ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2019. évben kitüntetettek
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a lovashajdúk Szoboszlóra telepítésének 413. évfordulója alkalmából önkormányzati kitüntetések adományozása

Az elismeréseket átnyújtotta: dr. Sóvágó László polgármester.


Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért

Dr. Kiss György Tibor úrnak

Dr. Kiss György Tibor a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság nyugalmazott elnöke. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát 1958 júniusában summa cum laude minősítéssel fejezte be, jogászi hivatását ügyvédként kezdte. 1968-tól bíró Polgáron. Két évvel később már a Debreceni, négy év múlva a Püspökladányi Városi Bíróság elnöke.
1990-ben kapott felkérést a helyi bíróság megszervezésére, tizenhat évig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be az elnöki tisztséget. Több évtizedes szünet után, a helyi bíróság újbóli felállításával a környéken lakó emberek számára elősegítette az egyszerűbb hozzájutást a jogszolgáltatáshoz, hozzájárulva ügyes-bajos dolgaik elintézésének megkönnyítéséhez.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. Kiss György Tibor hosszú időn át bizonyított helyi szakmai munkásságát köszöni meg a Kovács Máté-díjjal. 

A díjat átvette dr. Móroczné dr. Simon Angéla, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság elnöke.


Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért

Deliné Tarcsai Mária úrhölgynek

Deliné Tarcsai Mária a Hőgyes Endre Gimnázium középiskolai tanára. Kiválóan tanuló hajdúböszörményi diákként választotta a pedagógusi hivatást. 1980-tól idei nyugdíjba vonulásáig a gimnáziumban tanított nappali, illetve levelező tagozaton, elsősorban történelem, korábban orosz tantárgyat is. Fáradhatatlan szervezőkészsége, tenni akarása az iskola életének minden történésében megmutatkozott. Felkészítőként számos országos tantárgyi versenysikert ért el diákjaival. Évekig felvételi előkészítő szakköröket tartott, sikeres életpályák tanúsítják kitartó, eredményes munkáját. Az iskolában a hatosztályos tanterv egyik kidolgozója volt.
Egész pályafutását kiemelkedő szakmai tevékenység és maximalizmus jellemezte.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Deliné Tarcsai Mária több évtizedes rendkívüli és példaértékű pedagógusi munkásságát méltatja a Gönczy Pál-díjjal.


Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért

Túri Borbála úrhölgynek

Túri Borbála könyvtáros, kulturális közéleti szereplő. Hajdúszoboszlón született, felsőfokú tanulmányait a Debreceni Tanítóképző Főiskola népművelés-könyvtár szakán végezte. 1978-tól kultúrosként üdülőkben dolgozott, és idegenvezetőként kalauzolta az ideérkező vendégeket, turistacsoportokat. A városi könyvtár munkatársa 1993. december óta. Számos ünnepség, rendezvény műsorvezetője, moderátora, vetélkedők közreműködője. Főállása mellett hosszú évekig a városi televízió felkészült műsorvezetője, szerkesztő-riportere volt. Sok publikációja megjelent a Szókimondó kulturális folyóiratban és a Hajdúszoboszló városi lapban. 2001-ben megalkotta televíziós kollégáival a „Letűnt és születő vendéglátós dinasztiák Hajdúszoboszlón” c. kétrészes dokumentumfilmet.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Túri Borbála elkötelezett kulturális közéleti tevékenységét ismeri el a Szép Ernő-díjjal.
Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért

Csőke Lászlóné úrhölgynek

Csőke Lászlóné Katika körzeti ápolónő. Más szakmát tanult, de rövid kitérő után egyik ismerőse biztatására a szépségipar helyett az egészségügyi szolgálatot választotta. 1973-ban végzett a debreceni Madzsar József Egészségügyi Szakiskolában, és a Kenézy Gyula Kórház általános sebészeti osztályán helyezkedett el. 1979. szeptember 1-től, negyven éve dolgozik Hajdúszoboszlón körzeti ápolóként a 6. sz. háziorvosi körzetben. A rendelői munkája mellett a betegeket otthonukban is nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen látja el. Határozott, segítőkész, temperamentumos személyiség, sokan szeretik.
Közel 50 éve a magyar egészségügy elkötelezettje, a hajdúszoboszlói orvosi alapellátás meghatározó egyénisége.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Csőke Lászlóné kimagasló szakmai munkásságát, emberi értékeit méltatja a Kenézy Gyula-díjjal.


Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért

ifj. Pinczés Károly úrnak

Ifjabb Pinczés Károly üzletvezető, tulajdonos ízig-vérig vendéglátó családban nevelkedett Hajdúszoboszlón. Más utat szántak neki, de az élet rövidesen igazolta, hogy a szülei nyomdokait kell követnie. 1991-ben vendéglátó-üzletvezető képesítést szerzett. Diszkót üzemeltetett öccsével, majd a strandon 1997-ben megnyitotta a Kerék Csárdát. Közben a gyöngyösi főiskolán vendéglátó szakmenedzseri képzésre járt. A helyi fesztiválok állandó, népszerű résztvevője a Kemencés Csárda, melynek vezetését 4 évvel ezelőtt átvette. Édesapja méltó utóda. 2018-ban bővítette a vállalkozást a szomszédos Azték megvásárlásával. Így a hagyományőrző egység mellett egy fiatalos vendéglátóhelyet is üzemeltet. 
Szakmai elkötelezettsége önmagáért beszél.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ifjabb Pinczés Károly fáradhatatlan és példamutató szakmaiságát ismeri el a Pávai Vajna Ferenc-díjjal.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ebben az évben két Hüse Károly-díjat ítélt oda.

Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért

Bogádi Imre úrnak

Bogádi Imre testnevelő tanár, sportszervező. 38 évig tanított a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános iskolában. Pedagógusi hitvallása a mozgás megszerettetése. Huszonöt évig volt a városi diáksport bizottság titkára. Hat sportágból rendelkezik edzői képesítéssel. Számtalan nyári tábort, téli sítábort vezetett. Tanítványaival különböző sportágakban méltó helyezéseket értek el. Hosszú ideje a város tömegsportjának egyik éltetője, emlékezetes labdarúgótornák, futó- és más versenyek, gyaloglónapok szervezője.
Egyik volt tanítványa így fogalmazta meg tanári érdemeit: „mindig kitartásra, önbecsülésre, a sport szeretetére nevelt bennünket úgy, hogy minden gyereket tisztelt, és előtérbe helyezte az egyéniségüket”.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Bogádi Imre pedagógus szakmai, és a város sportéletében bizonyított eredményes tevékenységét köszöni meg a Hüse Károly-díjjal.Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért

Szücs János úrnak

Szücs János általános iskolai tanár, „UEFA A Diploma” minősítésű edző. 1999-ben kezdte pedagógus pályáját, 2 évig a Gönczy Pál, 15 évig a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában testnevelő tanár. Diákjaival jelentős sporteredményeket értek el. Az általa felkészített különböző korcsoportú futballcsapatok 2008-tól a városi, területi, megyei bajnokságokat megnyerve rendszeresen bejutottak az országos diákolimpiai döntőbe, többször álltak dobogóra.
A szoboszlói futballegyesületben 19 éves korától edzősködik, az ovisoktól a felnőttekig minden korosztállyal dolgozott. Jelenleg Debrecenben folytatja munkáját, a Debreceni Labdarúgó Akadémia U16 csapatának edzője, de emellett a HSE utánpótlás szakmai vezetője.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Szücs János eredményes pedagógusi, és városi szintű edzői, sportszervezői tevékenységét ismeri el a Hüse Károly-díjjal.
Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért

Fedics Alfonz úrnak

Fedics Alfonz nyugdíjas agrármérnök. A Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság, a jelenlegi Kösely Zrt. meghatározó személyisége volt az ezredfordulóig. A Szatmári-síkságon levő Csegöldön született. Életútját kijelölte a növények iránti rajongása. Az akkor még Debreceni Mezőgazdaságtudományi Akadémiának nevezett agráregyetemen diplomázott. A szoboszlói állami gazdaságban 1964 májusától különböző felelős beosztásokban dolgozott, végül a központi termelési körzet igazgatójaként vonult nyugdíjba. Mindig a növénytermelés tartozott hozzá.
Rendkívül magas szintű szakmai tudás és elhivatottság, nagy munkabírás jellemezte. Az önkormányzattal és a gazdakörrel együtt sok emlékezetes határszemle lelkes szervezője volt.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Fedics Alfonz mezőgazdaságban tanúsított példaértékű munkásságát méltatja a Tessedik Sámuel-díjjal.A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjak átadása
A díjakat átadta dr. Sóvágó László polgármester.Jeges Barbara részére

a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából

Barbara kiváló tanuló, aki angol nyelvi, helyesírási, matematika tanulmányi, valamint művészeti és sportversenyeken szép eredményeket ért el. Hat éve tagja a művelődési központ citerazenekarának.Karika Imre részére

a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából

Imre tanulmányi eredményével és közösségi munkájával példát mutatott társainak. Az iskola kiváló tanulója. Sikeres középfokú írásbeli nyelvvizsgát tett. Emellett az atlétikában és a kézilabdában is jeleskedik. Laskai Szilveszter Milán részére

a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából

Szilveszter az iskola kiváló tanulója volt. Középfokú angol nyelvvizsgát tett. Számítógépes ismereteit alkalmazva több iskolai projektben eredményesen vett részt. 2018-ban a Szépművészeti Múzeum által meghirdetett csapatversenyben 4. helyezést ért el.Somogyi Panna részére

a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából

Panna az iskola kiváló tanulója volt. Példamutató közösségi ember. Szép eredményei születtek Bolyai anyanyelvi és angol nyelvi csapatversenyeken, de a legkiemelkedőbbek kémia és matematika tantárgyból.Balaskó Noémi részére

a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolából

Noémi kitűnő tanuló volt. A megyei szövegértő verseny 2. helyezettje, a Bolyai János megyei matematikaverseny idei 1. helyezettje korosztályában.Kovács Máté részére

a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolából

Máté kitűnő tanuló volt. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában csapatával 2., megyei szövegértő verseny 1. helyezettje. Sakkversenyeken több alkalommal 1. és 3. helyezett.Jelenszky Fanni részére

a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából

Fanni megyei szövegértő versenyen 2., a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában 4., megyei rajzpályázaton 1. helyezett. Tehetséges előadó, az év tánca minősítő versenyen 1. és 3. helyezett.
Szilveszter Csenge részére

a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából

Csenge kitűnő tanuló. Számos első, második vagy harmadik helyezést, aranyérem fokozatot szerzett helyesírási, matematikai, irodalmi, honismereti, angol, atlétikai megmérettetéseken, rajzpályázaton. Kölcsei Viktória részére

a Hőgyes Endre Gimnáziumból

Viktória kitűnő tanuló. 2018-ban elnyerte a Nemzet Fiatal Tehetsége Ösztöndíjat, történelem tantárgyból megnyerte a TUDOK országos döntőjét. Tehetségét szavalóversenyeken és a sportban is megcsillogtatja.


Szoboszlai György Balázs részére

a Hőgyes Endre Gimnáziumból

György kitűnő tanuló. A Bolyai anyanyelvi versenyen, valamint a Bolyai természettudományi versenyen csapatban országos 8., illetve 3. helyezett. A Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny megyei győztese.


Gajdos Zsuzsanna részére

a BSZC Közgazdasági Szakgimnáziumából

Zsuzsanna kiemelkedő tanuló volt. Országos helyesírási versenyen 13., a szakképző iskolák ASZÉV-versenyének országos 4. helyezettje. Angol középfokú nyelvvizsgával, német nyelvből emelt szintű érettségivel rendelkezik.


Kocsis Kamilla részére

a BSZC Közgazdasági Szakgimnáziumából

Kamilla kiemelkedő tanuló, a diákok körében példakép. Eredményesen szerepelt a Szegedi Innovatív Informatika Versenyen, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Szakmai Tanulmányi Versenyén.Ádám Dzsenifer részére

a BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából

Dzsenifer 2016-ban kezdte meg cukrász tanulmányait. Szakmája iránti lelkesedése, kitartása példaértékű. Ez év júniusában kapta meg szakmunkás bizonyítványát.Mile Bianka részére

a BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából

Bianka 2016-ban a cukrász szakmát választotta, jó tanuló volt. A Szakma Kiváló Tanulója versenyen írásbeli eredménye jeles, ezért szakmai vizsgáján felmentésben részesült. Jeles bizonyítvánnyal végzett.Az Év Üzlete díj átadása

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete által alapított díj célja a város arculatát meghatározó kereskedelmi és vendéglátó üzletek ösztönzése a színvonalas megjelenésre.

A díjat átadták:

•    Dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló város polgármestere és
•    Mészáros Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének elnöke

„Az Év Üzlete” díj 2019. évi díjazottja: az Illangó DesszertLak


Az Illango DesszertLak 2017 óta várja vendégeit. Nem forgalmas helyen, mégis hamar közkedveltté vált. Különlegessége a minőségi, adalékanyag-mentes készítmények. Az üzletet megnyitása után négy hónappal hangulatos terasszal bővítették. Hagyományos magyar süteményeket is készítenek eredeti ízvilággal.
Az Illangó a nyitás óta változatlan sikerrel működik.

A díjat átveszi: Kun Rita, az Illangó DesszertLak tulajdonosa és Kun Attila, a tulajdonos édesapja