, így a hotel, a kempingek és a saját üzemeltetésű vendéglátóegységek is az irányítása alá tartoznak. Felkészültségével és tudásával, szerény, de határozott egyéniségével szakmai körökben is nagy tiszteletnek örvend.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Boruzs Idának a város idegenforgalmáért  több évtizeden  át rendkívüli  elkötelezettséggel és kiváló szakmaisággal végzett  munkáját  ismerte el a Pávai Vajna Ferenc Díjjal.


A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjak átadása következik.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2014. március 20-án megalkotott rendeletével önkormányzati díjat alapított a város diákjai számára. Az adományozó – az iskolák javaslatai alapján – ezzel a díjjal ismerte el azokat a tanulókat, akik az előző tanévben példás magatartás, valamint szorgalom mellett kimagasló tanulmányi vagy sporteredményeket értek el, vagy pedig példamutató közösségi tevékenységet végeztek.


A Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából:

Cseke Lajos részére

Az iskola kitűnő érdemrendű, példamutató magatartású és szorgalmú tanulója. Matematikából és kémiából, a sportban atlétikából, valamint kosárlabdázásban, s a HSE utánpótláscsapatában jeleskedett.


Juhász András János részére

Kitűnő tanulmányi eredménye és példás magatartása, szorgalma mellett közösségi munkája is kiemelkedő. Kosárlabdázásban, hát- és mellúszásban pedig városi és megyei dobogós eredményekkel büszkélkedhet.



A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából:

Dobi Gergő részére

Eminens diák, közösségi ember, aki matematika, környezetvédelmi, magyar, természettudományi, Kazinczy-szépkiejtési verseny résztvevője volt. Jó sportoló, atlétikából és labdarúgásból országos eredményeket ért el. Angol nyelvből megszerezte a középfokú nyelvvizsgát.


Patkós Viktória részére

Általános iskolai tanéveit mindvégig kitűnő bizonyítvánnyal végezte. Kiválóan szerepelt megyei helyesírási versenyen, országismereti csapatverseny országos döntőjében, angol nyelvi versenyeken. Országos diákolimpiai bajnok shotokan karatéban, és arany minősítésű bajnokcsapattag országos látványtáncversenyen.



A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolából:

Molnár Benedek részére

Hat évig volt az iskola eminens tanulója, mostantól a gimnáziumban folytathatja sikereit. Tudását, szorgalmát számos városi, megyei és levelezős tanulmányi versenyen kamatoztatta eredményesen. Kiváló sportoló, futballkapusi teljesítménye kiemelkedő.


Végh Máté Levente részére

A 3. osztályos diák kitűnő tanuló és kiváló sportoló. Birkózásban a diákolimpia országos döntőjének aranyérmese kötött fogásban. Iskolai munkájában folyamatosan szorgalmas, versenyeken mindig megbízható teljesítményt nyújt.



A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából:

Dorcsin Zsolt részére

Kitartása, lelkiismeretessége, példás magatartása és közösségi hozzáállása már kisiskolásként megmutatkozott.  Évek óta rendszeres résztvevője iskolai, városi, kistérségi sport- és tanulmányi versenyeknek, rendezvényeknek. Atlétikai eredményei kiemelkedőek.


Szoboszlai György részére

Rendkívül sokoldalú, energikus, tájékozott tanuló, akinek örömet jelentenek a külön feladatok. Olvasóverseny, szövegértő verseny, megyei rajzpályázat, alapműveleti matematikaverseny helyi, illetve megyei helyezettje. Hegedül, úszik, kungfuedzésre jár, mezei futóversenyek résztvevője.



A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolából:

Kocsis Péter Koppány tanuló részére

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken fizika, informatika, matematika tantárgyakból jeleskedett. Figyelemre méltók további matematikai versenyeredményei a Kenguru, a Zrínyi Ilona, a Bolyai megmérettetéseken, továbbá a természettudományos csapatversenyben való eredményes részvétele.


Nagy Enikő részére

Elsősorban reál tantárgyakból, biológiából, matematikából, fizikából ért el szép versenyeredményeket helyi, megyei és országos szinten is. Emellett helyesírásból is kiemelkedő, és részt vett a KöMaL „C” pontversenyében.



A Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskolából:

Kaszás Réka részére

Öt tanéven keresztül bizonyította képességeit kiemelkedő tanulmányi eredménnyel. Ezen túlmenően a város tollaslabda sportéletében nyújtott kiemelkedő teljesítményt


Ossik László részére

Kimagasló tanulmányi eredményével öt tanéven keresztül kitűnt.  Sportolóként a városi kézilabda kiemelkedő résztvevője.


A Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskolából:

Szabó Brigitta részére

Cukrászként ez év júniusában kapta meg bizonyítványát. Szakmai tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte. Aktív közösségi ember, akinek a munka és szakmája iránti lelkesedése, kitartása, szeretete példaértékű.


Varga Marianna részére

A szakképző iskola kiválósága volt az elmúlt hat évben. Sikeres érettségi után élelmiszer- és vegyiáru eladó szakra is beiratkozott, és kitűnő tanulóként idén jeles szakmunkás bizonyítványt kapott.  Tanulmányi versenyek résztvevője, és igazi közösségi ember.



Az önkormányzati kitüntetéseket követően „Az Év Üzlete” díj adományozása következett.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete több mint tíz éve alapította az elismerést. A hagyományteremtő kezdeményezés célja a város arculatát meghatározó kereskedelmi és vendéglátó üzletek színvonalának méltatása Hajdúszoboszló sajátosságainak figyelembe vételével.
A díjat átadta
•    dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló város polgármestere
•    Kerekes Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének alelnöke

„Az Év Üzlete” 2015. évi díjazottja a SPIRIT PÁLINKÁZÓ

A Szilfákalja végi patinás épületben található vendéglátó-ipari üzlet három éve nyitott meg. A cégtulajdonosok jelentős tapasztalattal rendelkeznek a vendéglátás, valamint a pálinkafőzés területén. Az ország egyik legkülönlegesebb bemutatótermét hozták itt létre figyelemfelkeltő látványelemekkel. A Spirit kialakításában döntő szerepet játszott, hogy a kulturált fogyasztás szokásainak megismertetése mellett minőségi szolgáltatást és egyedi, igényes környezetet teremtsenek


A díjat átvette:
•    Komáromi János és
•    Komárominé Kiss Andrea
a Spirit Pálinkázó tulajdonosai és ügyvezetői