ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Konzorciumi partnerek

A projekt végrehajtásában részt vevő konzorciumi partnerek a következők:
•    Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
•    Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás
•    Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
•    Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete
•    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.
•    Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete
•    HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
•    Bocskai István Szakképző Iskola

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a helyi önkormányzati igazgatási kötelező tevékenységein túl számos önként vállalt teendőt lát el. Legjellemzőbb az idegenforgalom menedzselése, marketing tevékenység, programok szervezése. Kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, élen jár a közigazgatás fejlesztésében, korszerűsítésében. Az Önkormányzat jó kapcsolatokat ápol a helyi és kistérségi civil szervezetekkel, és a helyi Civil Fórummal, érdekképviseleti szervekkel és kamarákkal ápol partneri kapcsolatokat.
Az önkormányzat meghatározó szerepet tölt be a kistérség foglalkoztatásának szervezésében: Részt vesz a közmunkapályázatokban, a munkaügyi központ helyi kirendeltségével is rendszeresen együttműködik, és álláshirdetéseket tesz közzé a város honlapján. Az Önkormányzat maga a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, több mint 800 főt alkalmaz önálló és részben önálló intézményein keresztül.
„A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” projekt vezető partnereként az Önkormányzat – a kitérségi társulással közösen – biztosítja a menedzsmentfeladatok ellátását,  Hajduszoboszló jegyzője pedig az Irányító Csoport szakmai vezetőjeként koordinálja a projektet.
A lakosság és a kistérség szereplőinek megszólítása, a gyors, hatékony információáramlás a www.hajduszoboszlo.hu, a www.e-tarsulas.hu és a www.szoboszloinvest.hu segítségével kerül biztosításra.
A különböző honlapok különböző célcsoportokat céloznak meg. A www.hajduszoboszlo.hu és az www.e-tarsulas.hu kistérségi weblap. A Hajdúszoboszlói kistérség minden települése rendelkezik e-információs pontokkal, így bármely szereplő számára könnyen elérhető.
A Szoboszló Invest weboldalát a városi honlapon keresztül el lehet érni. Elsősorban befektetés ösztönzés céljából került kialakításra. Ezen a portálon a beruházási lehetőségek mellett megtalálható a Helyi Építési Szabályzat, valamint a partner önkormányzatok és cégek, vállalkozók, magánszemélyek ajánlatait is tartalmazza, magyar nyelven, de általában többnyelvű összefoglalóval.

Elérhetőségek:

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
06-52-557-300, 06-52-557-302
polgmhiv@hajduszob.hu
www.hajduszoboszlo.hu, www.szoboszloinvest.hu   

 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2003-ban település- és területfejlesztési társulásként jött létre, majd 2005. január 1-től többcélú társulássá alakult, 2007-ben történt meg többfeladatúvá alakítása. A kistérségi társulás eredeti feladat- és hatásköri rendszere kettős. A célokat (területfejlesztés; idegenforgalom; környezet- és természetvédelem; hagyományok, értékek feltárása, ápolása, új értékek teremtése; érdekösszehangolás és képviselet; közigazgatás-fejlesztés; informatikai támogatásnövelés) és az ebből eredő feladatokat a társulási megállapodás tartalmazta, azzal a kitétellel, hogy ezeket a társulás a megvalósíthatóságtól függően, fokozatos bevezetéssel végzi.
2005 februárjában készült el a kistérség projektorientált fejlesztési programja, amely fő célként a következőt határozta meg: „a kistérség legfontosabb adottságán – a turizmus fejlesztésén – át a foglalkoztatás bővítésre, munkahelyteremtésre szükséges épülnie, felhasználva a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségeket is”.
„A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” projekt megvalósítása során a társulás részt vesz a szakmai megvalósításhoz és a paktum menedzsment szervezethez szükséges humánerőforrás biztosításában, valamint koordinálja a Helyzetelemzés és Stratégia kidolgozását, a paktum létrehozását, működésére vonatkozó képzés megvalósulását.

Elérhetőségek:

4200 Hajdúszoboszló,, Hősök tere 1.
06-52-273-591, 06-52-557-301
kertesz.ferenc@hajduszob.hu
www.e-tarsulas.hu


Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ munkaerő-piaci koordinátorként aktívan részt vesz a tágabban vett térség foglalkoztatásának szervezésében. „A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” projekt megvalósítását Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a helyzetfeltáráshoz szükséges adatok és információk szolgáltatásával, a már működő paktumokkal való együttműködésben szerzett tapasztalatok átadásával, valamint a foglalkoztatási és szakmai fórumokon való aktív részvétellel segíti. A megvalósítási szakaszban képzési, támogatási lehetőségek biztosításával, illetve az ezekre való figyelemfelhívással, továbbá tanácsadással járul hozzá a paktum sikeréhez.
Alaptevékenységéhez tartoznak többek között a következők:
•    A Munkaerő-piaci Alap pénzeszközeinek a régióban történő működtetésével kapcsolatos régió szintű feladatok ellátása.
•    A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészének a régióban felhasználható decentralizált kerete felhasználásáról való döntés.
•    Munkaerő-piaci programok kezdeményezése, azok végrehajtásának szervezése.
•    A központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
•    Kapcsolattartás a régió gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, helyi önkormányzatokkal, a régióban működő más szervezetekkel.
•    Közreműködés a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban.
•    A munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Elérhetőségek:

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
06-42-594-000, 06-42-594-011
earmk@lab.hu
http://earmk.aszf.hu


Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete

 
Az egyesületet alkotó szervezetek jelenlegi is kiemelkedő szerepet töltenek be a térség foglalkoztatási helyzetének alakulásában. Az Egyesület a gazdasági helyzetre vonatkozó információk felkutatásával, szakmai tapasztalataival járul hozzá „A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” projekt szakmai megvalósításhoz.
 
A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete 1992-ben 15 alapító taggal jött létre. Tevékenységi körei közé tartoznak:
•    Hajdúszoboszló turizmusának és vendéglátásának fellendítése;
•    a város turisztikai adottságainak bel- és külföldön történő megismertetése;
•    az egyesületi tagok, valamint a szakmában tevékenykedő magán- és jogi személyek kimagasló színvonalú szakmai tevékenyégre ösztönzése;
•    meghatározott közös érdekek összehangolt érvényesítése, a tagok közös érdekeinek képviselete, eltérő helyi érdekek egyeztetése;
•    a vendéglátás egységes szakmai arculatának kialakítására való törekvés;
•    a helyi önkormányzattal való együttműködés a turizmust érintő szakmai kérdésekben;
•    belföldi és nemzetközi szakmai kapcsolatok felvétele és ápolása;
•    a tagok közös érdekeit szolgáló reklám- és marketingmunka;
•    a tagok közös érdekeinek képviselete, egységes szakmai arculat kialakítása;
•    a turizmusban dolgozók szakmai felkészültségének, nyelvismeretének javítása;
•    szakmai bemutatók- és versenyek szervezése;

Elérhetőségek:

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19.
06-52-361-744, 06-52-361-849
http://hveszoboszlo.mconet.bizHajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.
 
A cég elődje 1953 márciusában alakult, majd 1991-ben alakult át vállalatból részvénytársasággá. Tevékenységével szinte a városüzemeltetés összes palettáját felöleli.
„A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” projekt szakmai megvalósításában a helyzetfeltárás időszakában az inaktívak felkutatásához, illetve motivációs és munkaerő-piacra belépést ösztönző technikákkal nyújt segítséget a Társaság.
 
A főbb tevékenységi körök a következők: ingatlankezelés, köztisztasági szolgáltatás, szilárd hulladékkezelés, teljes körű temetkezési szolgáltatások, piacok és parkolók üzemeltetése, közterületek hasznosítása, belvízrendezés, utak-, járdák-, zöldfelületek fenntartása, állategészségügyi és gyepmesteri szolgáltatás.
A társaság átlagos állományi létszáma közel 90 fő. Az állandó alkalmazottak mellet jelentős közmunkás állomány is párosul, amely időszakosan további 50-90 dolgozó foglalkoztatását jelenti. A Városgazdálkodási Zrt., a város és a turisztikai szolgáltatók közös érdeke, hogy a lakosság és az ide látogató vendégek elégedettek legyeneke a cég szolgáltatásaival. A társaság dolgozói és vezetői ennek megfelelően végzik teendőiket.

Elérhetőségek:

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
06-52-557-400, 06-52-362-629
info@hszoboszlovgrt.hu
www.hszoboszlovgrt.hu


 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
 
Az Európa legnagyobb fürdőkomplexumaként átlagosan 400 főt foglalkoztató részvénytársaság fő tevékenységi körébe a fizikai közérzetet javító szolgáltatások tartoznak.
A részvénytársaság széleskörű turisztikai ágazatbeli tapasztalatai alapján a gazdasági helyzet feltárásához nyújt segítséget, ehhez biztosít aktuális piac információkat, és szakmai tapasztalatokat „A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” sikeres megvalósítása érdekében.
 
A Társaság a Hajdúszoboszló turizmusát meghatározó alapvonzerőket működteti, illetve több nagykapacitású szálláshelyet és egyéb, turisztikai üzletágakat is üzemeltet, melyek a következők:
•    Központi Gyógyászat
•    Standfürdő
•    Aquapark
•    Hungarospa Thermal Hotel***
•    Thermal Camping
•    Árpád fedett uszoda
•    Pávai Vajna ásványvíz forgalmazás
•    Aqua-Palace Élményfürdő

Elérhetőségek:

4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.
06-52-558-558, 06-52-360-039
info@hungarospa.h
uwww.hungarospa-rt.hu


Bocskai István Szakképző Iskola
 
A Bocskai István Szakképző Iskola azon szakmák elsajátítását teszi lehetővé, melyekkel a főként idegenforgalomra alapozó, a kistérségben elhelyezkedni szándékozó fiatalok könnyen munkát találhatnak.
„A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” projektben a helyzetfeltárásban, azon belül is az oktatás és képzés kistérségi helyzetének megismeréséhez nyújt segítséget az intézmény.
 
Középfokú képzés zajlik a szakiskola 9-10. évfolyamán, a szakközépiskolai szinten, pedig a közvetkező középfokú szakképzésben részesülnek a diákok: bútorasztalos, növénytermesztési gépüzemeltető, szakács, cukrász, pincér, bolti eladó.


Elérhetőségek:

4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 25.
06-52-557-231, 06-52-361-074
bocskai@bocskai-hszob.sulinet.hu
www.bocskai-hszob.sulinet.hu


Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete
 
Az egyesület tömöríti mindazokat a magán- és jogi személyeket, akik a fizetővendéglátásban tevékenykednek és nagyban hozzájárulnak a térség foglalkoztatási helyzetéhez. A projekt megvalósítása során a foglalkoztatási és szakmai fórumok megszervezésében fog aktívan közreműködni.
 
Az egyesület célja a minőségi turizmus fejlesztése és minden olyannak a támogatása, ami Hajdúszoboszló és  térsége javát szolgálja.
"A visszatérő vendég a legnagyobb elismerés." mottóhoz híven feladata a fizetővendéglátással foglalkozók érdekeinek megjelenítése, képviselete és érvényesítése. Segíti az idegenforgalmat érintő önkormányzati döntések előkészítését, együttműködik más idegenforgalmi szolgáltató és egyéb szervezetekkel a minőségi turizmus fejlesztése érdekében. Operatív szinten többek között nyelvtanfolyamokat szervez - tagjainak és a hajdúszoboszlóiaknak -, továbbá saját reklámanyaggal részt vesz az utazási vásárokon, partnerséget ápol a Gyógyfürdővel.

Elérhetőségek:

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
hfe1997@gmail.com
www.hajduszoboszlohfe.hu