ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2016. évben kitüntetettek


Hajdúszoboszló Városért kitüntetés
NAGY IMRE úrnak

1983-tól dolgozott hivatásos tűzoltóként a város tűzvédelme érdekében. Szakmai pályafutása alatt fejlődött, bővült a tűzoltó laktanya, modern, a feladatok ellátását jól szolgáló tűzoltó eszközökkel gyarapodott a felszereltség. Hosszú évekig kitartóan küzdött azért, hogy Hajdúszoboszlón a magas épületek és a közeli gázipar miatt hivatásos önkormányzati tűzoltóság működhessen. Ez a település volt ugyanis tűzvédelmi veszélyeztetettség szempontjából a megyében a második. A hatósági feladatokat ellátó három fő és az önkéntes egyesület nem volt garancia a hatékony mentési, oltási feladatokra. Nagy Imre erőfeszítéseit, melyekben az önkormányzat támogatta, végül siker koronázta. 2009. január 1-jétől létrejött a parancsnokság mellett a 64 fős hivatásos készenléti egység. Sajnos nem volt hosszú életű, az állam 2014-ben tűzoltó őrs szintre korlátozta.
Parancsnok úr 2008 óta nyugdíjas, de tenni akarása töretlen: A nagy múltú szervezet, a Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület tagságának összetartója, elnöke napjainkban is. Szakmai, baráti találkozók megszervezésével hosszú ideje a város hírnevének öregbítője.  Az idén 140 éves Hajdúszoboszlói Tűzoltóság sikeres történetének egyik kiemelkedő személyisége.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Nagy Imre nyugalmazott tűzoltó alezredes több évtizedes szakmai és közösségi tevékenységét ismerte el és köszönte meg a Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel.


Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért
SZILÁGYI LAJOS úrnak

A közismert Bocskai-iskola, újabb nevén a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolájának tagintézmény-vezetője.  22 évig, ez évi nyugdíjazásáig.
Nagykerekiben született, fiatalemberként mezőgazdasági gépész üzemmérnöknek tanult. Öt évig termelési területen dolgozott, ám szakmai tudása átadásának vágya 1979-ben a tanári pályára terelte. Szakoktató lesz a Hajdúszoboszlói Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben, közben a műszaki tanári képesítést is megszerzi. Kollégái biztatására pályázik igazgatónak, 1994-től az intézmény vezetője. 
Rendkívül sokat tett az egyedi iskolaarculat kialakításáért, a minőségi fejlesztésekért. Fontos küldetésnek tekintette a korszerű szakmai ismeretek továbbadását a diákok számára, a képzési kínálatok népszerűsítését, a pályázati lehetőségek megragadását.
Példaértékű szakmai életpálya áll mögötte.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Szilágyi Lajos hosszú időn át bizonyított szakmai eredményességét méltatta a Gönczy Pál-díjjal.


Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért
TOKAJI MÁRIA úrhölgynek

A tősgyökeres hajdúszoboszlói pedagógus 1979-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-rajz szakos diplomát. Nem sokkal később a hajdúszoboszlói 4. Számú, a mai Bárdos Lajos Általános Iskolában kezdett tanítani, innen ment nyugdíjba 2013-ban.
Több éve a  Szabó László Alapfokú Művészeti Iskolában is pedagógus.
Munkájában a gyermekek szeretete, a tudás átadása vezérli. A tanítványok művészetek iránti nyitottságának fejlesztésére, esztétikai érzékük formálására törekszik. Diákjaival a legkülönbözőbb témájú helyi, megyei, országos, nemzetközi pályázatokon évente közel 100 díjat nyernek, ezáltal megismertetve városunk nevét, értékeit. Számos növendéke bekerült szakirányú középiskolába, egyetemre.
Harmadik éve csatlakozott a Szoboszlói Alkotók Csoportjához, képeivel eddig két kiállításukon szerepelt. Szabad idejében alkotótáborok résztvevője, kézműves táborokat vezet.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Tokaji Mária elkötelezett művész-tanári tevékenységét méltányolta a Szép Ernő-díjjal.


Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért
RÁKOSINÉ BUTT KATALIN úrhölgynek

Negyvenöt éve a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő elkötelezett munkatársa. Jelenleg is vezető gyógytornászként irányítja, felügyeli a szakmai munkát, szolgálva a helyi lakosok és az ideérkező betegek gyógyítását.  Pályafutása során kiváló eredményeket ért el súlyos sérültek műtét utáni rehabilitációjában. Magas szakmai felkészültséggel bíró, határozott személyiség, aki az idő múlásának dacára fáradhatatlanul és rendületlenül teszi a dolgát.
A Debreceni Egyetem fizioterápiás tanszék hallgatóinak gyakorlati oktatását is irányítja a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyfürdőjében. Hivatása mellett az Észak-Alföldi régió gyógytornász szakfelügyelője. Folyamatosan képezi magát, kongresszusokon vesz részt, előadást tart konferenciákon.
Kiemelkedő szakmai életútja során számos embernek javított életminőségén, adta vissza egészségét.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Rákosiné Butt Katalin több évtizedes kimagasló munkásságát köszönte meg a Kenézy Gyula-díjjal.


Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjak átadása

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2014. március 20-án megalkotott rendeletével önkormányzati díjat alapított a város diákjai számára.
Az adományozó – az iskolák javaslatai alapján – ezzel a kitüntetéssel ismeri el azokat a tanulókat, akik az előző tanévben példás magatartás, valamint szorgalom mellett kimagasló tanulmányi vagy sporteredményeket értek el, illetve példamutató közösségi tevékenységet végeztek.

Fodor Gréta részére

a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
 Gréta minden tanévben kitűnő tanulmányi eredményt ért el, és komplex középfokú nyelvvizsgát szerzett. Közösségi szervező tevékenysége kiemelkedő. Legutóbb a kosárlabda Diákolimpia és a Kazinczy-szépkiejtési verseny tankerületi, valamint az informatika alkalmazás regionális versenyének is a 2. helyezettje.Kányási Bence részére

a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
Bence hét tanévet zárt kitűnő tanulmányi eredménnyel. Közösségi munkája  kimagasló. A legutóbbi tanévben a megyei Litterátum angol nyelvi verseny 2. helyezettje. Matematikából a városi megmérettetésen, valamint az alapműveleti tankerületi matematikaversenyen egyaránt 1. helyezést ért el.Cifra János tanuló részére

a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
János kitűnő tanulmányi eredményű diák. Az emberekkel, a diáktársaival való kapcsolata példás. Általános iskolásként  12 versenyen ért el eredményeket, köztük több alkalommal  anyanyelvi vetélkedőkön. Nyolcadikosként a Tudásbajnokság megyei győztese, az országos döntő 23. helyezettje.Szűcs Kincső részére

a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
Kincső jó képességű és példamutató közösségi személyiség. Úszás, futás, triatlon, atlétika sportágakban kiemelkedők a helyi és a megyei eredményei. A Bolyai matematika és a magyar csapatversenyek helyezettje, a Kazinczy szépkiejtési versenyek résztvevője, ez évben területi győztese.Kunkli Csaba részére

a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolából
Csaba 8 évig kiváló eredményű, szorgalmas, megbízható tanuló volt. Számos városi, megyei és levelező tanulmányi versenyen ért el sikereket. A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 7 fordulós, „Vigyázz az egészségedre” versenyén csapatban 3., a Föld napja vetélkedő tankerületi verseny 3. helyezettje.Végh Máté Levente részére

a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolából
Máté 4. osztályos, jeles tanuló és kiváló sportoló. Az idei országos Diákolimpián kötöttfogású birkózásban bronzérmes, továbbá magyar bajnok. Kupaversenyeken egy ezüst- és három aranyéremmel gazdagította nem csekély számú díjpalettáját. Ő már tavaly is Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója díjazott volt.Biró Sándor Gergő részére

a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából
Sándor tanulmányi eredménye mellett versenyeredményei is kiemelkedők. „A fény nemzetközi éve 2015.” – nemzetközi meseíró pályázat győztese. A Zrínyi Ilona és a Bolyai Matematikaversenyeken megyei 9., a zsákai versenyen matematikából első. A Mozaik Tanulmányi Versenyen általános műveltségből országos 1. helyezett.Tamássy Boglárka részére

a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából
Boglárka kiemelkedő tanulmányi eredményű, példamutató magatartású és szorgalmú.  A „Tudj meg többet a rákról, tegyél ellene …” csapatverseny országos döntőjének 3., a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi csapatverseny 5., és a Veres Péter irodalmi vetélkedő kistérségi csapatverseny 1. helyezettje.Kis Levente részére

a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolából
Levente hat évig kitűnő tanulmányi és kimagasló versenyeredményeket ért el, felsőfokú komplex angol nyelvvizsgát szerzett.  Az idén a Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos 5., a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában,  csapatban  2.,  az Implom József helyesírási verseny megyei 3. helyezettje.Varga Péter Tamás részére

a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolából
Péter kitűnő tanuló, aki hat éven át kimagasló tanulmányi és sporteredményeket ért el. Közösségi tevékenysége is példás.  Felsőfokú komplex angol nyelvvizsgája van. Eredményeit hosszú lenne felsorolni, a sport és a matematika, az anyanyelvi versenyeken egyaránt remekül szerepelt. A Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos 5. helyezettje, kézilabdázóként is elismerésre méltó.Gajdos Zsuzsanna részére

a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakközépiskolája
Zsuzsa az elmúlt tanévben kezdte meg középfokú tanulmányait a közgazdasági ágazaton. Magas szintű, egyenletes teljesítményt tanúsít az iskolában. Kortársaihoz képest kiemelkedően motivált, céltudatos diák, aki tudományos pályára készül. Osztályában ő a példakép.Szabó Rebeka részére

a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakközépiskolája
Rebeka közösségi munkája, tanulmányi eredménye kiváló. Karate sportágban a Diákolimpia országos döntőjében 2. helyezést ért el. Megbízható, kitartó és küzd céljai elérése érdekében. Tisztelettudó és segítőkész.
Egyszer már kiérdemelte ezt az elismerést, 2014-ben is Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója volt.Hódos Katalin részére

a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolájából
Katalin érettségi utáni szakképzésben vesz részt 2015. szeptembertől, pincér tanulóként. Igen jó képességű és szorgalmas diák, tanulmányi eredménye kitűnő. Közösségi szellemben gondolkodó, segítőkész személyiség. A XI. Pelikán Kupa országos szakmai versenyen pincér tanulóként első helyezést ért el csapatban.Ónadi Beatrix részére

a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolájából
Beatrix az érettségi vizsga után, az iskolájában maradva a cukrász szakképzést választotta. Szakmai elhivatottságát jeles tanulmányi eredményei és gyakorlati munkái tanúsítják. A IV. Illésy Gasztro Kupa Országos Ételművészeti Versenyen csapatban 3. helyezett. Aktív résztvevője volt a Szakmák Éjszakája iskolai programnak.Az önkormányzati kitüntetéseket követően „Az Év Üzlete” díj adományozása

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete több mint tíz éve alapította az elismerést. A hagyományteremtő kezdeményezés célja a város arculatát meghatározó kereskedelmi és vendéglátó üzletek színvonalának méltatása Hajdúszoboszló sajátosságainak figyelembe vételével.
A díjat átadta dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló város polgármestere és Kerekes Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének alelnöke

„Az Év Üzlete” 2016. évi díjazottja a Szűcs Tüzép

A hajdúszoboszlói családi vállalkozásként működő építőanyag-kereskedést közel 30 évvel ezelőtt alapította a Szűcs házaspár. A kitartás és a vevőközpontú gondolkodás segítette át a céget a kezdeti nehézségeken, és megalapozta a tevékenységi körük kiteljesedését.
Mindig kiemelt figyelmet fordítottak a környezetvédelemre. 2010 óta napelemekkel gondoskodnak a telephelyeik villamosenergia-ellátásáról, az új Tüzép-komplexum fűtését és hűtését hőszivattyú biztosítja. Az eredményeket tapasztalva kezdtek hozzá Berettyóújfaluban naperőmű fejlesztéséhez, amely 2016-ban már 770 magyar háztartás éves energiaszükségletét fedezi.
2011-ben, a Kossuth utcai telepen új, impozáns, több bemutatótermes épületkomplexumot hoztak létre. A díjat átvette Szűcsné Petróczi Mária és Szűcs Sándor, a Szűcs Tüzép és a Nord-Point Kft. tulajdonosai és ügyvezetői